U sklopu pripreme za operativni zahvat pacijent je OBAVEZAN ponijeti:

  • ORIGINAL Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH,  Rješenje Brčko distrikta ili Rješenje RS-a
  • ORIGINAL uputnicu od Vašeg doktora
  • Svu do tada prikupljenu medicinsku dokumentaciju vezanu za razlog dolaska
  • Laboratorijske nalaze : KKS, SE, ŠUK, Koagulacioni status, Creatinin, Urea, K+, Na+, Ca, Mg, CK, CKMB, Troponin, Urin, RTG-pulmo + Spirometrija(ne stariji od mjesec dana), Kg i Rh faktor .
  • Ukoliko pacijent uzima terapiju za štitnu žlijezdu,ponijeti zadnji nalaz statusa hormona i nalaz ljekara,ne stariji od 3 mjeseca.
  • Ako su postojali neurološki ispadi, potreban je i zadnji nalaz neurologa.
  • Nalaz stomotolaga ukoliko se radi o operaciji valvule

Pacijenti koji koriste ANTIKOAGULANTNU terapiju (MARIVARIN, FARIN, PELENTAN, MARCOUMAR, ili SINTROM) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje pet dana prije operacije.

Pet dana prije planiranog termina (o kome ćete biti obavješteni) prestati piti lijek Plavix, Zillit, Clodil ili Clopidogrel.

Obezbjediti 4 (četiri) davaoca krvi Vaše krvne grupe.

Sa sobom ponijeti samo pribor za ličnu higijenu, papuče i dva litra soka.

 

U slučaju nemogućnosti dolaska u zakazanom terminu, blagovremeno javiti na telefon 035/309-123 ili pregled@bhsrce.ba.