Dr. Una Pajić

Odjeljenje za kardiologiju
Una Pajić

Radno vrijeme

 • Ponedjeljak – Petak : 7.00 – 18.00
 • Subota: 8.00 – 14.00

Kontakt

 • Alekse Šantića 8, 75000 Tuzla
 • info@mib.institute
 • +387 35 309 108,
  +387 35 309 160,
  +387 35 309 162

Dr. Una Pajić članica je medicinskog tima Interventnog kardiološkog odjela Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer” Tuzla. Rođena je 25. avgusta 1984. godine u Tuzli. Studirala je i diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2009. godine, za čiji je cjelokupni uspjeh uslijedila nagrada Federalnog misintarstva obrazovanja i nauke FBiH.


Po završetku studija obavlja pripravnički volonterski staž na UKC Tuzla u trajanju od 1 godine. Prvo radno mjesto dobija u Domu zdravlja u Orašju u Službi Porodične medicine i Službe hitne medicinske pomoći gdje provodi 8 mjeseci.

U septembru 2011. postaje zaposlenik Specijalne bolnice Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla. 3 godine radi na poziciji  ljekara Odjeljenja za anesteziju i intenzivnu njegu gdje započinje i istoimenu specijalizaciju. Krajem 2014. postaje članica Odjeljenja za kardiologiju/interventnu kardiologiju.

Trenutno obavlja specijalizaciju iz oblasti kardiologije zbog čega posljednjiih godinu dana boravi na UKC Tuzla radi kliničkih rotacija u sklopu specijalizantskog programa.

Dominantan dio radnog dana dr. Une Pajić podrazumijeva izvođenje invazivnih kardioloških procedura tipa koronarne angiografije i PCI (stent procedura), plasiranje privremenog pacemakera kao i propisivanje terapije i monitoring hospitaliziranih pacijenata (kardioloških i kardiohirurških).

U periodu od 2 godine iza sebe ima urađenih oko 1100 koronarografija i oko 160 stent procedura. Tu su također i ehokardiografija ali i obavljanje pregleda ambulantnih pacijenata u konsultaciji sa mentorima.

Široku kontinuiranu edukaciju nadopunjuju programiranje trajnih generatora srčanog ritma (pacemakera), interpretacija nalaza EKG holter monitoringa, ergometrija i osnove TEE i elektrofizioloških procedura. Sve to, kako kaže, zahtijeva i dosta vremena koje se provodi u čitanju o navedenom, prisustvovanju ciljanim programima edukacije koji pripremaju ljekara za samostalno izvođenje pojedinih procedura i prisustvovanju i prezentaciji na simpozijumima i kongresima.

Ispoljava poseban afinitet za rad u cath labu – u užem smislu – invazivna dijagnostika i terapija koronarne bolesti ali i perkutani tretman valvularnih bolesti srca i urođenih srčanih grešaka, koji u našoj državi još uvijek nije rutinski zastupljen.

Član je Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, Europskog udruženja kardiologa (ESC) i njegovih subsekcija Europske asocijacije za perkutane kardiovaskularne intervencije (EAPCI) i EAPCI Young, čiji je Nacionalni ambasador za BiH u mandatu 2016-2018.

Ukupno ima 8 godina radnog iskustva.

Jedan od ciljeva je i promocija fizičke aktivnosti i adekvatne prehrane kao prevencija kardiovaskularnih bolesti.

Aktivno se bavi se brdskim i cestovnim biciklizmom, ljubitelj je prirode i sporta.


Radno iskustvo
 • 2009-2010, pripravnički staž, UKC Tuzla
 • 2011-2011, ljekar porodične medicine, Dom zdravlja Orašje
 • 2011-2014, ljekar na Odjeljenju za kardiohiruršku anesteziju, reanimaciju i intenzivnu njegu, CZS Tuzla
 • 2013-2014, specijalizant aneteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 • 2014-…, ljekar Odjeljenja kardiologije- interventne kardiologije, CZS Tuzla
 • 2015-…, specijalizant kardiologije.
Publikacije
 • Postoperative treatment of cardiosurgical patients with chronic renal failure (Pajić U., Jahić N., Keranović S., Behrem A., Hedžić H., Krajnović A., Kabil E., Rajković S., Lovrić S., Stanimirović-Mujanović S.)
 • Advantages of intra-aortic baloon pump counterpulsation in treatment of cardiac surgery patient with low ejection fraction (Behrem A, Keranovic S, Hedžić H, Mujanović E, Stanimirović-Mujanović S, Pajić U, Karajnović A, Kabil Ed, Lovrić S, Djedović S.
 • Radiofrequency ablation as a treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia – Experience of BH Heart Center Tuzla (S. Djedović, I. Terzić, E. Osmanović, S. Avdić, U. Pajić, M. Djedović)
x