Mr.med.sci.dr

Samed Djedović


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteDr. Samed Djedović, specijalista Interne medicine, subspecijalista kardiolog, magistar medicinskih nauka.

Dr. Samed Djedović, specijalista Interne medicine, subspecijalista kardiolog, magistar medicinskih nauka. Šef odjeljenja kardiologije u Medical Institute Bayer. Posebno polje zanimanja i djelovanja se odnose na invazivni tretman poremećaja srčanog ritma, gdje je jedan od prvih na polju Elektrofiziologije u Bosni i Hercegovini. Iskusni interventni kardiolog.


Dr. Samed Djedović je magistar medicinskih nauka, specijalista Interne medicine i subspecijalista kardiolog, Rođen je 18. avgusta 1979. godine u Gradačcu. Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2006. godine. U periodu 2006-2007. godine obavljao je pripravnički staž na UKC Tuzla, a u periodu 2007-2009. godine radio u Službi hitne medicinske pomoći u Domu zdravlja Gradačac. U Specijalnoj bolnici Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla, na Odjelu kardiohirurgije, zaposlen je u aprilu 2009. godine. Dodijeljena mu je specijalizacija iz Opšte hirurgije u septembru 2009. Prema potrebama Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer” Tuzla 2011. godine premješten na Interventni kardiološki odjel, prekida specijalizaciju iz Opšte hirurgije, započinje specijalizaciju iz Interne medicine.


U decembru 2012. godine odbranio je magistarski rad pod naslovom “Hirurška revaskularizacija miokarda kod starijih pacijenata sa i bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa“. U aprilu 2014. godine odobrena mu je izrada doktorske disertacije pod nazivom “Korelacija stepena obliterativne bolesti perifernih i koronarnih arterija“.

Zvanje specijaliste interne medicine dobija, po položenom specijalističkom ispitu, u oktobru 2014. Za šefa novog Zvanje specijaliste interne medicine dobija, po položenom specijalističkom ispitu, u oktobru 2014. Za šefa elektrofiziološkog odjeljenja Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer” Tuzla, u sklopu programa elektrofiziološkog tretmana poremeća srčanog ritma, imenovan je u aprilu 2015. godine.

U periodu april 2015. – maj 2017. godine provodi na edukaciji u Norveškoj (Electrophysiology department U periodu april 2015. – maj 2017. godine provodi na edukaciji u Norveškoj (Electrophysiology department Rikshospitalet Oslo Norway), a u istom periodu, zajedno sa elektrofiziološkim timom iz Osla obavlja periodično elektrofiziološki tretman-radiofrekventnom ablacijom u tretmanu supraventrikularnih aritmija u matičnoj ustanovi. Za samostalno obavljanje elektrofizioloških procedura koje obuhvataju: elektrofiziološke studije i radiofrekventnu ablaciju u tretmanu supraventrikularnih aritmija, ugradnja pacemakera, te CRT i ICD aparata, osposobljen je od maja 2017.

U septembru iste godine polaže subspecijalistički ispit, nakon čega dobija zvanje subspecijaliste Kardiologa.

U toku 2021. godine edukacija u KBC Dubrava, Zagreb, na polju elektrofiziološkog tretmana kompleksnih aritmija.

U peridu rada na odjeljenju kardiologije ima urađenih 4 500 koronarografije, više od 2 200 PCI stent procedura, više od 600 elektrofizioloških procedura (uz 400 procedura u toku boravka u Oslu), više od 300 implantabilnih uređaja (pacemaker, ICD, CRT, loop recorder). Posebno polje zanimanja i djelovanja se odnose na invazivni tretman poremećaja srčanog ritma.

Aktivni je član Udruženja kardiologa BiH, te član Europskog udruženja kardiologa (ESC).

Oženjen je i otac dvoje djece. Rekreativno igra fudbal i bavi se skijanjem.


VIŠE INFORMACIJA

 • RADNO ISKUSTVO
 • PUBLIKACIJE
 • VIDEO
 • 2006-2007 Pripravnički staž UKC Tuzla
 • 2007-2009 Hitna medicinska pomoć Dom zdravlja Gradačac
 • 2009-2011 Odjel za kardiovaskularnu hirurgiju CZS Tuzla
 • 2011-2015 Interventni kardiološki odjel CZS Tuzla
 • 2015-2017 Antiaritmija odjel CZS Tuzla
 • Bloodless off coronary artery bypass grafting treatment of choice for Jehova s witness patients. Mujanović E, Bergsland J, Jahić M, Djedović S, Behrem A, Stanimirović-Mujanović S, Kabil E. Med Arh 2012; 66(2): 140-2.
 • Surgycal revascularisation in elderly patients with and without cardiopulmonary bypass. Djedović S, Mujanović E, Djedović M, Rajković S, Jahić M, Tošić Z. Med Arh Sept 2013; 67(5)351-3.
 • Celiac disease in adults population in Tuzla region of Bosnia and Herzegovina. A 3-year surveillance (2007-2009). Tošić Z, Salkić N, Djedović S, Fijuljanin M, Baraković D. Med Arh Sept 2013; 67(5): 333-5.
 • Comparison of transperitoneal and retroperitoneal approach in aortoiliac occlusive disease. Djedović M, Rustempašić N, Djedović S, Totić D, Solaković S, Mujanović E, Ilijas A, Vukas H, Krvavac A, Rudelija Dž, Ahmetašević A. Med Arh Aug 2013; 67(4): 249-251.
 • Disfunkcija kardioverter defibrilatora nastala zbog mehaničkog oštećenja elektrode-prikaz slučaja. Delić A, Čaluk J, Terzić I, Osmanović E, Djedović S. Book of abstract: 6th International Congress of Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina, Tuzla 2013:45
 • Postoperativni perikardni izljev nakon visokog INR-a. Mujanović E, Banjanović B, Djedović S, Jahić M, Rajković S. Book of abstract: 6th International Congress of Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina, Tuzla 2013:113.
 • Kliničke i angiografske karakteristike koronarne bolesti kod mladih. Osmanović E, Terzić I, Čaluk J, Delić A, Avdić S, Djedović S. Book of abstract: 6th International Congress of Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina, Tuzla 2013:118
 • Predictive value and relationship between intima-media thickness/carotid artery plaque score and severity of coronary artery disease. Delić A, Osmanović E, Čaluk J, Djedović S, Dilić M Cardiol. Croat. 2013; 8(9): 285.
 • Advantages of intra-aortic baloon pump counterpulsation in treatment of cardiac surgery patient with low ejection fraction (Behrem A, Keranovic S, Hedžić H, Mujanović E, Stanimirović-Mujanović S, Pajić U, Karajnović A, Kabil Ed, Lovrić S, Djedović S.
 • Aortocaval fistula (primary) because of aneurysm abdominal aortic rupture.  Djedović M, Rustempašić N, Djedović S, Totić D. Book of abstracts: 3rd Congress of surgeons of Federation of Bosnia and Herzegovina with international participation. October, 23th – 26th, 2014, Mostar, Bosnia and Herzegovina: 51.
 • Retroperitoneal approach in surgical treatment of unilateral aorto-iliacic occlusive disease. Djedović M, Rustempašić M, Djedović S, Totić D. Book of abstracts: 3rd Congress of surgeons of Federation of Bosnia and Herzegovina with international participation October, 23th – 26th, 2014, Mostar, Bosnia and Herzegovina:50.
 • Perioperative results eversion carotid Endarterectomy in Bilateral symptomatic stenosis. Djedovic M, Djedović S, N, Totic D. Medical Archives 2015 Apr; 69 (2), 68-71.
 • Eversion Carotid Endarterectomy for the Treatment of Carotid Stenosis – Indications and Technique. Djedović M, Djedovic S, Mujanovic E.  Seventh (7th) Days of BHAAAS in B&H, International Neursurgery/Spine simposium – Brčko, 2015. April, 22th – 25th, 2015 District of Brcko, Bosnia and Herzegovina.
 • Radiofrekventna ablacija kao tretman paroksizmalne supraventrikularne tahikardije-Iskustva Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer” Tuzla. Djedovic S, Terzić I, Osmanović E, Avdić S, Pajić U, Djedović M. Book of abstract: 7th International Congress of Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina, Mostar 2016:132
 • The incidence, character and pharmacological prophylaxis of AF after CABG. Osmanović E, Kadrić N, Avdić S, Terzić I, Djedović S. Book of abstract . 7th International Congress of Association of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina, Mostar 2016:199.
 • Surgical treatment complications of vein thromboembolism. Djedovic M, Halilovic H, Djedovic S, Neum, Bosnia and Herzegovina, Eighth (8th) Days of BHAAAS in B&H, International Symposium of Orthopedic and Traumatology – Neum. 2016, May 26th – 29th, 2016. Neum , B&H.

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB