U sklopu pripreme za STENT proceduru pacijent je OBAVEZAN ponijeti:

  • ORIGINAL Saglasnost Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH,  Rješenje Brčko distrikta ili Rješenje RS-a
  • ORIGINAL uputnicu od Vašeg doktora
  • Svu do tada prikupljenu medicinsku dokumentaciju vezanu za razlog dolaska
  • LAB.NALAZI (KKS, SE, ŠUK, koagulacioni status, creatinin, urea, K+, Na+, krvna grupa, lipidni status) ne stariji od sedam dana

Pacijenti DIJABETIČARI koji koriste METFORMIN (Gluformin),SIOFOR  moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje tri dana pred proceduru. Pacijenti koji koriste insulin; ne uzimati insulin na dan procedure.

Pacijenti koji koriste ANTIKOAGULANTNU terapiju (MARIVARIN,FARIN, PELENTAN, MARCOUMAR, ili SINTROM) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje pet dana pred proceduru.

Ostalu terapiju nastaviti uzimati, uključujući i na dan procedure. Ne jesti i ne piti ništa poslije ponoći pred proceduru.

Ponijeti : pribor za ličnu higijenu, terapiju, papuče i dva litra soka.

 

Tri dana pred proceduru pacijentu se preporučuje terapija

Prvi dan Drugi dan Treći dan
Plavix (Clopidogrel) 3×75 mg,  tri puta jedna tableta. Plavix (Clopidogrel) 1×75 mg,  jedan puta jedna tableta. Plavix (Clopidogrel) 1×75 mg,  jedan puta jedna tableta.
Amlopin  5mg   jedna  tableta Amlopin 5 mg  jedna  tableta Amlopin 5 mg  jedna  tableta
Aspirin 300 mg  jedna tableta Aspirin 300 mg  jedna tableta Aspirin 300 mg  jedna tableta

 

U slučaju nemogućnosti dolaska u zakazanom terminu, blagovremeno javiti na telefon 035/309-108 ili pregled@bhsrce.ba.