⚠ Svi naši pacijenti, osiguranici Tuzlanskog kantona i svih ostalih Kantona u Federaciji BiH kao i u Distriktu Brčko, mogu koristiti kardiološke usluge koronarografije, implantacije stenta kao i kardiovaskularne hirurške usluge koje pokrivaju nadležni Zavodi zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu knjižicu.