ODJELI


Odjel za kardiovaskularnu hirurgiju


U okviru Odjela za kardiovaskularnu hirurgiju “Centra za srce BH”, pružamo mogućnost liječenja kardiovaskularnih oboljenja hirurškim, odnosno operativnim putem, kada su sve druge mogućnosti nehirurškog izlječenja pacijenta isrcpljene. U našoj ustanovi redovno se izvode sve vrste operativnih zahvata na srcu, a naši hirurzi upoznaće vas s mogućnostima liječenja i vrstama operacionih zahvata iz područja kardiohirurgije i vaskularne hirurgije.


ČITAJ VIŠE

Interventni kardiološki odjel


Interventni kardiološki odjel  “Centra za srce BH” brine o srčanim bolesnicima sa akutnim i hroničnim kardiološkim oboljenjima, kao što su infarkt miokarda (srčani udar), angina pektoris, poremećaji srčanog ritma (aritmije), kardiomiopatije (promjene u strukturi i funkciji srčanog mišića), kongenitalne (urođene) srčane mane itd. Uz specijalističke preglede i neinvazivne kardiološke procedure, korišćenjem savremene opreme brzo i efikasno obavljamo i invazivne dijagnostičke i terapijske postupke. Klinika pruža mogućnost kompleksne kardiološke dijagnostike, a najčešće se radi koronarografija, koja je najkorisnija i najvažnija procedura u dijagnostici koronarnih bolesti, jer omogućava ljekaru da tačno locira problem.


ČITAJ VIŠE


Odjel anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja


Ovaj odjel predstavlja glavnu tačku oslonca našoj klinici, jer omogućava izvođenje složenih operativnih zahvata i pretraga pod anestezijom, na značajno ugodniji i bezbolniji način za naše pacijente. Tim za reanimaciju po pozivu odlazi na sve bolničke odjele u slučaju hitnog stanja koje zahtijeva reanimacijski postupak, dok se životno ugroženi pacijenti liječe u prostorijama intenzivn njege, pod budnim okom stručnog medicinskog osoblja. Bolesnici u teškom zdravstvenom stanju zbrinuti su u sobama intenzivne njege, uz neprekidni monitoring pacijenta, do onog trenutka dok njihovo stanje ne postane stabilno da se mogu premjestiti u drugi bolnički odjel.


ČITAJ VIŠE

Antiaritmija centar-elektrofiziološko odjeljenje


Antiaritmija centar – elektrofiziološko odjeljenje Centra za srce BH nudi mogućnost dijagnostikovanja i liječenja poremećaja srčanog ritma. Trenutno smo jedina ustanova u BiH u kojoj se obavljaju invazivne procedure u dijagnostikovanju i tretmanu poremećaja srčanog ritma, a to podrazumijeva elektrofiziološku studiju i radiofrekventnu ablaciju. Rad odjeljenja obuhvata i ambulantni rad sa ciljem dijagnostikovanja srčanih aritmija i izrade strategije liječenja.  Pored navedenog rad odjeljenja obuhvata  i implantaciju pacemakera, defibrilatora (ICD), kao i implantaciu aparata za resinhroniziranje srčanog rada (CRT).


ČITAJ VIŠE


Gastroenterološki odjel


Gastroenterološki odjel Centra za srce BH Tuzla sa kabinetima za gastrointestinalnu endoskopiju i ultrazvuk uz pomoć najsavremenije opreme nudi mogućnosti dijagnosticiranja i liječenja oboljenja probavnog sistema i to: bolesti jednjaka, želuca, tankog i debelog crijeva, tako i bolesti jetre, bilijarnog sistema, pankreasa, odnosno kompletnog abdomena. Izuzetno stručno osoblje sa preko 30 godina iskustva u gastroenterologiji i hepatologiji garant su kvaliteta i stručnosti.


ČITAJ VIŠE


Odjel urologije sa Kabinetima za urološku endoskopiju i ultrazvuk


Šef odjela je mr. med.sc. Dr Mustafa Bazardžanović, FEBU Urolog koji ima 20 godina spec. iskustva u urologiji te je jedini Europski certificiran urolog u regiji. Tokom svog rada koristiće najsavremeniju i najbolju endoskopsku i lasersku opremu.


ČITAJ VIŠE


Odjel radiologije i interventne radiologije


Dijagnostička radiologija nudi mogućnosti dijagnosticiranja svih oboljenja cijelog tijela korištenjem najmodernijih rješenja.Odjeljenje dijagnostičke radiologije posjeduje RTG i CT aparate koji omogućavaju dijagnostiku oboljenja mozga, pluća, abdomena, krvnih sudova i posebne tehnike mikroCT dijagnostike, virtuelnih bronhoskopija, kolonoskopija, i svih krvvnih sudova cijelog tijela, kao i druge standardne i nestandardne dijagnostičke procedure.


ČITAJ VIŠESlužba kontrole kvaliteta


Služba kontrole kvaliteta “Centra za srce BH” postoji radi komunikacije sa pacijentima, te poboljšnja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje pružamo. Na temelju postojanja zakonske ali i etičke obaveze da se pacijentima pruže visokokvalitetne i sigurne medicinske usluge, jednake za sve po svom standardu i kvalitetu, Služba će informisati pacijente, anketirati pacijente o iskustvu i zadovoljstvu zdravstvenim uslugama, uvažavati sugestije i žalbe korisnika medicinskih usluga, proaktivno upravljati poslovima klinike, voditi diskrecionu politiku po pitanju vođenja i zaštite dokumentacije pacijenata i poštivati prava pacijenata.


ČITAJ VIŠE

Nemedicinske službe


“Centra za srce BH” obavljaju poslove za potrebe klinike i posjetilaca, koji se odnose se na pružanje adekvatnih nemedicinskih usluga. Kancelarije administracije zadužene su za opće, pravno-kadrovske, ekonomsko-finansijske i tehničke poslove, te vršenje korespondencije u okviru unutrašnje organizacione strukture, kao i sa korisnicima usluga Centra. Tu je i recepcija, kao frontalna služba prijema i dobrodošlice, a pacijentima su na raspolaganju soba za posjete, kantina i kuhinja za pripremanje i distribuciju obroka, kao i kafeterija. Putem Službe za higijenu i vešeraja vodimo računa o čistoći bolnice radi zaštite naših pacijenata i posjetilaca.


ČITAJ VIŠE


Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".