Mr.med.sci.dr Alen Hajdarević

Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju

Alen Hajdarević je rođen u Tuzli 1979. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Kladnju. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli završio je 2006. godine. Stručni ispit za doktora medicine položio 2007. godine. Zvanje specijaliste kardiovaskularne hirurgije hirurgije stekao je 2014. godine.

Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli odbranivši magistarski rad pod nazivom: “Reološki parametri karotidne cirkulacije u metaboličkom sindromu kod pacijenta sa i bez dijabetes melitusa”.

Za Višeg asistenta na predmetu “Hirurgija” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran je 2014. godine.

Trenutno radi kao specijalista kardiovaskularne hirurgije na Odjelu za kardiovaskularnu hirurgiju Medical Institute Bayer Tuzla.

Najčešće intervencije koje svakodnevno radi su iz domena kardiohirurgije: aortokoronarni bajpasi, valvularna hirurgija, akutna i hronična oboljenja aorte, urođene i stečene srčane mane kod odraslih, te kompletan spektar operacija iz domena vaskularne hirurgije kao što su operativno liječenje aneurizmatskih proširenja aorte i perifernih arterija, periferne okluzivne bolesti arterija, arteriovenske malformacije, zbrinjavanje povreda krvnih žila, operativno liječenje oboljenja venskog sistema donjih ekstremiteta, konstrukcija arteriovenskih fistula za program hronične hemodijalize kod bubrežnih bolesnika.

Do sada je kao operater uradio više od 600 te asistirao na više od 1500 kardiohirurških i vaskularnih operativnih zahvata. Domen posebnog interesovanja mu je hirurgija koronarnih arterija tehnikom na „kucajućem srcu“.

Autor i koautor je mnogobrojnih naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima. Učesnik je brojnih naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. U fazi je pripreme doktorske disertacije na Postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Poznaje engleski i njemački jezik. Oženjen, otac dvoje djece.

Napredovanje u struci:

  • Od 2020. godine specijalista kardiovaskularne hirurgije na Odjelu kardiovaskularne hirurgije, Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica “Medical Institute Bayer”-Tuzla.
  • Od 2017. do 2020. godine Šef Odjela za kardiohirurgiju, UKC Tuzla.
  • Od 2014. do 2017. godine specijalista kardiovaskularne hirurgije na Odjelu kardiovaskularne hirurgije, UKC Tuzla.
  • Od 2009. do 2014. godine specijalizant kardiovaskularne hirurgije na Odjelu kardiohirurgije Klinike za Kardiovaskularne bolesti, UKC Tuzla.
  • Od 2006. do 2009. godine doktor opšte prakse, JZU Dom zdravlja Kladanj.

Dodatne edukacije

  • Tečaj ultrazvučne dijagnostike abdomena 2008. godine, UKC Tuzla.
  • Work-shop koronarne anastomoze, KBC Rijeka.
  • Tečaj ultrazvučne dijagnostike krvnih sudova 2016. godine, PZU Azabagić Tuzla.
  • Work-shop skleroterapija venskog sistema nogu 2017, KC Vojvodine.
  • Tečaj liječenja oboljenja venskog sistema skleroterapijom 2018. godine, KB Zenica.

Članstvo u udruženjima

-član Ljekarske komore TK

-član Udruženja kardiohirurga i kardioanesteziologa FBiH

x