Dr. Dženana Zrnanović

Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja

Dr. Dženana Zrnanović zaposlena je u Medical Institute Bayer – MIB, na Odjelu za anesteziju, intenzivnu njegu i reanimaciju. Rođena je 20.04. 1987. godine u Tuzli. Medicinski fakultet završila je u Tuzli, 2014 godine.


Zaposlena u Medical Institute Bayer – MIB, na Odjelu za anesteziju, intenzivnu njegu i reanimaciju, od marta 2015 godine kao doktor medicine/sekundarac. Obavlja poslove anesteziologa u operacionoj sali, te u Jedinci intenzivne njege pod nadzorom doktora specijaliste. Fluentno koristi engleski jezik, te je pasivni poznavalac njemackog jezika.

x