INO PACIJENTI

stock-photo-close-up-of-human-hands-holding-human-heart-324804920.jpg

Centar za srce BH ima ostvarenu saradnju sa inostranim fondovima zdravstvenog osiguranja Slovenije, Švicarske, Belgije, Holandije, Austrije, Njemačke, Srbije, među kojima i Cigna Health Insurance, Balkanwide Assistance, Coris Assistance itd.

Ukoliko ste korisnik usluga zdravstvenog osiguranja, potražite medicinsku asistenciju i sve potrebne informacije kod svoje matične osiguravajuće kuće. Osiguranje će dalje korake, poput organizacije i zakazivanja termina medicinskog pregleda, transporta pacijenta, iznosa medicinskih troškova i tome slično, realizovati u direktnom kontaktu sa “Centrom za srce BH”.

Ako se nalazite u BiH i hitno vam je potrebna medicinska pomoć, imate pravo na zdravstvenu uslugu u skladu sa zakonom, s tim što ste dužni izvršiti uplatu troškova pružene zdravstvene usluge i, u što kraćem roku, predočiti dokument na osnovu koga se može izvršiti vaša identifikacija.

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".