Centar za srce BH Tuzla je započeo sa ugradnjom PORT KETETERA za primanje kemoterapije.

? Tokom tretmana malignih bolesti, kemoterapija se prima u više ciklusa, za što je neophodno obezbjediti pristup venskom putu. Za pacijenta kod koga nije ugrađen port kateter to podrazumijeva višestruke ubode perifernih vena koji su prije svega bolni, te po pravilu dovode do zapaljenja i oštećenja vena, nekada i u tolikoj mjeri da davanje kemo ili bilo koje druge terapije,više nije moguće. Pacijent je također izložen riziku da citostatici, umjesto u venu dospiju u okolno tkivo, koje tada biva ozbiljno oštećeno.

Kako bi se olakšalo primanje terapije i na taj način poboljšao kvalitet života pacijenta, postoji mogućnost implantacije port katetera. Port se sastoji iz male komore i tankog katetera, koji se postavlja potkožno u veliku venu ispod ključne kosti. Postavljanje porta predstavlja hiruršku intervenciju koja se izvodi uz lokalnu anesteziju.

Prednosti porta su mnoge, a najvažnija je ta što pacijent na ovaj način čuva svoje vene, ne trpi bolove uslijed višestrukih uboda i može da sprovodi uobičajene dnevne aktivnosti.

Portovi su predviđeni za otprilike 1.500 do 2.000 uboda i ukoliko njihov životni vijek nije dostignut, imaju neograničeni rok trajanja i mogu ostati u tijelu čak i nakon završetka terapije.

Zakažite svoj termin za besplatni pregled i eventualnu ugradnju katetera na telefon: 035 309 123