• Elektrofiziologija srca je dio kardiologije koji se bavi dijagnostikom i liječenjem poremećaja srčanog ritma kao i procjenom rizika od iznenadne srčane smrti.

? U MIB Tuzla, elektorfiziologijom srca uspješno dijagnosticiramo i liječimo pacijente sa ?

▫ Supraventrikularnom aritmijom (Supraventrikulske ekstrasistole, Fibrilacija i undulacija atrija, Supraventrikulske tahikardije),
▫ Ventrikularnom aritmijom (Ventrikulske ekstrasistole, Ventrikulska tahikardija, Ventrikulska fibrilacija).

? Na pregled kardiologa-aritmologa i elektrofiziologa bi se trebali javiti ako osjećate:?

▫ tahikardiju (ubrzani srčani rad; puls preko 100 otkucaja u minuti)
▫ bradikardiju (usporeni srčani rad, puls ispod 50 otkucaja u minuti u budnom stanju)
▫ nepravilani srčani rad („preskakanje“ srca ili ekstrasistole) ▫ kratkotrajne gubitke svijesti (sinkope) poslije kojih nema nikakvih neuroloških posljedica

• VRSTU I UZROK ARITMIJE doktor započinje pregledom i neinvazivnom dijagnostikom, a zavisno od utvrđene vrste i uzroka aritmije, kardiolog može preporučiti i elektrofiziološku dijagnostiku srca.
✔ Za rezervaciju termina i sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na telefon broj ☎ 035309200 ili ? e-mail adrese info@mib.institute