OPERATIVNI ZAHVATI


Centar za srce BH Tuzla radi razne preglede, procedure, operativne zahvate i hospitalizaciju. Klikom na listu saznajte koje sve usluge možete dobiti u ovom centru od ponuđenih kategorija ispod.
AMBULANTNE
USLUGE


LISTAKARDIOLOŠKE
PROCEDURE


LISTAOPERATIVNI
ZAHVATI


LISTAOSTALE
USLUGE


LISTA

 • BYPASS OPERACIJA
BYPASS OPERACIJA

OPIS USLUGE:
Bypass operacija izvodi se kako bi se poboljšao protok krvi do srčanog mišića te kako bi se smanjili simptomi i poboljšalo funkcioniranje srca. Koristeći premosnice – arteriju stijenke prsnog koša (unutarnja grudna arterija) i/ili dio vene s noge (vena safena) kirurg premošćuje suženja u koronarnim arterijama.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • ZAMJENA 1 VALVULE
ZAMJENA 1 VALVULE

OPIS USLUGE:
Operacija zaliska je operacija na otvorenom srcu koju izvode kardio hirurzi radi liječenja suženja (stenoze) ili popuštanja (regurgitacije) zaliska.Zamjena valvula vrši se biološkom ili mehaničkom valvulom. Pacijentova oboljela valvula se isiječe i vadi iz srca, a na njeno mjesto ušiva se zamjenska valvula. Biološka potiče od biološkog, živog tkiva, a mehanička je napravljena od vještačkih materijala.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • BYPASS I ZAMJENA 1 VALVULE
BYPASS I ZAMJENA 1 VALVULE

OPIS USLUGE:
Bypass reoperacija izvodi se ukoliko su graftovi poslije prvog operativnog zahvata suženi, (začepljeni) kako bi se poboljšao protok krvi do srčanog mišića kako bi se smanjili simptomi i poboljšalo funkcioniranje srca. Koristeći dio vene s noge (vena safena) kirurg premošćuje suženja u koronarnim arterijama. Te operacija zaliska koja se radi liječenja suženja (stenoze) ili popuštanja (regurgitacije) zaliska. Zamjena valvula vrši se biološkom ili mehaničkom valvulom. Pacijentova oboljela valvula se isiječe i vadi iz srca, a na njeno mjesto ušiva se zamjenska valvula. Biološka potiče od biološkog, živog tkiva, a mehanička je napravljena od vještačkih materijala.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035 309 124

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • REKONSTRUKCIJA AAA
REKONSTRUKCIJA AAA

OPIS USLUGE:
Lečenje asimptomatskih aneurizme trbušne aorte operativnom tehnikom ima za cilj da se operativnim zahvatom izvrši korekcija nastalih oštećenja na trbušnoj aorti. U vaskularnoj hirurgiji trenutno postoje dva načina za operativno lečenje. To su reparacija na otvorenom trbuhu i endovaskularna reparacija.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 5-7 dana.

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • AORTOBIFEMORALNA REKONSTRUKCIJA
AORTOBIFEMORALNA REKONSTRUKCIJA

OPIS USLUGE:
Aortobifemoralni (ABF) bajpas je najčešća hirurška procedura koja se koristi u lečenju aortolijačne okluzivne bolesti.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 5-7 dana.

UPUTNICA: Uslugu ne pokrivaju zavodi zdravstvenog osiguranja.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti navedenu uslugu plaćaju u punom iznosu.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • ILLICOFEMORALNA REKONSTRUKCIJA
ILLICOFEMORALNA REKONSTRUKCIJA

OPIS USLUGE:
Illicofemoralni bajpas je hirurška procedura koja se koristi u lečenju ilijačno-femoralne okluzivne bolesti.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 5-7 dana.

UPUTNICA: Uslugu ne pokrivaju zavodi zdravstvenog osiguranja.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti navedenu uslugu plaćaju u punom iznosu.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • FEMOROPOPLITEALNA REKONSTRUKCIJA
FEMOROPOPLITEALNA REKONSTRUKCIJA

OPIS USLUGE:
Femoropoplitealni bajpas je hirurška procedura koja se koristi u lečenju femoralne okluzivne bolesti.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 5-7 dana.

UPUTNICA: Uslugu ne pokrivaju zavodi zdravstvenog osiguranja.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti navedenu uslugu plaćaju u punom iznosu.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • FEMORODISTALNA REKONSTRUKCIJA
FEMORODISTALNA REKONSTRUKCIJA

OPIS USLUGE:
Femorodistalni bajpas je hirurška procedura koja se koristi u lečenju femoralne i poplitealne okluzivne bolesti.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 5-7 dana.

UPUTNICA: Uslugu ne pokrivaju zavodi zdravstvenog osiguranja.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti navedenu uslugu plaćaju u punom iznosu.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • OPERACIJA VARIKOZITETA JEDNE NOGE
OPERACIJA VARIKOZITETA JEDNE NOGE

OPIS USLUGE:
Hirurško liječenje po Babcocku (crossectomia, stripping) podrazumijeva uklanjanje dugih vena kroz brojne male rezove uz podvezivanja glavnog površnog venskog stabla u preponi. Ovo je razmjerno velik operativni zahvat kod kojeg se koristi opća anestezija i traži nekoliko dana boravka u bolnici.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 1 dan.

UPUTNICA: Uslugu ne pokrivaju zavodi zdravstvenog osiguranja.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti navedenu uslugu plaćaju u punom iznosu.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • OPERACIJA VARIKOZITETA DVIJE NOGE
OPERACIJA VARIKOZITETA DVIJE NOGE

OPIS USLUGE:
Hirurško liječenje po Babcocku (crossectomia, stripping) podrazumijeva uklanjanje dugih vena kroz brojne male rezove uz podvezivanja glavnog površnog venskog stabla u preponi. Ovo je razmjerno velik operativni zahvat kod kojeg se koristi opća anestezija i traži nekoliko dana boravka u bolnici.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 1 dan.

UPUTNICA: Uslugu ne pokrivaju zavodi zdravstvenog osiguranja.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti navedenu uslugu plaćaju u punom iznosu.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • SKLEROZACIJA VENA 1 INJEKCIJA
SKLEROZACIJA VENA 1 INJEKCIJA

OPIS USLUGE:
Postupak ubrizgavanja tekućeg sklerozantnog sredstva u vene, koje se nakon toga zatvore. Sklerozantno sredstvo izaziva upalu stjenke vene i njeno zatvaranje. Metoda se koristi kod pacijenata koji imaju probleme sa malim i kratkim venama do maksimalnih 4 mm širine (retikularni varikoziteti) i nalaze se sporadično u koži ili potkoži.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 1 dan.

UPUTNICA: Uslugu ne pokrivaju zavodi zdravstvenog osiguranja.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti navedenu uslugu plaćaju u punom iznosu.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • EXTERIRIZACIJA VSM
EXTERIRIZACIJA VSM

OPIS USLUGE:
Postupak ubrizgavanja tekućeg sklerozantnog sredstva u vene, koje se nakon toga zatvore. Sklerozantno sredstvo izaziva upalu stjenke vene i njeno zatvaranje. Metoda se koristi kod pacijenata koji imaju probleme sa malim i kratkim venama do maksimalnih 4 mm širine (retikularni varikoziteti) i nalaze se sporadično u koži ili potkoži.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 1 dan.

UPUTNICA: Uslugu ne pokrivaju zavodi zdravstvenog osiguranja.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti navedenu uslugu plaćaju u punom iznosu.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • OPERACIJA KAROTIDNIH ARTERIJA
OPERACIJA KAROTIDNIH ARTERIJA

OPIS USLUGE:
Cilj karotidne endarterektomije i drugih rekonstruktvnih zahvata na arterijama koje dovode krv do mozga je: prevencija cerebrovaskularnog insulta, otklanjanje neuroloških tegoba na duže staze, sprečavanje demencije, senilnosti i drugih posledica hronične cerebralne ishemije. Karotidna endarterektomija podrazumeva čišćenje arteriosklerotičnog i trombogenog materijala sa endotelom ledirane karotidne arterije.

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. Pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Bolničko liječenje.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

 • ANEURIZMA DESCENDENTNE AORTE
ANEURIZMA DESCENDENTNE AORTE

OPIS USLUGE:
Operacija zamene i descendentne aorte upotrebom kompozitnog grafta (proteze koja je načinjena od tubularnog grafta).

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje.

HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035 309 123

FAX:  035 309 240

ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • DISEKCIJA DESCENDENTNE AORTE
  DISEKCIJA DESCENDENTNE AORTE

  OPIS USLUGE:
  Operacija zamene i descendentne aorte upotrebom kompozitnog grafta (proteze koja je načinjena od tubularnog grafta).

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • ZAMJENA ASCENDENTNE AORTE I AORTALNOG LUKA
  ZAMJENA ASCENDENTNE AORTE I AORTALNOG LUKA

  OPIS USLUGE:
  Operacija zamene i ascedentne aorte i aortnog luka sa upotrebom kompozitnog grafta (proteze koja je načinjena od tubularnog grafta).

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • KOARKTACIJA AORTE
  KOARKTACIJA AORTE

  OPIS USLUGE:
  Kirurške mogućnosti uključuju resekciju i termino–terminalnu anastomozu, aortoplastiku pomoću “zakrpe” i aortoplastiku režnjem lijeve potključne arterije.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • OPERACIJA ASD
  OPERACIJA ASD

  OPIS USLUGE:
  Atrijalni septalni defekt (ASD) je najčešća urodjena srčana mana. “Defekt” je posledica nepotpunog zatvaranja zida između dve srčane pretkomore. ASD često ne izaziva nikakve simptome sve do puberteta, a ukoliko se ne prepozna može izazvati niz opasnih komplikacija. Hirurški treba lečiti sve bolesnike sa ASD-om i značajnim levo-desnim šantom (idealno između 3. i 5. godine života). Hirurški se ASD zatvara šavom ili postavljanjem veštačkog dakronskog patcha.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • OPERACIJA VSD
  OPERACIJA VSD

  OPIS USLUGE:
  Hirurško zatvaranje je metoda izbora (većinom perikardijalnim patch-om) sa malom operativnom smrtnošću (1-2%) i dobrim dugoročnim rezultatima.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • REOPERACIJA BYPASS-A
  REOPERACIJA BYPASS-A

  OPIS USLUGE:
  Bypass reoperacija izvodi se ukoliko su graftovi poslije prvog operativnog zahvata suženi, (začepljeni) kako bi se poboljšao protok krvi do srčanog mišića kako bi se smanjili simptomi i poboljšalo funkcioniranje srca. Koristeći dio vene s noge (vena safena) kirurg premošćuje suženja u koronarnim arterijama.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • ZAMJENA 2 VALVULE
  ZAMJENA 2 VALVULE

  OPIS USLUGE:
  Operacija zaliska je operacija na otvorenom srcu koju izvode kardio hirurzi radi liječenja suženja (stenoze) ili popuštanja (regurgitacije) zaliska.Zamjena valvula vrši se biološkom ili mehaničkom valvulom. Pacijentova oboljela valvula se isiječe i vadi iz srca, a na njeno mjesto ušiva se zamjenska valvula. Biološka potiče od biološkog, živog tkiva, a mehanička je napravljena od vještačkih materijala.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • REOPERACIJA 2 VALVULE
  REOPERACIJA 2 VALVULE

  OPIS USLUGE:
  Reoperacija zaliska je operacija na otvorenom srcu koju izvode kardio hirurzi radi liječenja suženja (stenoze) ili popuštanja (regurgitacije) već ugrađenog zaliska.Zamjena valvula vrši se biološkom ili mehaničkom valvulom. Pacijentova oboljela valvula se isiječe i vadi iz srca, a na njeno mjesto ušiva se zamjenska valvula. Biološka potiče od biološkog, živog tkiva, a mehanička je napravljena od vještačkih materijala.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • ANEURIZMA DESCEDENTNE AORTE
  ANEURIZMA DESCEDENTNE AORTE

  OPIS USLUGE:
  Operacija zamene i ascedentne aorte sa upotrebom kompozitnog grafta (proteze koja je načinjena od tubularnog grafta).

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • BYPASS I ZAMJENA 2 VALVULE
  BYPASS I ZAMJENA 2 VALVULE

  OPIS USLUGE:
  Bypass reoperacija izvodi se ukoliko su graftovi poslije prvog operativnog zahvata suženi, (začepljeni) kako bi se poboljšao protok krvi do srčanog mišića kako bi se smanjili simptomi i poboljšalo funkcioniranje srca. Koristeći dio vene s noge (vena safena) kirurg premošćuje suženja u koronarnim arterijama. Te operacija zalizaka koja se radi liječenja suženja (stenoze) ili popuštanja (regurgitacije) zaliska. Zamjena valvula vrši se biološkom ili mehaničkom valvulom. Pacijentova oboljela valvula se isiječe i vadi iz srca, a na njeno mjesto ušiva se zamjenska valvula. Biološka potiče od biološkog, živog tkiva, a mehanička je napravljena od vještačkih materijala.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • BYPASS + OPERACIJA KAROTIDNIH ARTERIJA
  BYPASS + OPERACIJA KAROTIDNIH ARTERIJA

  OPIS USLUGE:
  Bypass operacija izvodi se kako bi se poboljšao protok krvi do srčanog mišića te kako bi se smanjili simptomi i poboljšalo funkcioniranje srca. Koristeći premosnice – arteriju stijenke prsnog koša (unutarnja grudna arterija) i/ili dio vene s noge (vena safena) kirurg premošćuje suženja u koronarnim arterijama. Cilj karotidne endarterektomije i drugih rekonstruktvnih zahvata na arterijama koje dovode krv do mozga je: prevencija cerebrovaskularnog insulta, otklanjanje neuroloških tegoba na duže staze, sprečavanje demencije, senilnosti i drugih posledica hronične cerebralne ishemije. Karotidna endarterektomija podrazumeva čišćenje arteriosklerotičnog i trombogenog materijala sa endotelom ledirane karotidne arterije.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • ZAMJENA 1 VALVULE + POPRAVKA 1 VALVULE
  ZAMJENA 1 VALVULE + POPRAVKA 1 VALVULE

  OPIS USLUGE:
  Operacija zaliska je operacija na otvorenom srcu koju izvode kardio hirurzi radi liječenja suženja (stenoze) ili popuštanja (regurgitacije) zaliska.Zamjena valvula vrši se biološkom ili mehaničkom valvulom. Pacijentova oboljela valvula se isiječe i vadi iz srca, a na njeno mjesto ušiva se zamjenska valvula. Biološka potiče od biološkog, živog tkiva, a mehanička je napravljena od vještačkih materijala .Reparacija (popravka) valvule je procedura u kojoj se otavlja valvula pacijenta, ali se na njoj prave hirurški šavovi i rezovi, koji nakon operacije poprave funkciju valvule i vrate je u normalu. Pacijent zadržava svoju valvulu, ona se ne vadi iz srca.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • POPRAVAK 1 VALVULE
  POPRAVAK 1 VALVULE

  OPIS USLUGE:
  Reparacija (popravka) valvule je procedura u kojoj se otavlja valvula pacijenta, ali se na njoj prave hirurški šavovi i rezovi, koji nakon operacije poprave funkciju valvule i vrate je u normalu. Pacijent zadržava svoju valvulu, ona se ne vadi iz srca.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • POPRAVAK 2 VALVULE
  POPRAVAK 2 VALVULE

  OPIS USLUGE:
  Reparacija (popravka) valvula je procedura u kojoj se otavlja valvula pacijenta, ali se na njoj prave hirurški šavovi i rezovi, koji nakon operacije poprave funkciju valvule i vrate je u normalu. Pacijent zadržava svoju valvulu, ona se ne vadi iz srca.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • POPRAVAK 2 VALVULE
  POPRAVAK 2 VALVULE

  OPIS USLUGE:
  Reparacija (popravka) valvula je procedura u kojoj se otavlja valvula pacijenta, ali se na njoj prave hirurški šavovi i rezovi, koji nakon operacije poprave funkciju valvule i vrate je u normalu. Pacijent zadržava svoju valvulu, ona se ne vadi iz srca.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • BENTAL OPERACIJA
  BENTAL OPERACIJA

  OPIS USLUGE:
  Operacija zamene i ushodnog dela grudne aorte i aortne valvule upotrebom kompozitnog grafta (proteze koja je načinjena od tubularnog grafta spojenog sa veštačkim zalistkom) naziva se operacijom po Bentalu. Bentalova operacija. Ushodna aorta je zamenjena konduit graftom, a koronarne arterije su reinplantirane

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  • TUMOR SRCA – MIXOM
  TUMOR SRCA – MIXOM

  OPIS USLUGE:
  Radi se ekstrakcija tumora i prečiščavanje mogućih vezanih područja oko srca.

  HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
  Bolničko liječenje.

  HOSPITALIZACIJA: 7-9 dana.

  UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

  IZNOS PARTICIPACIJE:
  Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

  Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

  Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

  Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

  KONTAKT TELEFON: 035 309 123

  FAX:  035 309 240

  ODJELJENJE: Odjeljenje za kardiovaskularnu hirurgiju.

  DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiovaskularnu hirurgiju.

  KALKULATOR

  Kalkulator možete koristiti za procjenu troškova medicinskih usluga “Centra za srce BH”. Navedene su pune cijene usluga za pacijente koji nisu zdravstveno osigurani i koji ne dolaze na uputnicu FZO. Stvarni iznos usluga ovisi o nizu čimbenika, te može varirati u odnosu na konačni zbir prikazanih cijena. Prije zakazivanja pregleda ili tretmana kontaktirajte našu Finansijsku službu koja vam stoji na raspolaganju i koja će vam odgovoriti na sva vaša pitanja.
  Registracija za upotrebu kalkulatora nije potrebna. Kalkulator je potpuno anoniman i pouzdan.

  Ambulantni pregledi  Procedure  Operativni zahvati  Ostalo


  TotalKM

  Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

  Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
  ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".