Dr. Azra Pirić

Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja

Dr. Azra Pirić zaposlena je na Odjelu anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer”. Rođena je 26. jula 1981. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu, a nakon toga Medicinski fakultet 2010. godine.


Za vrijeme trajanja studija bila je predsjednik Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Tuzla (BoHeMSA LC Tuzla), član naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Tuzla, te Senata Univerziteta Tuzla, ispred studenata, a odlikovana je i Srebrnom plaketom za uspjeh na završnoj godini studija.

Kao doktor medicine počela je raditi 2010 godine u Domu zdravlja Petrovo u službi Porodične medicine sve do 2016 , a od decembra 2016 počinje raditi u specijalnoj bolnici Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla, na odjelu za anesteziju, reanimaciju.

Posao dr. Azre Pirić odnosi se na ambulantni rad i rad u operacionoj sali, na preoperativnu pripremu pacijenata, na monitoring pacijenata za vrijeme trajanja operacije, te na postoperativnu brigu za pacijente u Jedinici intenzivne njege.

Govori engleski i turski jezik, a uči i njemački. Od 1991. godine aktivan je član GKUD “Bosna” Tuzla, folklorne sekcije sa kojom je dosta putovala po zemljama Evrope. Udata je i majka je dvoje djece.

Obrazovanje

 • 2010, Doktor medicine – JU Univerzitet u Tuzli- Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit 2010

Radno iskustvo

 • 2016 – … Specijalna bolnica Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla
 • 2010 – 2016 JZU DZ »Ozren« Petrovo RS

Članstvo za vrijeme studiranja

 • Predsjednik Udruženja studenata Medicinskog fakulteta BoHeMSA LC Tuzla
 • Član naučno nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Tuzla
 • Član senata Univerziteta u Tuzli ispred studenata

Poznavanje jezika

 • Engleski jezik – napredni nivo
 • Turski jezik – B2 nivo
 • Njemački jezik – A2 nivo

Rad sa računarom

 • MS Office paket
 • Pismena korespodencija putem e-maila

Ostalo

Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač


Radno iskustvo
 • 2016 – … Specijalna bolnica Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla
 • 2010 – 2016 JZU DZ »Ozren« Petrovo RS
Nagrade

Srebrna plaketa za uspjeh na završnoj godini studija

Tab 3

x