VELIKO OLAKŠANJE ZA PACIJENTE KOJI PRIMAJU HEMOTERAPIJU

Kao dio terapije malignih oboljenja pacijenti, pored ostalih lijekova, primaju i terapiju koja se daje intravenozno. Između ostalog, intravenozna aplikacija je neophodna uglavnom kod hemoterapije, jer većinu citostatika nije moguće uzimati u obliku tablete.

Opšte je poznato da se hemoterapije primaju u više ciklusa, što znači da je u toku cjelokupne terapije više puta neophodno obezbjediti pristup venskom putu. Za pacijenta, kod koga nije ugrađen port kateter, to podrazumjeva višestruke ubode koji su prije svega bolni, a onda mogu da dovedu i do zapaljenja i oštećenja vena, nekada i u tolikoj mjeri da davanje hemo ili bilo koje druge terapije, putem perifernih vena na nogama i rukama, više nije moguće. Pacijent je takođe izložen riziku da citostatici, umjesto u venu dospiju, u okolno tkivo, koje tada biva oštećeno.

Kako bi im se olakšalo i poboljšao kvalitet života, pacijenti na dugotrajnim terapijama imaju mogućnost implantacije tzv. port katetera. Port se sastoji iz male komore i tankog katetera, koji se postavlja u veliku venu ispod ključne kosti. Postavljanje porta predstavlja hiruršku intervenciju, koja se izvodi u analgosedaciji, uz lokalnu anesteziju.

Izgled porta

Mjesto ugradnje porta i način davanja terapije

PREDNOSTI PORTA

Prednosti porta su mnoge, a najvažnija je ta što pacijent na ovaj način čuva svoje vene, ne trpi bolove usljed višestrukih uboda i može da sprovodi uobičajene dnevne aktivnosti, kao što su tuširanje, plivanje, trčanje itd.

Medicinsko osoblje lako pristupa portu pomoću specijalne iglice: komorica predstavlja ulaznu tačku za hemoterapiju, ali i za davanje antibiotika, lijekova protiv bolova,  infuzija ili uzorkovanje krvi.

Takođe, ugrađeni port ne predstavlja prepreku drugim dijagnostičkim metodama, kao što su CT, MR i ne remeti fizički izgled pacijenta. 

ODRŽAVANJE PORTA

Ljekar koji je ugradio port pacijentu izdaje port-pasoš, koji sadrži sve informacije o ugrađenom portu tj. kada je ugrađen, poziciju, model, proizvođača, volumen itd. Pacijent je u obavezi da ga stalno nosi sa sobom i da ga prikaže na ljekarskim kontrolama.

Infekcije porta su veoma rijetke, ali moguća komplikacija ukoliko se ne vodi računa o higijeni i upotrebi. Prema najnovijoj literaturi stopa infekcije je zaista mala i iznosi od 0.04 do 0.24 infekcije na 1000 kateter dana. Nakon davanja terapije ili bilo kakave druge upotrebe porta, medicinsko osoblje vrši ispiranje, kako bi se spriječilo stvaranje tromba koji, osim začepljenja katetera, može prouzrokovati i začepljenje same vene. Nakon završetka terapije takođe je potrebno ispiranje, ali se vremenski razmaci dogovaraju u saradnji sa ljekarom i prema instrukcijama proizvođača. Ispiranje se vrši fiziološkim ili heparinskim rastvorom.

KOLIKO PORT MOŽE DA OSTANE U TIJELU

Portovi su predviđeni za otprilike 1.500 do 2.000 uboda i ukoliko njihov “životni vijek” nije dostignut, imaju neograničeni rok trajanja i mogu ostati u tijelu čak i nakon završetka terapije. Ljekari preporučuju da se port ostavi bar 2 do 3 godine od završetka terapije, pošto je vjerovatnoća vraćanja bolesti u tom periodu najveća.

ODSTRANJIVANJE PORTA

Odstranjivanje porta je  manja hirurška intervencija koja se radi ambulantno i sa lokalnom anestezijom. Traje nekih desetak minuta i potpuno je bezbijedna za pacijenta.

 Implantacija porta u dugotrajnom liječenju malignih ali i drugih oboljenja u razvijenim zemljama je standardna procedura i predstavlja obaveznu mjeru predostrožnosti u cilju bezbjednosti i zaštite pacijenta.

Upotreba porta u liječenju malignih oboljenja u BiH je još uvijek sporadična. Sa uvođenjem ove procedure, pacijentima čiji je broj na žalost svakim danom sve veći, nudi se veliko olakšanje u procesu liječenja.

 

OD JULA MJESECA DOSTUPNO ZA UGRADNJU PORT KATETERA

VIŠE INFORMACIJA NA BROJ TELEFONA: 035 309 123