PRIPREME ZA LJEKARSKI PREGLED

pripreme-1200x675.jpg

U slučaju da nam proslijedite svoju medicinsku dokumentaciju, znaćemo pojedinosti o vašem zdravstvenom stanju, ali vas molimo da imate u vidu i to da treba da nam ustupite sljedeće podatke:

  • Vaše lične podatke, kao što su adresa stanovanja, poštanski broj i broj telefona
  • Vaša kućna adresa, ako se ona razlikuje od mjesta na kojem trenutno živite
  • Adresa i broj telefona vašeg ljekara opšte prakse (kontakt telefon porodičnog ljekara ili specijaliste)
  • Broj telefona nekog od članova Vaše porodice
  • Pojedinosti o lijekovima koje uzimate i eventualnim hroničnim bolestima od kojih bolujete
  • Dokaz da ne morate platiti troškove prijema, gdje je to primjenjivo
  • Sve druge pojedinosti koje će vam eventualno biti naznačene prilikom zakazivanja termina, uključujući uputnicu i saglasnost ako dolazite putem Fonda zdravstvenog osiguranja, laboratorijske nalaze i Vašu pismenu saglasnost za obavljanje određenih invazivnih medicinskih intervencija.

 

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NA LJEKARSKOM PREGLEDU

PRIPREMA ZA SELEKTIVNU KORONAROGRAFIJU

PRIPREMA ZA OPERATIVNI ZAHVAT

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".