Dr.

Una Pajić

Interventni kardiološki odjel

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Dr. Una Pajić članica je medicinskog tima Interventnog kardiološkog odjela Specijalne bolnice “Centar za srce BH” Tuzla. Rođena je 25. avgusta 1984. godine u Tuzli. Studirala je i diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2009. godine, za čiji je cjelokupni uspjeh uslijedila nagrada Federalnog misintarstva obrazovanja i nauke FBiH.

Po završetku studija obavlja pripravnički volonterski staž na UKC Tuzla u trajanju od 1 godine. Prvo radno mjesto dobija u Domu zdravlja u Orašju u Službi Porodične medicine i Službe hitne medicinske pomoći gdje provodi 8 mjeseci.

U septembru 2011. postaje zaposlenik Specijalne bolnice Centar za srce BH Tuzla. 3 godine radi na poziciji  ljekara Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu njegu gdje započinje i istoimenu specijalizaciju. Krajem 2014. postaje članica Odjeljenja za kardiologiju/interventnu kardiologiju.

Trenutno obavlja specijalizaciju iz oblasti kardiologije zbog čega posljednjiih godinu dana boravi na UKC Tuzla radi kliničkih rotacija u sklopu specijalizantskog programa.

Dominantan dio radnog dana dr. Une Pajić podrazumijeva izvođenje invazivnih kardioloških procedura tipa koronarne angiografije i PCI (stent procedura), plasiranje privremenog pacemakera kao i propisivanje terapije i monitoring hospitaliziranih pacijenata (kardioloških i kardiohirurških).

U periodu od 2 godine iza sebe ima urađenih oko 1100 koronarografija i oko 160 stent procedura. Tu su također i ehokardiografija ali i obavljanje pregleda ambulantnih pacijenata u konsultaciji sa mentorima.

Široku kontinuiranu edukaciju nadopunjuju programiranje trajnih generatora srčanog ritma (pacemakera), interpretacija nalaza EKG holter monitoringa, ergometrija i osnove TEE i elektrofizioloških procedura. Sve to, kako kaže, zahtijeva i dosta vremena koje se provodi u čitanju o navedenom, prisustvovanju ciljanim programima edukacije koji pripremaju ljekara za samostalno izvođenje pojedinih procedura i prisustvovanju i prezentaciji na simpozijumima i kongresima.

Ispoljava poseban afinitet za rad u cath labu – u užem smislu – invazivna dijagnostika i terapija koronarne bolesti ali i perkutani tretman valvularnih bolesti srca i urođenih srčanih grešaka, koji u našoj državi još uvijek nije rutinski zastupljen.

Član je Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, Europskog udruženja kardiologa (ESC) i njegovih subsekcija Europske asocijacije za perkutane kardiovaskularne intervencije (EAPCI) i EAPCI Young, čiji je Nacionalni ambasador za BiH u mandatu 2016-2018.

Ukupno ima 8 godina radnog iskustva.

Jedan od ciljeva je i promocija fizičke aktivnosti i adekvatne prehrane kao prevencija kardiovaskularnih bolesti.

Aktivno se bavi se brdskim i cestovnim biciklizmom, ljubitelj je prirode i sporta.


Pročitajte više

Zvaničan CV

 • Radno iskustvo:
 • Publikacije:
 • Nagrade
 • 2009-2010, pripravnički staž, UKC Tuzla
 • 2011-2011, ljekar porodične medicine, Dom zdravlja Orašje
 • 2011-2014, ljekar na Odjeljenju za kardiohiruršku anesteziju, reanimaciju i intenzivnu njegu, CZS Tuzla
 • 2013-2014, specijalizant aneteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 • 2014-…, ljekar Odjeljenja kardiologije- interventne kardiologije, CZS Tuzla
 • 2015-…, specijalizant kardiologije.
 • Postoperative treatment of cardiosurgical patients with chronic renal failure (Pajić U., Jahić N., Keranović S., Behrem A., Hedžić H., Krajnović A., Kabil E., Rajković S., Lovrić S., Stanimirović-Mujanović S.)
 • Advantages of intra-aortic baloon pump counterpulsation in treatment of cardiac surgery patient with low ejection fraction (Behrem A, Keranovic S, Hedžić H, Mujanović E, Stanimirović-Mujanović S, Pajić U, Karajnović A, Kabil Ed, Lovrić S, Djedović S.
 • Radiofrequency ablation as a treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia – Experience of BH Heart Center Tuzla (S. Djedović, I. Terzić, E. Osmanović, S. Avdić, U. Pajić, M. Djedović)

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".