Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Medical Institute Bayer Tuzla.

Ovim je Medical Institute Bayer Tuzla ispunio zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila i za 2020. godinu, te time pokazao da pored što ispunjava zakonske obaveze, brine i o sigurnosti, tačnosti i pouzdanosti svojih mjerila, a samim tim i dijagnoze i tretmana svojih pacijenata.

Verlab Team se zahvaljuje navedenoj zdravstvenoj ustanovi na profesionalnom odnosu i saradnji za vrijeme postupka verifikacije.

Članak na: https://www.verlab.ba/site/2020/05/29/izvrsena-verifikacija-mjerila-iz-zakonskog-mjeriteljstva-u-medical-institute-bayer-tuzla/