Prim.dr.med. Amer Mandžić

Ginekologija i akušerstvo

Prim.dr.med. Amer Mandžić rođen je u Tuzli 17.05.1967. godine gdje je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Diplomirao na medicinskom fakultetu Univerzieta u Tuzli 1996. godine, i od tada zaposlen u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla na Ginekološko-akušerskoj klinici.

Od oktobra 2022 zaposlen u Medical Institute Bayer na odjeljenju ginekologije.

Specijalista ginekologije i akušerstva sa velikim kliničkim iskustvom, a od početka svoj afinitet pokazao za operativnu ginekološku hirurgiju.

Od 2003. godine je specijalista Ginekologije i akušerstva.

Od 2005. godine radio kao odgovorni specijalista na odjelu operativne ginekologije UKC Tuzla Ginekološko-akušerske klinike, a od 2020. i Šef odjeljenja operativne ginekologije, radeći sve vrste klasičnih i endoskopskih ginekoloških operacija.

Pionir ginekološke endoskopije, tzv. minimalno invazivne ginekološke hirurgije (laparoskopije i histeroskopije) od 1999. godine.

Kliničko zvanje Primarijus stekao 2013. godine.

Edukacije iz oblasti ginekološke endoskopije

Zagreb: Klinika za Ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Opća bolnica“Sveti duh“ od jula do septembra 1999 godine.

Klinički bolnički centar, Osijek 2015

U više navrata Hrvatski poslijediplomski tečaj Ginekološke kirurgije i endoskopije s međunarodnim učešćem “ Kurt -Semm, Opća Bolnica Zabok, Hrvatska

Edukacija iz oblasti uroginekologije

Postdiplomski tečaj „Suvremeni pristup u liječenju žena sa inkontinencijom mokraće u defektima dna zdjelice“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb, decembar 2008 godine.

Postdiplomski tečaj „Suvremeni pristup u liječenju žena sa inkontinencijom mokraće u defektima dna zdjelice“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb, decembar 2010 godine.

Gynecare TVT Abbrevo Surgical Training at the General Teching Hospital in Prague, maj 2011 godina.

TVT obturator SystemCourse with Lkive Surgigal Cases; General Hospital “Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica, Slovenija 2018 godina.

Edukacija iz ooblasti ultra-zvučne dijagnostike:

Klinika za Ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Opća bolnica“Sveti duh“ od jula do septembra 1999 godine.

Inter-University School of Medical Ultrasound „Ian Donald“

Oženjen, kćerka, aktivno poznavanje engleskog jezika, kolekcionar oldtimer malih autića i aviona iz WWII, pasionirani skijaš.

x