Strateška odluka Uprave Zdravstvene ustanove Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla u 2018 godini je uspostava  sistema upravljanja kvalitetom, prema standardima BAS EN ISO 9001:2015, HACCP sistema i Standarda za bolnice, radi uređivanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom i postizanja kontinuiranog poboljšanja zadovoljstva svojih klijenata i drugih zainteresiranih strana.

Na osnovu toga krenulo se u realizaciju projekta potpisivanjem ugovora sa Institutom za certificiranje sistema ICS d.o.o. Sarajevo, u decembru 2017 godine, radi implementacije standarda BAS EN ISO 9001:2015 i HACCP sistema.

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla je u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, br.46/10, čl. 55.), pokrenula proces usklađivanja sistema sigurnosti na temelju standarda koje propisuje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ). Ugovor o procesu akreditacije sa Agencijom je potpisan krajem januara 2018 godine.

Razvoj i implementacija sistema upravljanja kvalitetom bazira se na planu i programu realizacije projekta. U skladu sa internacionalno prihvaćenim standardima provedene su aktivnosti i radnje kao što su:

  • Snimak postojećeg stanja
  • Definisanje projektnog zadatka
  • Edukacija uposlenika (osnove upravljanja kvalitetom, metodologija izrade dokumentovanih informacija, interni audit, metode za unapređenje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom, smoocjenjivanje)
  • Implementacija projektnih ciljeva

Tokom 2018 godine očekuje se uspješna implementacija navedenih standarda kao i sama certifikacija.

Certfikaciona provjera od strane Instituta za certificiranje sistema ICS d.o.o., kao odabrane certifikacijske  kuće, obuhvata dvije faze: Ocjenu pripremljenosti Zdravstvene ustanove Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla za certifikacionu provjeru, tj. vrednovanje dokumentacije BAS EN ISO 9001:2015 i HACCP sistema, i provjeru procesa na licu mjesta.

AKAZ kao ovlašteno tijelo u oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i certifikacije u zdravstvu, realizirati će certifikacijski pregled i temeljem redovnog pregleda i ispunjenosti kriterija iz Standarda za bolnice, utvrdit će certifikacijski status Zdravstvene ustanove Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla.