VENTRIKULARNI SEPTALNI DEFEKT


Ventrikulkarni septalni defekt (VSD) je najčešća urođena srčana malformacija. Najčešće postoji jedan otvor, lociran bazalno, u nivou membranoznog dijela interventrikularnog septuma, može postojati izolovano ili udružen sa drugim defektima, u sklopu kompleksnih urođenih srčanih mana.

Uzroci:

  • Interakcija genetskih činilaca i faktora sredine.
  • Različiti teratogeni faktori tokom trudnoće kao hipoksija, jonizujuće zračenje, neki medikamenti

Simptomi:

  • Najčešće asimptomatski (manji septalni defekt).
  • Slabija tolerancija napora, malaksalost, zamor (značajniji septalni defekt)
  • U odmakloj fazi, progresijom plućne vaskularne opstruktivne bolesti i javljanjem desno-lijevog šanta dolazi do cijanoze (modrilo, plava prebojenost). brzo dolazi do pojave zamora i malaksalosti, a može doći i do pojave sinkope (kratkotrajan gubitak svesti), hemoptizija (iskašljavanje krvi) i anginoznog bola u grudima
  • Dijagnoza
  • Klinički pregled
  • EKG-a, RTG, ultrazvučni pregled srca i kateterizacije srca.

Liječenje

  • Hirurško liječenje kod značajnijeg lijevo-desnog šanta (Optimalno vrijeme za operaciju je predškolski uzrast djece, ali su rezultati dobri i kod pacijenata u odrasloj životnoj dobi, ukoliko nema razvijene plućne hipertenzije i reverzije šanta)
  • Alternativa transkatetersko zatvaranje centralno postavljenih defekata pomoću posebnog zatvarača u vidu dvostrukog kišobrana (clamshell)

Antibiotska profilaksa bakterijskog endokarditisa


Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".