Dr.

Azra Pirić


RADNO VRIJEME


PONEDJELJAK
07:00-18:00
UTORAK
07:00-18:00
SRIJEDA
07:00-18:00
ČETVRTAK
07:00-18:00
PETAK
07:00-18:00
SUBOTA
08:00-14:00


KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.institutePosao dr. Azre Pirić odnosi se na ambulantni rad i rad u operacionoj sali, na preoperativnu pripremu pacijenata, na monitoring pacijenata za vrijeme trajanja operacije, te na postoperativnu brigu za pacijente u Jedinici intenzivne njege.

Dr. Azra Pirić zaposlena je na Odjelu anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer”. Rođena je 26. jula 1981. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu, a nakon toga Medicinski fakultet 2010. godine.


Za vrijeme trajanja studija bila je predsjednik Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Tuzla (BoHeMSA LC Tuzla), član naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Tuzla, te Senata Univerziteta Tuzla, ispred studenata, a odlikovana je i Srebrnom plaketom za uspjeh na završnoj godini studija.

Kao doktor medicine počela je raditi 2010 godine u Domu zdravlja Petrovo u službi Porodične medicine sve do 2016 , a od decembra 2016 počinje raditi u specijalnoj bolnici Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla, na odjelu za anesteziju, reanimaciju.

Posao dr. Azre Pirić odnosi se na ambulantni rad i rad u operacionoj sali, na preoperativnu pripremu pacijenata, na monitoring pacijenata za vrijeme trajanja operacije, te na postoperativnu brigu za pacijente u Jedinici intenzivne njege.

Govori engleski i turski jezik, a uči i njemački. Od 1991. godine aktivan je član GKUD “Bosna” Tuzla, folklorne sekcije sa kojom je dosta putovala po zemljama Evrope. Udata je i majka je dvoje djece.


VIŠE INFORMACIJA

 • OBRAZOVANJE
 • RADNO ISKUSTVO
 • ČLANSTVA
 • RAD S RAČUNAROM
 • NAGRADE
 • 2010, Doktor medicine – JU Univerzitet u Tuzli- Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit 2010
 • 2016 – … Specijalna bolnica Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla
 • 2010 – 2016 JZU DZ »Ozren« Petrovo RS
 • Predsjednik Udruženja studenata Medicinskog fakulteta BoHeMSA LC Tuzla
 • Član naučno nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Tuzla
 • Član senata Univerziteta u Tuzli ispred studenata
 • MS Office paket
 • Pismena korespodencija putem e-maila
 • Srebrna plaketa za uspjeh na završnoj godini studija
logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB