Dr.

Azra Pirić

Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Dr. Azra Pirić zaposlena je na Odjelu anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja “Centra za srce BH”. Rođena je 26. jula 1981. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu, a nakon toga Medicinski fakultet 2010. godine.

Za vrijeme trajanja studija bila je predsjednik Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Tuzla (BoHeMSA LC Tuzla), član naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Tuzla, te Senata Univerziteta Tuzla, ispred studenata, a odlikovana je i Srebrnom plaketom za uspjeh na završnoj godini studija.

Kao doktor medicine počela je raditi 2010 godine u Domu zdravlja Petrovo u službi Porodične medicine sve do 2016 , a od decembra 2016 počinje raditi u specijalnoj bolnici “Centar za srce BH” Tuzla, na odjelu za anesteziju, reanimaciju.

Posao dr. Azre Pirić odnosi se na ambulantni rad i rad u operacionoj sali, na preoperativnu pripremu pacijenata, na monitoring pacijenata za vrijeme trajanja operacije, te na postoperativnu brigu za pacijente u Jedinici intenzivne njege.

Govori engleski i turski jezik, a uči i njemački. Od 1991. godine aktivan je član GKUD “Bosna” Tuzla, folklorne sekcije sa kojom je dosta putovala po zemljama Evrope. Udata je i majka je dvoje djece.

 

Obrazovanje

 • 2010, Doktor medicine – JU Univerzitet u Tuzli- Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit 2010

Radno iskustvo

 • 2016 – … Specijalna bolnica Centar za srce BH Tuzla
 • 2010 – 2016 JZU DZ »Ozren« Petrovo RS

Članstvo za vrijeme studiranja

 • Predsjednik Udruženja studenata Medicinskog fakulteta BoHeMSA LC Tuzla
 • Član naučno nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Tuzla
 • Član senata Univerziteta u Tuzli ispred studenata

Poznavanje jezika

 • Engleski jezik – napredni nivo
 • Turski jezik – B2 nivo
 • Njemački jezik – A2 nivo

Rad sa računarom

 • MS Office paket
 • Pismena korespodencija putem e-maila

Ostalo

Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač


Pročitaj više

Zvaničan CV

 • Radno iskustvo:
 • Publikacije
 • Nagrade/Projekti:
 • 2016 – … Specijalna bolnica Centar za srce BH Tuzla
 • 2010 – 2016 JZU DZ »Ozren« Petrovo RS
 • Srebrna plaketa za uspjeh na završnoj godini studija

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".