IMPLEMENTACIJA STANDARDA SISTEMA KVALITETA

iso2.jpg

Strateška odluka Uprave Zdravstvene ustanove Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla u 2018 godini je uspostava  sistema upravljanja kvalitetom, prema standardima BAS EN ISO 9001:2015, HACCP sistema i Standarda za bolnice, radi uređivanja postojećeg sistema upravljanja kvalitetom i postizanja kontinuiranog poboljšanja zadovoljstva svojih klijenata i drugih zainteresiranih strana.

Na osnovu toga krenulo se u realizaciju projekta potpisivanjem ugovora sa Institutom za certificiranje sistema ICS d.o.o. Sarajevo, u decembru 2017 godine, radi implementacije standarda BAS EN ISO 9001:2015 i HACCP sistema.

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla je u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH, br.46/10, čl. 55.), pokrenula proces usklađivanja sistema sigurnosti na temelju standarda koje propisuje Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ). Ugovor o procesu akreditacije sa Agencijom je potpisan krajem januara 2018 godine.

Razvoj i implementacija sistema upravljanja kvalitetom bazira se na planu i programu realizacije projekta. U skladu sa internacionalno prihvaćenim standardima provedene su aktivnosti i radnje kao što su:

  • Snimak postojećeg stanja
  • Definisanje projektnog zadatka
  • Edukacija uposlenika (osnove upravljanja kvalitetom, metodologija izrade dokumentovanih informacija, interni audit, metode za unapređenje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom, smoocjenjivanje)
  • Implementacija projektnih ciljeva

Tokom 2018 godine očekuje se uspješna implementacija navedenih standarda kao i sama certifikacija.

Certfikaciona provjera od strane Instituta za certificiranje sistema ICS d.o.o., kao odabrane certifikacijske  kuće, obuhvata dvije faze: Ocjenu pripremljenosti Zdravstvene ustanove Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla za certifikacionu provjeru, tj. vrednovanje dokumentacije BAS EN ISO 9001:2015 i HACCP sistema, i provjeru procesa na licu mjesta.

AKAZ kao ovlašteno tijelo u oblasti poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i certifikacije u zdravstvu, realizirati će certifikacijski pregled i temeljem redovnog pregleda i ispunjenosti kriterija iz Standarda za bolnice, utvrdit će certifikacijski status Zdravstvene ustanove Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla.

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".