Dr.

Dženana Zrnanović


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteObavlja poslove anesteziologa u operacionoj sali, te u Jedinci intenzivne njege pod nadzorom doktora specijaliste.

Dr. Dženana Zrnanović zaposlena je u Medical Institute Bayer – MIB, na Odjelu za anesteziju, intenzivnu njegu i reanimaciju. Rođena je 20.04. 1987. godine u Tuzli. Medicinski fakultet završila je u Tuzli, 2014 godine.


Zaposlena u Medical Institute Bayer – MIB, na Odjelu za anesteziju, intenzivnu njegu i reanimaciju, od marta 2015 godine kao doktor medicine/sekundarac. Obavlja poslove anesteziologa u operacionoj sali, te u Jedinci intenzivne njege pod nadzorom doktora specijaliste. Fluentno koristi engleski jezik, te je pasivni poznavalac njemackog jezika.


VIŠE INFORMACIJA

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB