PRIPREMA ZA SELEKTIVNU KORONAROGRAFIJU

Ernasestra1-1200x675.jpg

Naručivanje pacijenta za koronarografiju vrši ISKLJUČIVO nadležna zdravstvena ustanova iz koje se pacijent upućuje na koronarografiju.

U sklopu pripreme za koronarografiju pacijent je OBAVEZAN ponijeti:

  • ORIGINAL Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH,  Rješenje Brčko distrikta ili Rješenje RS-a
  • ORIGINAL uputnicu od Vašeg doktora za koronarografiju
  • nalaz i mišljenje KARDIOLOGA koji indicira koronarografiju
  • nalaz ULTRAZVUKA/EHOKARDIOGRAFIJE (ne stariji od tri mjeseca)
  • nalaz ERGOMETRIJE ili SCINTIGRAFIJE SRCA (ne stariji od šest mjeseci)
  • LAB.NALAZI (KKS, SE, ŠUK, koagulacioni status, creatinin, urea, K+, Na+, krvna grupa, lipidni status) ne stariji od sedam dana

Pacijenti DIJABETIČARI koji koriste METFORMIN (Gluformin),SIOFOR  moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje tri dana pred proceduru. Pacijenti koji koriste insulin; ne uzimati insulin na dan procedure.

Pacijenti koji koriste ANTIKOAGULANTNU terapiju (MARIVARIN,FARIN, PELENTAN, MARCOUMAR, ili SINTROM) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje pet dana pred proceduru.

Ostalu terapiju nastaviti uzimati, uključujući i na dan procedure. Ne jesti i ne piti ništa poslije ponoći pred proceduru.

Ponijeti : pribor za ličnu higijenu, terapiju, papuče i dva litra soka.

U slučaju nemogućnosti dolaska u zakazanom terminu, blagovremeno javiti na telefon 035/309-108 ili pregled@bhsrce.ba.

NARUČIVANJE PACIJENATA ZA STENT PROCEDURU

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".