Dr.

Maja Prelić


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteNjen radni dan može da podrazumijeva rad u operacionoj sali, rad u jedinici intenzivne njege, ili rad u prijemnoj ambulanti, gdje vrši preoperativnu anesteziološku pripremu pacijenata.

Doktorica Maja Prelić je rođena u Tuzli 27.11.1988, gdje je i završila studije medicine.


Osnovno i srednje obrazovanje stekla je  u Lukavcu, završivši Osnovnu školu ”Lukavac Grad” i ”Gimnaziju Lukavac”, ostvarivši odličan uspjeh na kraju svake godine, uz učešće na takmičenjima iz matematike i fizike, te drugih predmeta, kao i aktivno bavljenje  vannastavnim aktivnostima.

Po završetku fakulteta, započela je odrađivanje pripravničkog/volonterskog staža na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, a sa ciljem sticanja većeg znanja za kasniji rad. Stručni ispit za zvanje doktor medicine sam položila u 09/2013, u Banja Luci.

U međuvremenu je  bila aktivan član Rotaract kluba Tuzla, uzevši učešće u raznim projektima.

U Zdravstvenoj ustanovi Specijalnoj bolnici “Medical Institute Bayer” Tuzla počela je sa radom 08.09.2015. Kratko vrijeme je provela na Odjeljenju za KVH-u, gdje je  imala priliku steći neke nove vještine i znanja. Ubrzo je  počela raditi na Odjeljenju za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, gdje radi trenutno. Neko vrijeme je  provela i na Odjeljenju za kardiologiju, što je dodatno doprinijelo širenju znanja i iskustva.

Njen radni dan može da podrazumijeva rad u operacionoj sali, rad u jedinici intenzivne njege, ili rad u prijemnoj ambulanti, gdje vrši preoperativnu anesteziološku pripremu pacijenata.

U opis poslova, između ostalog, spada učešće u izradi plana liječenja (dijagnostičkih, terapijskih i terapeutskih postupaka), praćenje i izvještavanje o razvoju bolesti, sprovođenje odgovarajućih dijagnostičkih postupaka i terapije, učešće u preoperativnoj anesteziološkoj  pripremi pacijenta, učešće kod izvođenja svih vrsta anestezije i anestezioloških procedura, učešće kod buđenja pacijenta po završetku operativnog zahvata, postoperativno praćenje i izvještavanje o stanju pacijenta, prijem pacijenta u hitnim slučajevima, kontinuirano praćenje i nadzor, poznavanje mjera kardiopulmonalne reanimacije, učešće kod reanimacije vitalno ugroženih pacijenata, poznavanje rada na aparatima za mehaničku ventilaciju, vođenje medicinske dokumentacije, davanje informacija o stanju pacijenta, kao i rad u dežurstvu. Sve to pod nadzorom ljekara specijaliste. Sposobnost prepoznavanja određenih stanja. Poznavanje odgovarajućih procedura u datim situacijama. Poznavanje i rad sa odgovarajućom aparaturom, kao i poznavanje invazivnog monitoringa, što podrazumijeva i sposobnost plasiranja odgovarajućih katetera. Posebno ističe  učešće na ”Ultrasound guided peripheral nerve blockade course”, održanom u Tuzli.Posjeduje dobre komunikacijske i organizacijske vještine te sposobnost brzog učenja. Razvijen osjećaj i sposobnost za timski rad.

Hobi joj je odlazak u teretanu i na trčanje jer kako sama kaže rad na ovoj poziciji može da nosi i dosta stresa. Takođe , voli prirodu i putovanja. Opušta se u društvu bliskih ljudi, uz dobru knjigu, film/seriju, dobru predstavu, muziku, te voli da crta.


VIŠE INFORMACIJA

  • RADNO ISKUSTVO
  • 09.2013-08.03.2014, odrađivanje pripravničkog/volonterskog staža na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla
  • 09.2015-…, rad u Zdravstvenoj ustanovi Specijalnoj bolnici “Medical Institute Bayer” Tuzla
logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB