Mr.med.sci.dr.

Midhat Smajić

Gastroenterološki odjel
Šef odjela

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 235

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Mr.med.sc. Smajić dr Midhat, specijalista interne medicine

Smajić dr Midhat rođen je 21.07.1958.godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Tuzli. Medicinski fakultet u Tuzli završio je 1984/85. godine, zaposlio se u Domu zdravlja u Lukavcu, a 1987.godine prelazi na rad u SHMP Doma zdravlja u Tuzli. Specijalizaciju interne medicine dobio u januaru 1990.godine, od kada je zaposlen na  Gastroenterološkom odjeljenju, Interne klinike, UKC Tuzla.

Po završetku specijalizacije Interne medicine 1994. godine, pohađa postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli od 1994 do 1995.godine. Na višemjesečnoj edukaciji iz napredne gastrointestinalne endoskopije bio u  Western General Hospital, Edinbourgh u Velikoj Britaniji 1996.godine, a 2000.godine u Hopital Civil, Strasbourgh u Francuskoj. Napredni kurs iz gastrointestinalne endoskopije (u organizaciji UEGW-a) u Zagrebu (Hrvatska) pohađa 1999.godine. Godine 1990. završava III Jugoslovensku školu ultrazvuka u Kragujevcu (Jugoslavija), a Postdiplomski kurs iz ultrazvuka 1999. godine u Tuzli.

Objavio je više stručnih i naučnih radova. Obavljao funkciju sekretara Udruženja gastroenterologa i hepatologa Tuzlanskog kantona. Redovan predavač na Postdiplomskom tečaju iz abdominalne ultrazvučne dijagnostike.

Voditelj I – V Škole proksimalne gastrointestinalne endoskopije (2010, 2011 i 2012.g.), kao i dva stručna workshopa (radionice) iz gastroenterologije sa temama: ERCP i Endoskopska bending ligacija variksa jednjaka (2010.g.).


Pročitajte više

Zvaničan CV

  • Radno iskustvo:
  • Publikacije:
  • Video
  • 1985 – 1987, doktor medicine, Dom zdravlja u Lukavac
  • 1987 – 1990, doktor medicine, SHMP Dom zdravlja u Tuzla
  • 1990 – 2019, Gastroenterološki odjel, Interna klinika, UKC Tuzla
  • 2019 –           , Gastroenterološki odjel, Centar za srce BH Tuzla

Na Medicinskom fakultetu u  Tuzli, u decembru 2003.g. , odbranio magistarski rad  „Karakteristike akutnih krvarenja iz gornjeg dijela gastrointestinalnog trakta
u pacijenata starije životne dobi“.

Projekat Doktorske disertacije sa temom: “Epidemiološke i endoskopske karakteristike kvrarećih peptičkih ulkusa u Tuzlanskom klantonu” odbranio 2010.g.

Doktorska disertacija u završnoj fazi, planirana odbrana ove godine.

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".