ANTIARITMIJA CENTAR- ELEKTROFIZIOLOŠKO ODJELJENJEŠef odjela

Mr.med.sci. dr Samed Djedović


 • Izjava
 • Video

“Kardiologiju današnjice nije moguće zamisliti bez njenog dijela koji obuhvata elektrofiziološke procedure u tretmanu poremećaja srčanog ritma. Elektrofiziološke procedure u užem smislu obuhvataju radiofrekventnu ablaciju, implantaciju pacemakera, ICD-a, CRT-a. Zahvaljujući educiranom timu u mogućnosti smo naše usluge u liječenje srčanih bolesti upotpuniti i procedurama koje su namijenjene liječenju srčanih aritmija”.


Pitajte doktora!Dr.

Una Pajić


Interventni kardiološki odjel.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Nela Rajković

Interventni kardiološki odjel.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!

NAJČEŠĆI PREGLEDI / OPERATIVNI ZAHVATI

na Odjelu za kardiovaskularnu hirurgiju
 • KARDIOLOŠKI PREGLED
KARDIOLOŠKI PREGLED

OPIS USLUGE: Neinvazivni pregled koji može da obuhvati: 12 kanalni EKG, ultrazvučni pregled srca (TTE ili TEE), EKG holter monitoring (24 satni ili višednevni), ergometrijsko testiranje.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: Nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju

 • EKG HOLTER MONITORING
 • ULTRAZVUK SRCA
EKG HOLTER MONITORING

OPIS USLUGE: EKG holter monitoring omogućava kontinuirano snimanje električne aktivnosti srca tokom jednog ili više dana. To je najbolja metoda za dokumentovanje poremećaja srčanog ritma koje nije moguće snimiti standardnim 12 kanalni EKG-om. Prema nalazu EKG holter monitoringa možemo procijenit o kojoj vrsti srčane aritmije se radi i planirati terapijsku strategiju, procijeniti da li je potrebna neka od invazivnih elektrofizioloških procedura.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: Nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju

ULTRAZVUK SRCA

OPIS USLUGE: Omogućava uvid u stanje srčanog mišića, srčanih šupljina i funkciju zalistaka.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju

 • TRANSEZOFAGEALNI ULTRAZVUK SRCA
 • ERGOMETRIJSKO TESTIRANJE
TRANSEZOFAGEALNI ULTRAZVUK SRCA

OPIS USLUGE: Transezofagealna ehokardiografija TEE minimalno je invazivna dijagnostička metoda u kardiologiji kojom se postavljanjem ehokardiografske sonde u jednjak omogućuje preciznija vizuelizacija srčanih struktura i detalja. Ona je vrsta ehokardiografije srca koja za plasiranje ultrazvučne sonde u grudnu šupljinu kroz jednjak (ezofagus), koristi endoskop

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: Nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Prim.dr.med.sci. Sevleta Avdić

ERGOMETRIJSKO TESTIRANJE

OPIS USLUGE: Pretraga kojom se utvđuje funkcionalni kapacitet srca i kardiorespiratorna sposobnost ispitanika prema utvrđenom protokolu po Bruce-u koji je predvidio napore prema dobi i spolu. Praćenje dinamike EKG promjena, tlaka i srčane frekvencije procjenjujemo suficijentnost koronarnog protoka. Veoma je značajno testiranje i za procjenu poremećaja srčanog ritma u toku opterećenja.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju

 • ELEKTROFIZIOLOŠKO ISPITIVANJE I RADIOFREKVENTNA ABLACIJA
 • IMPLANTACIJA PACEMAKERA
ELEKTROFIZIOLOŠKO ISPITIVANJE I RADIOFREKVENTNA ABLACIJA

OPIS PROCEDURE: Elektrofiziološka studija je invazivna dijagnostička  procedura, pri kojoj se preko femoralnih vena uvode dijagnostički kateteri u srčane šupljine, detektuje i stimuliše različita srčana aktivnost, analiziraju prikupljeni električni podaci, uz provociranje aritmije u situacijma kada je to potrebno i na taj način utvrđuje o kojoj vrsti aritmije se radi. Radiofrekventna ablacija je terapijski dio procedure, koji se koristi kao nastavak elektrofiziološke studije i procjene vrste aritmije. Upotrebom radiofrekventne energije se načine minimalne lezije, kojima se prekida aritmija.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Mr.med.sci. dr Samed Djedović

IMPLANTACIJA PACEMAKERA

OPIS PROCEDURE: Invazivna procedura tokom koje se preko lijeve ili desne subklavijalne vene postavljaju elektrode u desnu komoru i/ili desnu predkomoru, uz postavljanje generatora ispod kože u regiji ispod lijeve ili desne ključne kosti. Implantirani aparat prati srčani rad uz aktivnost istog u situacijama kada se pojavi poremećaj u stvaranju ili provođenju eletričnog impulsa.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: Nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Mr.med.sci. dr Samed Djedović, Mr.med.sci. dr Mehdin Hadžiselimović, Prof.dr.med.sci Emir Mujanović

 • IMPLANTACIJA KARDIOVERTER DEFIBRILATORA (ICD)
 • IMPLANTACIJA CRT APARATA (CRT-D i CRT-P)
IMPLANTACIJA KARDIOVERTER DEFIBRILATORA (ICD)

OPIS USLUGE: Invazivna procedura tokom koje se preko lijeve ili desne subklavijalne vene postavljaju elektrode u desnu komoru i/ili desnu predkomoru, uz postavljanje generatora ispod kože u regiji ispod lijeve ili desne ključne kosti. Implantirani aparat prati srčani rad uz aktivnost istog u situacijama kada se pojavi poremećaj u stvaranju ili provođenju eletričnog impulsa  ili u slučaju pojave malignih poremećaja srčanog ritma.

VRSTA USLUGE: Operativni zahvat

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. Pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: tel: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Mr.med.sci. dr Samed Djedović, Mr.med.sci. dr Mehdin Hadžiselimović, Prof.dr.med.sci Emir Muj

IMPLANTACIJA CRT APARATA (CRT-D i CRT-P)

OPIS PROCEDURE: Invazivna procedura tokom koje se preko lijeve ili desne subklavijalne vene postavljaju elektrode u desnu komoru i/ili desnu predkomoru, kao i elektrode u koronarni sinus, uz postavljanje generatora ispod kože u regiji ispod lijeve ili desne ključne kosti. Primarni zadatak implantiranog aparata je bolja sinhronizacija u radu desnog i lijevog ventrikula, što dovodi do pojačavanja snage srca kao pumpe, smanjenja tegoba i bolje tolerancije opterećenja. Ovisno o indikaciji implantira se aparat bez mogućnosti defibrilacije (CRT-P) ili aparat sa defibrilatorom (CRT-D) Implantirani aparat pored resinhroniziranja srčanog rada omogućava i  aktiviranje defibrilatora u situacijama kada se pojavi maligni poremećaj srčanog ritma.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. Pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Mr.med.sci. dr Samed Djedović  Bakić Nihad

  odgovorni medicinar

  “Ono što je pacijentima posebno važno je činjenica da nikada nisu sami, osoblje je stalno uz njih, spremno da odgovori na sva pitanja. Komunikaciju sa pacijentima po potrebi ostvarujemo i nakon njihovog izlaska iz bolnice”.  KONTAKT  + 387 35 309 100

  info@bhsrce.ba

  ZAKAŽITE PREGLED


  RADNO VRIJEME


  CENTAR ZA SRCE BH
  07:00 – 18:00
  AMBULANTE PON-PET
  08:00 – 18:00
  BOLNIČKI PRIJEM PON-PET
  07:00 – 10:00
  POSJETE PON-NED
  15:00 – 17:00
  ZAKAZIVANJE PREGLEDA PON-PET
  07:00 – 15:00
  HITNA POMOĆ
  24/7

  Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

  Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
  ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".