Naručivanje pacijenta za koronarografiju vrši ISKLJUČIVO nadležna zdravstvena ustanova iz koje se pacijent upućuje na koronarografiju.

U sklopu pripreme za koronarografiju pacijent je OBAVEZAN ponijeti:

  • ORIGINAL Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH,  Rješenje Brčko distrikta ili Rješenje RS-a
  • ORIGINAL uputnicu od Vašeg doktora za koronarografiju
  • nalaz i mišljenje KARDIOLOGA koji indicira koronarografiju
  • nalaz ULTRAZVUKA/EHOKARDIOGRAFIJE (ne stariji od tri mjeseca)
  • nalaz ERGOMETRIJE ili SCINTIGRAFIJE SRCA (ne stariji od šest mjeseci)
  • LAB.NALAZI (KKS, SE, ŠUK, koagulacioni status, creatinin, urea, K+, Na+, krvna grupa, lipidni status) ne stariji od sedam dana

Pacijenti DIJABETIČARI koji koriste METFORMIN (Gluformin),SIOFOR  moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje tri dana pred proceduru. Pacijenti koji koriste insulin; ne uzimati insulin na dan procedure.

Pacijenti koji koriste ANTIKOAGULANTNU terapiju (MARIVARIN,FARIN, PELENTAN, MARCOUMAR, ili SINTROM) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje pet dana pred proceduru.

Ostalu terapiju nastaviti uzimati, uključujući i na dan procedure. Ne jesti i ne piti ništa poslije ponoći pred proceduru.

Ponijeti : pribor za ličnu higijenu, terapiju, papuče i dva litra soka.

U slučaju nemogućnosti dolaska u zakazanom terminu, blagovremeno javiti na telefon 035/309-108 ili pregled@bhsrce.ba.

NARUČIVANJE PACIJENATA ZA STENT PROCEDURU