VENTRIKULARNE ARITMIJE


Ventrikularne (komorske) aritmije najčešće nastaju usljed ishemije (akutni infarkt miokarda, angina pectoris, hronična koronarna insuficijencija, aneurizma miokarda, vazospastična angina), kod kardiomapitija, miokarditisa, produženog QT – intervala, prolapsa mitralne valvule, fizičkog opterećenja, a mogu nastati i bez klinički vidljivog oboljenja.

Komorske ekstrasistole (ventrikularne ekstrasistole, VES) – preuranjena kontrakcija komora je dodatni otkucaj srca uzrokovan električnom aktivacijom komora prije nego se pojavi normalni otkucaj. Kada nastaju nakon svakog sinusnog impulsa, riječ je o bigeminiji, a nakon dva impulsa o trigeminiji. Dvije VRES zaredom čine par (couplet), a tri i više komorsku tahikardiju.

Ventrikularne ekstrasistole javljaju se često i ne predstavljaju opasnost za osobe koji ne boluju od srčanih bolesti. Ipak, ako su česte u osobe koja ima zatajenje srca ili aortnu stenozu, ili je preboljela srčani udar (infarkt miokarda) one mogu biti uvod u mnogo opasnije aritmije, kao što je primjerice fibrilacija ventrikula,, eventualno izazvati nagle smrti.

Simptomi:

 • Obično asimptomatske
 • Lupanje, preskakanje srca

Dijagnoza:

 • EKG, test opterećenja

Liječenje:

 • Asimptomatske pojedinačne VES bez drugog kliničkog oštećenja miokarda ne iziskuju liječenje
 • Medikamentozna terapija (primjena beta blokera i antiaritmika)
 • Liječenje osnovnog oboljenja

Ventrikularna tahikardija VT (Komorska tahikardija) se definiše kao niz od tri ili više ventrikularnih ekstrasistola s frekvencijom između 100 i 250/min. Nastaje usljed postojanja ektopičnog centra u nivou komora s brzom frekvencijom stvaranja impulsa.

Simptomi:

 • Palpitacije (lupanje srca),slabost i nesvjestice
 • Može da uzrokuje ili da pogorša srčanu insuficijenciju ili kardiogeni šok (s obzirom da se javlja kod bolesnika sa značajnim oštećenjam miokarda. )

Dijagnoza:

 • EKG; Prezentuje se ventrikularnim kompleksima koji su bizarni sa proširenim QRS kompleksom i diskordinatnom finalnom oscilacijom.

Liječenje:

 • Medikamentozno (adrenalin, amiodaron, lidokain intravenski)
 • Elektrokonverzija (DC šok)

Ventrikularna fibrilacija VF (treperenje komora) predstavlja haotičnu aktivaciju miokarda komora koja nastaje usljed postojanja ektopičnih fokusa u srčanom mišiću komora.To je poremećaj srčanog ritma, prilikom kojeg su otkucaji srca brzi i nepravilni, što uzrokuje beskorisno treperenje srčanih komora, umjesto pumpanja krvi.

Simptomi:

 • omaglica, gubitak svijeti
 • dovodi do pada krvnog pritiska, hipoperfuzije vitalnih organa, infarkt miokarda, smrt

Dijagnoza

 • EKG; Registruju se mnogobrojni, nepravilni, sinusoidni talasi, različite apmlitude i trajanja.

Liječenje je urgentno:

 • Elektrokonverzija (DC šok)
 • Masaža srca i vještačko disanje
 • Intravensko davanje adrenalina, amiodarona ili lidokaina

Prevencija:

Kod bolesnika koji imaju povećan rizik za nastanak VT ili VF potrebno je liječenje posebnim antiaritmicima, a može se i ugraditi implantabilni kardioverter defibrilator (ICD).


Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".