Pregled pacijenta najčešće rezultira razgovorom sa ljekarom, konsultacijama i dogovorom o sljedećim koracima koje treba preduzeti. Ponekad ljekar može predložiti dodatne procedure tokom vaše posjete, što može zahtijevati detaljan pregled. Ako smatrate da u tom trenutku niste spremni da se podvrgnete predloženim postupcima, razgovarajte sa ljekarom kako biste utvrdili prikladniji datum i vrijeme.

Krvne pretrage ili neki drugi postupci takođe bi vam mogli biti predloženi tokom vaše posjete ljekaru. To bi moglo značiti da ćete morati ostati u bolnici duže nego što ste planirali.

Kada napustite ljekarsku ordinaciju, medicinsko osoblje u prijemnoj ambulanti će ažurirati vaš zdravstveni karton, i tada ćete biti u prilici da odaberete odgovarajući datum i vrijeme za vašu sljedeću posjetu, ukoliko je to potrebno.

PRIPREME ZA LJEKARSKI PREGLED