ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NA LJEKARSKOM PREGLEDU

pregled-1200x675.jpg

Pregled pacijenta najčešće rezultira razgovorom sa ljekarom, konsultacijama i dogovorom o sljedećim koracima koje treba preduzeti. Ponekad ljekar može predložiti dodatne procedure tokom vaše posjete, što može zahtijevati detaljan pregled. Ako smatrate da u tom trenutku niste spremni da se podvrgnete predloženim postupcima, razgovarajte sa ljekarom kako biste utvrdili prikladniji datum i vrijeme.

Krvne pretrage ili neki drugi postupci takođe bi vam mogli biti predloženi tokom vaše posjete ljekaru. To bi moglo značiti da ćete morati ostati u bolnici duže nego što ste planirali.

Kada napustite ljekarsku ordinaciju, medicinsko osoblje u prijemnoj ambulanti će ažurirati vaš zdravstveni karton, i tada ćete biti u prilici da odaberete odgovarajući datum i vrijeme za vašu sljedeću posjetu, ukoliko je to potrebno.

PRIPREME ZA LJEKARSKI PREGLED

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".