[JAVNI KONKURS]

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Centar za srce BH” Tuzla je zdravstvena ustanova u privatnom vlasništvu, koja je osnovana sa ciljem pružanja zdravstvenih usluga pacijentima sa kardio i vaskularnim oboljenjima.

U cilju obezbjeđenja uslova za dalji razvoj, “Centar za srce BH” Tuzla, kao poslodavac, svim zainteresiranim licima iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, nudi jednake mogućnosti zapošljavanja u dinamičnom i izazovnom okruženju, te vas pozivamo da se javite na

❝JAVNI KONKURS❞
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Radno mjesto: Ljekar specijalista anestezije i reanimacije (m/ž)

Broj izvršilaca: 1 izvršilac

Pored zakonom propisanih opštih uslova za obavljanje poslova, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

• Završena specijalizacija i položen specijalistički ispit iz oblasti
anesteziologije i reanimatologije;
• Aktivno znanje engleskog jezika;
• Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet Explorer)

Uz prijavu na konkurs, potrebno je dostaviti:

1. Kraću biografiju sa kontakt podacima (telefon, adresa),
2. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (fotokopija),
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (fotokopija),
4. Potvrdu o položenom specijalističkom ispitu (fotokopija),
5. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti poštom ili lično na adresu:

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Centar za srce BH” Tuzla
“PRIJAVA NA JAVNI KONKURS”
ul. Alekse Šantića br. 8
75 000 Tuzla

Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

Kandidati koji ne ispunjavaju neki od opštih ili posebnih uslova konkursa neće biti obavještavani, niti će biti pozivani na razgovor.