Mr.med.sci.dr Zijad Selimović

Odjeljenje za Urologiju

Mr.med.sci.dr Zijad Selimović rođen je 02.09.1977. godine u Sapni. Osnovnu školu je završio u Sapni, a Srednju medicinsku školu u Mariboru, Slovenija. Medicinski fakultet je završio 2004. godine i zaposlio se u Domu zdravlja Sapna, a 2007. godine prelazi na rad u Klinici za urologiju, UKC Tuzla.

Iste godine započinje specijalistički staž iz urologije, a specijalistički ispit je položio 2011. godine. Nakon završenog postdiplomskog studija, odbranio je magistarsku tezu 2012 .godine pod nazivom: “Prediktorni faktori rizika za nastanak komplikacija nakon perkutane nefrolitotripsije“.

U svom dosadašnjem radu, pored standardnih uroloških procedura, educiran je iz endourologije i laparoskopske urologije. Napredni kurs iz primjenjene laparoskopije u urologiji završio 2017.godine u Grčkoj u organizaciji Internacionalnog udruženja za laparoskopiju i robotiku u hirurgiji.

U svakodnevnom radu koristi najsavremenije metode dijagnostike i tretmana u skladu sa preporukama Europskog udruženja urologa.

Radno iskustvo

  • Dom zdravlja Sapna ,  2005 – 2007
  • Klinika za urologiju, UKC Tuzla, 2007 – 2020
  • Odjeljenje za urologiju, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla, 2020 –
x