Zbog izuzetno velikog broja pacijenata stvorena je Lista čekanja na kojoj se nalaze pacijenti koji su radili koronarografiju i sada čekaju na operaciju. Izgradnjom ovog modernog Centra stvorene su mogućnosti da se skrati vrijeme čekanja na operativni zahvat.

Ukoliko kod pacijenata koji su radili koronarografiju i nalaze se na Listi čekanja za operaciju dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja, molimo ih da nas odmah kontaktiraju preko Ureda za prijem (tel:+ 387 35 309 123) radi što bržeg zakazivanja termina operativnog zahvata!