PAROKSIZMALNA SUPRAVENTRIKULARNA TAHIKARDIJA


Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT) spada u pretkomorske aritmije i podrazumijeva iznenadnu pojavu ubrzanja srčane frekvencije.

Uzroci:

  • Najčešće uzrok postojanje dva funkcionalna puta u samom AV čvoru, u kome dolazi do kružnog kretanja električne draži

Simptomi

  • Napad PSVT nastaje naglo u vidu lupanja srca i može trajati nekoliko minuta ili više sati, pa i dana. Obično nema značajnijih simptoma, osim osjećaja lupanja srca
  • Kod bolesnika sa oštećenjem srca (miokarditis, koronarna bolest, arterijska hipertenzija, urođene i stečene srčane mane) duže trajanje napada može uzrokovati pogoršanje pumpne funkcije srca i miokrdnu ishemiju.

Dijagnoza

  • Anamneze, klinički pregled, EKG; Srčana frekvenca obično 140 – 200 u minuti (negativni retrogradni p talasi u odvodima II, III i aVF)

Liječenje

  • Medikamentozni tretman
  • Radiofrekventna ablacija uklanjanjem sporog ili brzog puta.

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".