“Centar za srce BH” Tuzla pruža profesionalne, sigurne i efikasne usluge liječenja. Na svakog pacijenta gledamo kao na individuu i naša je dužnost da se prema vama odnosimo sa dostojanstvom i poštovanjem.

Mi razumijemo da dolazak u bolnicu može biti stresan i zabrinjavajući, pa se trudimo da ga olakšamo i boravak u Centru učinimo što komfornijim.

Po dolasku u “Centar za srce BH” dočekaće vas naše iskusno medicinsko osoblje i osoblje recepcije, koje stoji na raspolaganju svim posjetiocima, sa ciljem da zadovolji očekivanja i potrebe onih koji posjete Centar.

Osoblje naše klinike nosi identifikacione pločice sa imenom i oznakom zanimanja, tako da ćete uvijek znati s kim razgovarate. Oni, pored toga, nose uniforme različitih boja, kako bi vam bilo lakše da ih prepoznate.

Sestre koordinatorice provešće vas od recepcije do prijemne ambulante, a zatim dalje u jednu od ordinacija ako imate zakazan pregled kod ljekara specijaliste. Ukoliko ste naručeni na kompleksnije dijagnostičke procedure, bićete smješteni u Dnevnu bolnicu u kojoj boravak traje najduže jedan dan, a ako već imate zakazan operativni zahvat bićete hospitalizovani, odnosno primljeni na bolničko liječenje.

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Prijemna ambulanta počinje sa radom od 08:00 časova, sadrži 8 ordinacija, laboratoriju i RTG kabinet, a u okviru nje se vrše različiti specijalistički pregledi i procedure.

Tu ćete obaviti osnovni kardiološki pregled i konsultacije sa ljekarom.

Prije nego što pristupite bilo kakvom medicinskom tretmanu, lijekar će vam objasniti sve detalje i odgovoriti na sva vaša pitanja koja vam mogu biti značajna. Niti jedan tretman se ne sprovodi bez pristanka pacijenta, osim ako je situacija hitna i pacijent se nalazi u nesvjesnom stanju.

Želimo biti sigurni da u potpunosti razumijete svoje zdravstveno stanje, sve predočene informacije i dostupne opcije koje se tiču daljih koraka u liječenju.

Prije nego što završite pregled kod vašeg ljekara informišite se:

  • Koji je medicinski tretman najbolji za vas
  • O prednostima i rizicima predloženih tretmana
  • Treba li da obavite dodatne testove
  • Koji su naredni koraci u liječenju i kome se obratiti
  • Pitajte sve što vas dodatno interesuje

 

DNEVNA BOLNICA

Kada je riječ o pacijentima koji imaju indikacije za dalje kardiološke pretrage, ljekar je taj koji će uputiti pacijenta u dalje medicinske postupke. Moguće je da će vam odmah biti predložen ostanak u Dnevnoj bolnici ili ćete biti naknadno naručeni.

Ako je potrebna dijagnostika invazivnog tipa poput koronarografije, pacijent dobija detaljna uputstva šta treba da uradi, koju dokumentaciju da pripremi i da je pošalje na e-maila ili putem faksa. Zatim se zakazuje novi termin, pacijent ponovo dolazi u dogovoreno vrijeme i ambulantno radi dijagnostičke pretrage, poput laboratorijskih nalaza i EKG-a. Nakon toga, vodi se na odjel i priprema za koronarografiju.

Sa samofinansirajućim pacijentima se dogovara o pojedinostima cijena predviđenih medicinskih tretmana, uključujući istu proceduru prijema pacijenta kao i kada je riječ o onima koji su zdravstveno osigurani.

Svi pacijenti imaju isti tretman, bez ikakve razlike, zbog čega su jako zadovoljni.

Pacijentova porodica i pratioci ostaju u direktnom kontaktu sa našim osobljem, koje ih po završenoj proceduri informiše o rezultatima nalaza i tome kako se pacijent osjeća i kada može da napusti bolnicu.

Dnevna bolnici podrazumijeva maksimalno jedan dan boravka, nakon čega se pacijent otpušta kući ili se prema ishodu prima na bolničko liječenje.

Podaci o vašem zdravstvenom stanju

Da bismo vam pružili najdjelotvorniju medicinsku skrb, svakom pacijentu se otvara zdravstveni karton. Imamo dva protokola, jedan ručni i jedan kompjuterski, tako da će nam vaši medicinski podaci u svakom trenutku biti na raspolaganju. Podaci se unose tačno, sa svom potrebnom medicinskom dokumentacijom i informacijama, na osnovu čega se vadi takozvani matični list i šalje na odjeljenje, ukoliko pacijent ostaje na bolničkom liječenju.

Osoblje “Centra za srce BH” ima zakonsku obavezu da sve informacije o vama tretira kao povjerljive. Vaši se podaci dijele samo sa osobama koje treba da vam pruže medicinsku brigu, osim ako zatražite da to ne učinimo.

Informacije o vama i vašem zdravstvenom stanju neće biti upotrebljavane bez vašeg dopuštenja. Možemo koristiti neke informacije o vašem zdravstvenom stanju za istraživanje ili obrazovanje, ali tek nakon što uklonimo sve detalje koji bi omogućili da se ti podaci identifikuju sa vama.

“Centar za srce BH” pruža mogućnost obuke širokog spektra zdravstvenih radnika. To znači da studenti medicine koji su pod nadzorom kvalifikovanog osoblja mogu biti uključeni u brigu o vama. To ne utiče na kvalitet vašeg liječenja na bilo koji način, ali pruža vrijednu obuku za studente.

Ako ne želite da studenti učestvuju u vašem liječenju, molimo Vas da o tome obavijestite ljekara ili medicinsku sestru – to neće utjecati na vašu skrb na bilo koji način.

Ako niste zadovoljni bilo kojim aspektom naših medicinskih usluga, razgovarajte sa medicinskim sestrama koordinatoricama i one će nastojati da vam pomognu i riješe spornu situaciju.