U “Centru za srce BH” se brinemo da vaš oporavak teče u najboljem redu i da ste spremni na odlazak kući u najkraćem mogućem roku, pod uslovom da ste se dovoljno oporavili i da imate sve što vam je potrebno da biste se potpuno ozdravili.

Tokom vašeg boravka, ljekarski tim za procjenu radi zajedno kako bi razmotrio vaše medicinske potrebe i vaš napredak u oporavku. To znači da mogu saglasno da procijene da ste u potpunosti ozdravili i da ste spremni za odlazak kući ili da možda trebate dodatnu njegu i skrb izvan bolnice, kao što su:

  • Ambulantne ljekarske kontrole
  • Intermedijarna njega – pomoć medicinske sestre ili profesionalnog terapeuta
  • Oprema za kućno liječenje
  • Porodična pomoć i njega

Na sam dan odlaska kući, pacijent i njegova porodica biće smješteni u ugodnom ambijentu dnevnog boravka našeg Centra, gdje će sa ljubaznim i profesionalnim medicinskim osobljem razgovarati o trenutnom zdravstvenom stanju i pojedinostima o kojima treba povesti računa.

Razgovaraćemo sa vama kako bismo bili sigurni da li imate svu potrebnu pomoć, opremu i lijekove te da vam pružimo priliku da bez ustezanja postavite sva pitanja koja imate.

Uz najmoderniju opremu, Centar se koristi namjenskim bolničkim softwareom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenta od prijema do otpusta iz bolnice, te kontrolu i brigu za pacijenta nakon medicinskog tretmana. Vaš medicinski karton biće kompjuterski ažuriran, a tada ćete sa našom sestrom koordinatoricom dogovoriti i termin prve postoperativne kontrole kod hirurga.

Ako vam je doktor propisao lijekove, od svog porodičnog ljekara dobićete recept sa kojim možete da ih nabavite u apoteci.

Kada budete otpušteni iz bolnice, radi evidencije dostavite svome ljekaru opšte prakse vaše otpusno pismo koje sadrži pojedinosti o prijemu i razlozima zbog kojih ste došli u bolnicu, kakav ste medicinski tretman prošli, te pojedinosti o novim ili promjenama postojećih lijekova.

Ako podnosite zahtjev za bolovanje, nemojte zaboraviti tražiti potvrdu o otpustu kako biste dokazali svoje pravo.

Napomena:

Po otpustu iz našeg Centra pažljivo pročitati Otpusno pismo te se pridržavati uputa navedenih u poglavlju preporuka i terapija.

Obavezno izvršiti kontrolne preglede kod ljekara specijaliste koje su naznačene.

Na kontrolne preglede uvijek donijeti otpusno pismo, nalaze svih prethodnih kontrolnih pregleda te nalaze ljekara drugih specijalnosti ukoliko su oni naznačeni u otpusnom pismu.

Za sve preglede u našem Centru Vam treba uputnica Vašeg nadležnog ljekara.

U SLUČAJU BILO KAKVIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA, PO IZLASKU IZ NAŠEG CENTRA, SLOBODNI STE KONTAKTIRATI NAŠE DEŽURNE LIJENIKE NA SLJEDEĆE BROJEVE TELEFONA:

035/309-141; 035/309-225.

Kod kuće

Ako imate dodatnih pitanja o vašem stanju ili tretmanu nakon što ste napustili bolnicu, uvijek nam se možete obratiti putem raspoloživih brojeva telefona ili e-mail adrese.

Ako po povratku kući osjećate da bi vam mogla koristiti dodatna stručna podrška, obratite se vašem ljekaru opšte prakse koji će vam obezbijediti popis korisnih kontakata profesionalnih njegovatelja koji vam mogu pomoći.

Kako da se ponašate nakon operacije, kako da tretirate ranu, koje su vam aktivnosti dozvoljene, kako da pijete propisane lijekove i koje su nus pojave moguće pročitajte u UPUTSTVU ZA OPERISANE PACIJENTE.