Prvi put u Bosni i Hercegovini

Medical Institute Bayer Tuzla:

Nova metoda ugradnje elektrostimulatora srca

U Zdravstvenoj ustanovi, Specijalnoj bolnici „Medical Institute Bayer“ Tuzla, na odjelu kardiologije, učinjena je ugradnja elektrostimulatora srca (‘pacemaker’) novom metodom kojom se stimulira prirodni sistem provođenja srčanih impulsa, što mijenja dosadašnju dugogodišnju praksu ugradnje ovih uređaja. 

Srčani ‘pacemaker’ predstavlja uređaj koji osjeća prirodne impulse srca i šalje električne impulse radi aktivacije i ubrzavanja rada srčanog mišića kod pacijenata koji imaju usporen srčani rad, kao i održavanja normalnog srčanog ritma kod pacijenata sa raznim vrstama aritmija. U dosadašnjoj tradicionalnoj praksi, koja traje duže od 50 godina, elektrode elektrostimulatora srca su implantirane direktno u srčani mišić.  

U našoj ustanovi je, uz podršku kolega iz Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, po prvi puta u našoj državi je učinjena ugradnja elektrostimulatora srca novom metodom, kojom se direktno selektivno stimulira fiziološki provodni sistem srca („His bundle/ Left bundle branch pacing“).

Ovim načinom ugradnje, koji u posljednjih nekoliko godina sve više dobija na značaju u razvijenim zemljama svijeta, smanjuje se oštećenje srčanog mišića uzrokovano radom Pacemakera. U naučnim istraživanjima je pokazao značajnu prednost u odnosu na tradicionalni način implantacije uređaja sa 50% manje dugoročnih neželjenih efekata po rad srčanog mišića i zdravlje pacijenata.

Također, evidentiran je značajan učinak u liječenju srčane slabosti kod pacijenata sa već postojećim blokom lijeve grane provodnog sistema.