ZAPOŠLJAVANJE MEDICINSKIH SESTARA


Medicinske sestre/medicinski tehničari simbolizuju svu težinu svakodnevnog posla u Centru, medicinske sestre/tehničari su prisutni i u najsretnijim i najtužnijim trenucima za  pacijente.

“Centar za srce BH” Tuzla, zapošljavanje medicinskih sestara vrši u skladu  potrebama ZU Specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla, na osnovu Zakona o radu FBiH i Pravilnika o radu „Centra za srce BH“ Tuzla.


Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".