PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU DAVANJA I PRIMANJA MITA


PRAVILNIK
O SPRJEČAVANJU DAVANJA I PRIMANJA MITA
ZDRAVSTVENE USTANOVE SPECIJALNA BOLNICA „ CENTAR ZA SRCE BH“ TUZLA

 

Uvod:

Povjerenje koje je ukazano Zdravstvenoj ustanovi Specijalna bolnica „ Centar za srce BH“ Tuzla, od strane naših klijenata jedna je od naših ključnih vrijednosti. Svi se zajedno trebamo truditi da učinimo sve što je moguće kako bismo zaštitili tu vrijednost koja se gradila  godinama. Jedan od načina na koji to možemo napraviti jest strogo poštivanje svih zakona i propisa.

Navedeno se, ne samo zbog poštivanja propisa o sprječavanju podmićivanja, već i radi zaštite naše reputacije i podržavanja naše predanosti da se svo poslovanje odvija pošteno, iskreno i otvoreno, sve u skladu s najvišim etičkim standardima.

Nadalje, korupcija izlaže, naše radnike i druge osobe koje rade u naše ime, riziku kaznenog progona, novčanih kazni, isključivanja iz nadmetanja za poslove te drugim kaznama. Korupcija je suprotna svemu što mi predstavljamo.

Zbog toga imamo strogu politiku nulte tolerancije prema mitu i korupciji. Ovaj princip jednoglasno je odobren od strane Uprave.

Čitav rukovodeći kadar predan je ovim principima. Zajedničkim radom moramo osigurati da reputacija „ Centra za srce BH“ Tuzla, nastavi biti tako snažna. Molim Vas da odvojite vrijeme kako biste pročitali ovaj pravilnik i odgovarajuće smjernice te da pažljivo razmislite da li ste razumjeli Vašu ulogu i obvezu u ovim važnim pitanjima.

Član 1.

Ova pravila odnose se na sve uposlenike „Centra za srce BH“ Tuzla. Pojam “uposlenici ” uključuje sve radnike, bez obzira na individualne karakteristike njihovih ugovora o radu, kao i sve zastupnike društva (poput direktora,prokurista, člana upravnog odbora i sl.)

Član 2.

Mito je obećavanje, nuđenje, davanje, traženje ili primanje, bilo kakve prednosti radi poticanja ili nagrađivanje neprimjerenog ponašanja.

 • Prednost može biti bilo koja vrsta dobrobiti ili bilo što vrijedno, ili što osoba kojoj se nudi mito smatra vrijednim – ne mora se nužno raditi o novcu.
 • Neprimjereno ponašanje je ponašanje koje je ilegalno, nepošteno ili kojim se krše dužnosti.

Mito može biti dano izravno ili preko treće osobe. Zakonski je nedopustivo dati mito, pa čak i ako ono bude odbijeno ili ne postigne željeni učinak.

Član 3.

Korupciju predstavlja svaka situacija u kojoj zloupotrebljavate svoju poziciju u „ Centru za srce BH“ Tuzla ili kada netko drugi zloupotrebljava moć ili poziciju koja se veže uz njegovu ulogu, a sve za osobnu dobit. Ovo bi moglo proizlaziti iz sukoba interesa između privatnih stvari ili rada za „Centar za srce BH“ Tuzla.

Član 4.

Isplate za ubrzavanje postupaka (poznatija kao ‘plave koverte’) u pravilu su manja
neslužbena plaćanja ili darovi koji se daju radi obavljanja ili požurivanja obavljanja njihove dužnosti. Takva plaćanja su nezakonita i predstavljaju mito.

Mito i korupcija

Član 5.

Svako se mora ponašati u skladu sa standardima ponašanja kojima se rizik mita za „Centar za srce BH“ Tuzla, smanjuje na najmanju moguću mjeru. Sva naša poslovanja sa državnim službenicima, fizičkim osobama i poduzetnicima moraju biti otvorena, transparentna te se izvršavati na odgovarajući način, slijedeći naše poslovne procedure. Ovime će se osigurati da ne dolazi do pojave mita i korupcije te izbjeći svaki privid ili sugestija neprimjerenog postupanja.

Član 6.

Obavezno je:

 • pridržavajte se ovog Pravilnika i svih dodatnih smjernica koji izdaje „ Centar za srce BH“ Tuzla;
 • poduzmite razumne mjere kako biste se uvjerili da je agencija, posrednik ili drugi poslovni partner s kojim želite surađivati pošten i da se od njega može razumno očekivati da se suzdrži od mita;
 • vodite primjerene, potpune i tačne spise;
 • uvijek se služite odobrenim komunikacijskim kanalima za plaćanje – nikad nemojte koristiti gotovinu ili račune iz drugih država;
 • dovršite sve obvezne seminare o mitu na koje ste pozvani, uključujući treninge radi obnavljanja znanja;
 • prijavite bilo kakve sumnje Upravi.

Član 7.

U Centru se ne smije:

 • obećati, nuditi ili dati mito u bilo kojem obliku, bilo izravno ili putem druge osobe poput agenta ili dobavljača;
 • zahtijevati ili prihvatiti mito u bilo kojem obliku, bilo izravno ili putem drugih osoba;
 • vršiti isplate za ubrzavanje postupaka u ime „Centar za srce BH“ Tuzla ili davati dojam kao da bi „ Centar za srce BH“ Tuzla, mogao izvršiti takva plaćanja;
 • dopustiti da privatni interesi utječu na Vaš posao za Centar za srce BH“ Tuzla, ili propustiti otkriti odnos s osobom ili organizacijom s kojom poslujemo;
 • koristiti svoju službenu poziciju u Centru radi vlastite dobrobiti,

Ako niste sigurni da li nešto jest ili nije mito ili da li je neka radnja primjerena, morate se obratiti Upravi.

Darovi i gostoprimstvo

Član 8.

Ukoliko nudite ili prihvaćate darove, gostoprimstvo, razonodu, humanitarne donacije ili sponzorstva radi poticanja ili nagrađivanja neprimjerenog ponašanja, isto bi moglo predstavljati mito. Ovo također uključuje bilo koje darove ili gostoprimstvo koje nudite svom partneru ili osobi s kojom ste u srodstvu u vezi s poslovanjem Centra. Naše Smjernice o darovima i gostoprimstvu izlažu što je razumno i prikladno.

Član 9.

Obavezno je:

 • poštujte postupke za odobravanje i bilježenje darova i gostoprimstava, humanitarnih donacija i sponzorstava u Centru ili Vašem povezanom društvu;
 • odmah se obratite Upravi

Član 10.

U Centru se ne smije:

 • zahtijevati dar od bilo koje osobe ili organizacije s kojom „ Centar za srce BH“ Tuzla, posluje;
 • nuditi ili prihvatiti bilo kakav dar, gostoprimstvo, humanitarnu donaciju ili sponzorstvo kako bi se utjecalo na odluku, niti prikriti mito;
 • nuditi ili prihvatiti bilo kakvu gotovinu ili novčani ekvivalent poput dionica, poklon bonova ili vaučera

 

U Tuzli, dana 28.11.2017.

Uprava Centra

 Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".