Dr. Azra Avdić Salihović

Odjeljenje za kardiologiju

Dr. Azra Avdić Salihović radi kao doktor medicine na Interventnom kardiološkom odjelu Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer”. Rođena je 11. januara 1990. godine u Tuzli, a nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja, završila je Medicinski fakultet u Tuzli 2015. godine.


Posao dr. Azre Avdić Salihović obuhvata rad na odjeljenju sa kardiološkim pacijentima, a što podrazmijeva uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenata, praćenje oporavka uz korigovanje terapije za pacijente, prije i nakon interventnih kardioloških procedura. To je ujedno i dio kojim se najviše bavi.

Uključena je u pripremu pacijenata za elektrofiziološku studiju uz praćenje njihovog oporavka. Uz to, radi i ambulantne poslove koji podrazumijevaju hirurške kontrole i ultrazvuk srca uz konsultaciju starijih kardiologa. Na kardiohirurškom odjeljenju radi kao dežurni ljekar, što podrazumijeva kardiohirurške preglede pacijenata, uzimanje anamnestičkih podataka uz korigovanje osnovnih laboratorijskih nalaza, donošenje odluka o terapiji i postoperativnom tretmanu pacijenata.

Od intervencija koje najčešće radi, izdvajaju se plasiranje urinarnog katetera, previjanje rana i vađenje konaca i pacemaker žica pri otpustu kardiohirurških pacijenata.

Radni dan dr. Azre Avdić Salihović sastoji se od jutarnje vizite, a zavisno na kom odjeljenju se nalazi, taj dan vrši gorenavedene poslove. Naravno, uvijek se može desiti hitan prijem, najčešće pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji se moraju tretirati do ulaska u angio salu.

Oblast njenog interesovanja jeste kardiologija, ambulantni rad sa pacijentima uz neinvazivne dijagnostičke metode, naročito ultrazvuk srca (TTE i TEE). Naročito je, kaže, ponosna na svoj doktorski studij, koji je u tijeku.

Aktivno govori engleski jezik i koristi ga često u svakodnevnom radu.

Sretno je udata.


Radno iskustvo

2015-2017, doktor medicine, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla.

Publikacije
  • Ibišević M, Avdić A, Osmanović E, Kadrić N, Avdić S. Cigarette smoking among students at the University of Tuzla. Medicinski arhiv. 2015. 69 (2); 127-129
  • Sevleta A, Enes O, Nedžad K, Emir M, Merima I, Azra A. Time of occurrence and duration of atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting. Medicinski arhiv. 2016. 70 (2); 97-100
  • Azra A, Melisa A, Amra F, Lejla M, Nadina N, Dinela P, Amir S, Alija S. MD, PhD. Burn-out syndrome in medical students studying at Medical faculty in Tuzla and their workload during the study at the Bologna process. Zbornik radova sa studentskog kongresa “SaMed”.
x