U slučaju da nam proslijedite svoju medicinsku dokumentaciju, znaćemo pojedinosti o vašem zdravstvenom stanju, ali vas molimo da imate u vidu i to da treba da nam ustupite sljedeće podatke:

  • Vaše lične podatke, kao što su adresa stanovanja, poštanski broj i broj telefona
  • Vaša kućna adresa, ako se ona razlikuje od mjesta na kojem trenutno živite
  • Adresa i broj telefona vašeg ljekara opšte prakse (kontakt telefon porodičnog ljekara ili specijaliste)
  • Broj telefona nekog od članova Vaše porodice
  • Pojedinosti o lijekovima koje uzimate i eventualnim hroničnim bolestima od kojih bolujete
  • Dokaz da ne morate platiti troškove prijema, gdje je to primjenjivo
  • Sve druge pojedinosti koje će vam eventualno biti naznačene prilikom zakazivanja termina, uključujući uputnicu i saglasnost ako dolazite putem Fonda zdravstvenog osiguranja, laboratorijske nalaze i Vašu pismenu saglasnost za obavljanje određenih invazivnih medicinskih intervencija.

 

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NA LJEKARSKOM PREGLEDU

PRIPREMA ZA SELEKTIVNU KORONAROGRAFIJU

PRIPREMA ZA OPERATIVNI ZAHVAT