Mr.med.sci.dr

Mustafa Bazardžanović


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteU svom radu do sada je lider u regiji gdje je uvodio savremene procedure iz oblasti endourologije i laparoskopije.

Lider za procedure iz oblasti endourologije i laparoskopije. Dobitnik priznanja Udruženja za transplantaciju organa Europe-ESOT za doprinos u razvoju eksperimentalne i kliničke transplantacije. U program transplantacije bubrega od 1999 godine.


Dr. Mustafa Bazardžanović rođen je 28.09.1971 u Zvorniku. Osnovnu i srednju medicinsku školu je završio u Zvorniku. Medicinski fakultet u Tuzli je završio 1997/1998 godine. Od 1998 godine radi u Domu zdravlja Sapna, a o od 1999 godine je zaposlen na Urološkom odjelu, Klinike za Hirurgiju, UKC Tuzla.


Iste godine biva uključen u program transplantacije bubrega, a 2000 godine boravi na edukaciji iz transplantacijeske medicine u AKH Vienna, Austrija. Od 2000 godine je specijalizant urologije. U više navrata je bio na edukacijama iz transplantacije i urologije u AKH Vienna, Austrija. Specijalistički ispit iz urologije polaže 2004 godine, a ispit za certifikat „FEBU Urologist-mark of excellence“ je položio 2006 godine u Atini.

U svom radi do sada je lider u regiji gdje je uvodio savremene procedure iz oblasti endourologije i laparoskopije. Bio je gost operator i edukator u KBC Zvezdara Beograd i Klinički Centar Srbije, te pozvani operator na Školi operativne urologije Ministarstva zdravlja Srbije.

U više navrata je nagrađivan za najbolje prezentacije na Kongresima te je dobitnik priznanja Udruženja za transplantaciju organa Europe-ESOT za doprinos u razvoju eksperimentalne i kliničke transplantacije.

U svakodnevnom radu koristi najsavremenije metode dijagnostike i tretmana u skladu sa preporukama Europskog udruženja urologa, čiji je aktivni član.

U slobodno vrijeme se bavi razvojem statiskih metoda u medicini i aktivno igra golf.


VIŠE INFORMACIJA

  • RADNO ISKUSTVO
  • VIDEO
  • Dom zdravlja Sapna – 1998
  • Urološki odjel, Klinika za Hirurgiju, UKC Tuzla – 1999

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB