Mr.med.sci.dr

Midhat Smajić


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteVoditelj Škole proksimalne gastrointestinalne endoskopije kao i stručnih radionica iz gastroenterologije na temu: ERCP i Endoskopska bending ligacija variksa jednjaka.

Gastroenterolog velikog iskustva posebno u oblasti gastrointestalne endoskopije i ERCP-a. Redovan predavač na Postdiplomskom tečaju iz abdominalne ultrazvučne dijagnostike. Voditelj Škole proksimalne gastrointestinalne endoskopije kao i stručnih radionica iz gastroenterologije na temu: ERCP i Endoskopska bending ligacija variksa jednjaka. Šef odjeljenja za Gastroenterologiju.


Smajić dr Midhat rođen je 21.07.1958.godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Tuzli. Medicinski fakultet u Tuzli završio je 1984/85. godine, zaposlio se u Domu zdravlja u Lukavcu, a 1987.godine prelazi na rad u SHMP Doma zdravlja u Tuzli. Specijalizaciju interne medicine dobio u januaru 1990.godine, od kada je zaposlen na  Gastroenterološkom odjeljenju, Interne klinike, UKC Tuzla.

Po završetku specijalizacije Interne medicine 1994. godine, pohađa postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od 1994 do 1995.godine. Na višemjesečnoj edukaciji iz napredne gastrointestinalne endoskopije bio u  Western General Hospital, Edinbourgh u Velikoj Britaniji 1996.godine, a 2000.godine u Hopital Civil, Strasbourgh u Francuskoj. Napredni kurs iz gastrointestinalne endoskopije (u organizaciji UEGW-a) u Zagrebu (Hrvatska) pohađa 1999.godine. Godine 1990. završava III Jugoslovensku školu ultrazvuka u Kragujevcu (Jugoslavija), a Postdiplomski kurs iz ultrazvuka 1999. godine u Tuzli.

Objavio je više stručnih i naučnih radova. Obavljao funkciju sekretara Udruženja gastroenterologa i hepatologa Tuzlanskog kantona. Redovan predavač na Postdiplomskom tečaju iz abdominalne ultrazvučne dijagnostike.

Voditelj I – V Škole proksimalne gastrointestinalne endoskopije (2010, 2011 i 2012.g.), kao i dva stručna workshopa (radionice) iz gastroenterologije sa temama: ERCP i Endoskopska bending ligacija variksa jednjaka (2010.g.).


VIŠE INFORMACIJA

  • RADNO ISKUSTVO
  • PUBLIKACIJE
  • VIDEO
  • 1985 – 1987, doktor medicine, Dom zdravlja u Lukavac
  • 1987 – 1990, doktor medicine, SHMP Dom zdravlja u Tuzla
  • 1990 – 2019, Gastroenterološki odjel, Interna klinika, UKC Tuzla
  • 2019 –           , Gastroenterološki odjel, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla
  • Na Medicinskom fakultetu u  Tuzli, u decembru 2003.g. , odbranio magistarski rad  „Karakteristike akutnih krvarenja iz gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta
    u pacijenata starije životne dobi“.Projekat Doktorske disertacije sa temom: “Epidemiološke i endoskopske karakteristike kvrarećih peptičkih ulkusa u Tuzlanskom klantonu” odbranio 2010.g.Doktorska disertacija u završnoj fazi, planirana odbrana ove godine.

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB