O našoj kliniciZdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu. Nakon dvanaest godina pokrenuli smo proces transformacije Instituta u multidisciplinarnu zdravstvenu ustanovu u kojoj će naši pacijenti pored dosadašnjih, dobiti i visokosofisticirane usluge iz drugih medicinskih discplina.


Pregled odjela


galerija-1
galerija-2
galerija-3


  • Ko smo mi?
  • Naš cilj?
  • Nivo usluge?
Ko smo mi?

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” pri Medical Institute Bayer, je najmoderniji zdravstveni Centar ove vrste specijaliziran za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila u ovom dijelu Evrope. U savremenom objektu sa najmodernijom opremom i timom vrhunskih stručnjaka iz oblasti interventne kardiologije, kardiohirurgije i vaskularne hirurgije nudimo kompletan tretman i liječenje svih vrsta kardiovaskularnih oboljenja.

Naš cilj?

Cilj Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer” je moderna, multifunkcionalna bolnica koja će zadovoljiti sve propisane normative i standarde i otkloniti sve limitirajuće faktore u razvoju kardiohirurgije, interventne kardiološke dijagnostike i vaskularne hirurgije. Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” je pri kompleksu Medicinskog Institua Bayer i obuhvata kliničku ustanovu sa parkingom i Hotelom 4* izgrađenim radi komfora i ugodnosti smještaja porodica pacijenata koji su na liječenju u Zdravstvenoj ustanovi Specijalnoj bolnici “Medical Institute Bayer”.

Nivo usluge?

Najnaprednija tehnologija i oprema za hirurške i angio sale, intenzivnu njegu, radiološke procedure, bolesničke sobe, kabinete, ambulante i dr. nabavljena je od poznatih svjetskih i evropskih brandova Ustanova je u potpunosti informatizirana namjenskim bolničkim softwareom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenta od prijema do otpusta iz bolnice te kontrolu i brigu za pacijenta i nakon njihovog oporavka.GLAVNE PREDNOSTI


BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU

Mi smo vrhunska zdravstvena ustanova koja pacijenta stavlja u centar svih zbivanja. Brinemo o bolesnicima sa akutnim i hroničnim kardiovaskularnim oboljenjima, pratimo internacionalne medicinske standarde u svim aspektima medicinske zaštite i pružamo najdjelotvorniju medicinsku skrb svim našim pacijentima.


STRUČNI MEDICINSKI SAVJETI

Uzajamno povjerenje i komunikacija su formula uspješnog liječenja. Naši medicinski stručnjaci su tu za vas, spremni da vam odgovore na sva pitanja. Vaše je pravo, a naša dužnost, da u svakom trenutku budete informisani o svom zdravstvenom stanju i upućeni u mogućnosti daljeg liječenja sa naboljim ishodom po vaše zdravlje.


PROFESIONALNE MEDICINSKE USLUGE

U našem “Centru” se mogu obaviti specijalistički pregledi, dijagnostičke i terapijske procedure, kao i operativni zahvati. Naš tim vrhunskih stručnjaka iz oblasti interventne kardiologije, kardiohirurgije i vaskularne hirurgije, u svakom je trenutku tu za vas, kako bi vam pružio kompletan tretman i mogućnost izlječenja svih vrsta kardiovaskularnih oboljenja.0123456789001234567890

DOKTORA


0123456789001234567890

RAZLIČITIH USLUGA012345678900123456789001234567890%

KVALITETE


01234567890012345678900123456789001234567890+

USPJEŠNO LIJEČENIH PACIJENATA

Svjedočite prestižnim priznanjima naših stručnjaka

PRIZNANJA


logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB