Centar za srce BH ima ostvarenu saradnju sa inostranim fondovima zdravstvenog osiguranja Slovenije, Švicarske, Belgije, Holandije, Austrije, Njemačke, Srbije, među kojima i Cigna Health Insurance, Balkanwide Assistance, Coris Assistance itd.

Ukoliko ste korisnik usluga zdravstvenog osiguranja, potražite medicinsku asistenciju i sve potrebne informacije kod svoje matične osiguravajuće kuće. Osiguranje će dalje korake, poput organizacije i zakazivanja termina medicinskog pregleda, transporta pacijenta, iznosa medicinskih troškova i tome slično, realizovati u direktnom kontaktu sa “Centrom za srce BH”.

Ako se nalazite u BiH i hitno vam je potrebna medicinska pomoć, imate pravo na zdravstvenu uslugu u skladu sa zakonom, s tim što ste dužni izvršiti uplatu troškova pružene zdravstvene usluge i, u što kraćem roku, predočiti dokument na osnovu koga se može izvršiti vaša identifikacija.