Dr. Azra Avdić Salihović

Odjeljenje za kardiologiju
Azra Avdić Salihović

Radno vrijeme

 • Ponedjeljak – Petak : 7.00 – 18.00
 • Subota: 8.00 – 14.00

Kontakt

 • Alekse Šantića 8, 75000 Tuzla
 • info@mib.institute
 • +387 35 309 108,
  +387 35 309 160,
  +387 35 309 162

Dr. Azra Avdić Salihović radi kao doktor medicine na Interventnom kardiološkom odjelu Zdravstvene ustanove Specijalne bolnice “Medical Institute Bayer”. Rođena je 11. januara 1990. godine u Tuzli, a nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja, završila je Medicinski fakultet u Tuzli 2015. godine.


Posao dr. Azre Avdić Salihović obuhvata rad na odjeljenju sa kardiološkim pacijentima, a što podrazmijeva uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenata, praćenje oporavka uz korigovanje terapije za pacijente, prije i nakon interventnih kardioloških procedura. To je ujedno i dio kojim se najviše bavi.

Uključena je u pripremu pacijenata za elektrofiziološku studiju uz praćenje njihovog oporavka. Uz to, radi i ambulantne poslove koji podrazumijevaju hirurške kontrole i ultrazvuk srca uz konsultaciju starijih kardiologa. Na kardiohirurškom odjeljenju radi kao dežurni ljekar, što podrazumijeva kardiohirurške preglede pacijenata, uzimanje anamnestičkih podataka uz korigovanje osnovnih laboratorijskih nalaza, donošenje odluka o terapiji i postoperativnom tretmanu pacijenata.

Od intervencija koje najčešće radi, izdvajaju se plasiranje urinarnog katetera, previjanje rana i vađenje konaca i pacemaker žica pri otpustu kardiohirurških pacijenata.

Radni dan dr. Azre Avdić Salihović sastoji se od jutarnje vizite, a zavisno na kom odjeljenju se nalazi, taj dan vrši gorenavedene poslove. Naravno, uvijek se može desiti hitan prijem, najčešće pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom koji se moraju tretirati do ulaska u angio salu.

Oblast njenog interesovanja jeste kardiologija, ambulantni rad sa pacijentima uz neinvazivne dijagnostičke metode, naročito ultrazvuk srca (TTE i TEE). Naročito je, kaže, ponosna na svoj doktorski studij, koji je u tijeku.

Aktivno govori engleski jezik i koristi ga često u svakodnevnom radu.

Sretno je udata.


Radno iskustvo

2015-2017, doktor medicine, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer” Tuzla.

Publikacije
 • Ibišević M, Avdić A, Osmanović E, Kadrić N, Avdić S. Cigarette smoking among students at the University of Tuzla. Medicinski arhiv. 2015. 69 (2); 127-129
 • Sevleta A, Enes O, Nedžad K, Emir M, Merima I, Azra A. Time of occurrence and duration of atrial fibrillation following coronary artery bypass grafting. Medicinski arhiv. 2016. 70 (2); 97-100
 • Azra A, Melisa A, Amra F, Lejla M, Nadina N, Dinela P, Amir S, Alija S. MD, PhD. Burn-out syndrome in medical students studying at Medical faculty in Tuzla and their workload during the study at the Bologna process. Zbornik radova sa studentskog kongresa “SaMed”.
x