Naš “Centar za srce BH” na raspolaganju ima Hitnu službu medicinske pomoći sa 24-časovnom pomoći životno ugroženim ljudima sa kardiovaskularnim problemima, bez obzira na mjesto njihovog boravka, a važimo za jednu od najuspješnijih bolnica u regiji za pomoć ljudima u stanju hitne zdravstvene potrebe.

Transportni servis Centra vam je na raspolaganju 24 sata. U najsavremenijim sanitetskim vozilima pacijenti se prevoze uz pratnju profesionalnog medicinskog osoblja.

U hitnim situacijama, kada životno ugroženi pacijent ne može da dobije adekvatan medicinski tretman u svome gradu, dovozi se sanitetskim vozilom ili helikopterom u “Centar za srce BH”.

Naše medicinsko osoblje u tom slučaju hitno preuzima brigu o pacijentu kako bi se stavio van životne opasnosti, te kontaktira komisiju kliničkog centra u gradu iz kojeg pacijent dolazi, radi obrazloženja i pripremanja dokumentaciju.

U bližoj perspektivi distribuiraćemo svoje kapacitete na područje cijele zemlje u vidu “satelitskih centara” koji će imati zadatak brzog prihvatanja urgentnih slučajeva bolesti srca, brze dijagnostike i brzog transporta do Centra.

Ova izvrsna performansa može se održavati samo ako ljudi koriste hitnu službu iz pravih razloga, a ne kao alternativu njihovom liječenju uobičajenim putem. Odjeli za hitne slučajeve su strogo i isključivo za hitne slučajeve.