Odlazak kući nakon implantacije koronarnog stenta

x