ODJELI

Centar za srce BH Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu. Nakon dvanaest godina pokrenuli smo proces transformacije Centra u multidisciplinarnu zdravstvenu ustanovu u kojoj će naši pacijenti pored dosadašnjih, dobiti i visokosofisticirane usluge iz drugih medicinskih discplina.

U prvoj fazi smo se fokusirali na razvoj gastroenteroloških i uroloških usluga, zatim opće i abdominalne hirurgije uz značajnu ekspanziju u oblasti radiologije i interventne radiologije.

U okviru razvoja centra i novog koncepta djelovanja, a da bi mogli obuhvatiti sve navedene discipline kao i one koje će se ubuduće razvijati, promjenili smo naziv naše ustanove u Medical Institute Bayer – MIB.

MIB je dobio naziv po Dr Karel Bayer-u, jednom od najznačajnih ličnosti u oblasti medicine i prvom predsjedniku Udruženja ljekara BiH (1909.). Promjena imena Centra u MIB predstavlja svojevrstno odavanje počasti Dr. Bayeru, kao inovatoru, vizionaru, čovjeku progresivnih ideja koji je pomjerao granice i podizao standarde, a to je ono čemu Medical Institute Bayer – MIB i stremi.


Medical Institute Bayer – Centar za srce


Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok smrtnosti u svijetu pa tako i u našoj zemlji. Da bi našim pacijentima olakšali pravovremenu dijagnostiku i tretman ovih bolesti, okupili smo najeminentnije kardiologe, kardiovaskularne hirurge i kardioanesteziologe koji su educirani u brojnim evropskim i svjetskim centrima. Nastavljajući tradiciju Centra za srce, etablirani smo kao jedan od lidera u tretmanu koronarne i valvularne bolesti srca, strukturalnih bolesti srca, bolesti aorte i drugih krvnih žila, kao i poremećaja srčanog ritma.Medical Institute Bayer – Centar za srce se sastoji od tri odjela:


Medical Institute Bayer –

Odjel kardiologije


Interventna kardiologija je jedan od temelja naše kuće u dijagnostici i tretmanu koronarne bolesti srca kroz koronarografije i perkutane koronarne intervencije tj. stentiranje koronarnih arterija. Izvodimo najsloženije interventne procedure kao što je tretman bifurkacionih lezija, hroničnih totalnih okluzija te difuzne koronarne bolesti. Jedan smo od prvih centara koji je uveo u rutinsku praksu tretman akutnog infarkta srca po sistemu 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici.


ČITAJ VIŠE

Medical Institute Bayer –

Odjel za kardiovaskularnu hirurgiju


U najmodernije opremljenim operacionim salama te na vrhunskoj opremi, naš tim ljekara sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti, bavi se hirurškim tretmanom kardijalnih i vaskularnih oboljenja. Od samog osnivanja Centra, Odjel za kardiovaskularnu hirurgiju izvodi najveći broj kardiohirurških procedura u Bosni i Hercegovini.

Od kardiohirurških operacija treba istaći prije svega operacije koronarnog premoštavanja (sa ili bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa, te minimalno invazivne procedure), zahvate na srčanim valvulama, operacije na aorti kao i operacije urođenih srčanih oboljenja kod odraslih.


ČITAJ VIŠE


Medical Institute Bayer –

Odjeljenje anestezije, reanimacije i intenzivne terapije


Savremene metode opšte i regionalne anestezije omogućavaju kvalitetno izvođenje kardiohirurških i vaskularnih procedura, kao i ostalih hirurških disciplina koje se razvijaju u Medical Institute Bayer, te endoskopskih dijagnostičkih procedura u cilju što kvalitetnijeg tretmana naših pacijenata.


ČITAJ VIŠE

Medical Institute Bayer – Centar za radiologiju i interventnu radiologiju


Centar radiologije i interventne radiologije pruža najnovije radiološke dijagnostičke usluge putem najsavremenije opreme i vrhunski educiranog medicinskog osoblja.

Dijagnostička radiologija nudi mogućnosti dijagnosticiranja oboljenja cijelog tijela korištenjem najmodernijih rješenja. Segment dijagnostičke radiologije posjeduje RTG i CT aparate koji omogućavaju dijagnostiku oboljenja mozga, pluća, abdomena, krvnih sudova i posebne tehnike mikro CT dijagnostike, virtuelnih bronhoskopija i kolonoskopija kao i druge standardne i nestandardne dijagnostičke procedure.


ČITAJ VIŠE


Medical Institute Bayer – Centar za gastroenterologiju


Visoko educirano osoblje sa preko 30 godina iskustva u gastroenterologiji i hepatologiji garant su kvaliteta i stručnosti. U našoj ustanovi redovno se izvode (sa i bez anestezije) razne dijagnostičke i terapijske procedure kao što su: gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija, UZ dijagnostika abdomena i ERCP.

Posebno smo fokusirani na preventivne, endoskopske preglede s ciljem ranog otkrivanja polipa na debelom crijevu, Helikobakter pozitivnih gastritisa te ostalih prekanceroznih lezija.


ČITAJ VIŠE


Medical Institute Bayer – Centar za urologiju


Savremeni trendovi u urologiji u zadnjih 20 godina podrazumjevaju primjenu lasera i hirurgije bez reza u tretmanu kamenaca urinarnog trakta koji se danas rutinski odstranjuju na bazi dnevne hirurgije. MIB je prepoznao ove trendove te nabavkom najsavremenije opreme za minimalno invazivnu urologiju stvorio mogućnost tretmana ovih stanja u skladu sa najnovijim preporukama, što nas svrstava rame uz rame sa renomiranim centrima u regionu.


ČITAJ VIŠEMedical Institute Bayer – Centar za opću i abdominalnu hirurgiju


Učestalost gastrointestinalnih oboljenja, naročito debelog crijeva i želuca, bilježi rast u poslijednje vrijeme. Zahvaljujući novoj generaciji dijagnostičkih aparata koje posjedujemo u našem Centru, moderno opremljenim i funkcionalnim operativnim salama, vrhunskim hirurškim i anesteziološkim timovima, u stanju smo da na efikasan način izvodimo sve operativne procedure.


ČITAJ VIŠE


Medical Institute Bayer – Služba kontrole kvaliteta


Služba kontrole kvaliteta “Centra za srce BH” postoji radi komunikacije sa pacijentima, te poboljšnja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje pružamo. Na temelju postojanja zakonske ali i etičke obaveze da se pacijentima pruže visokokvalitetne i sigurne medicinske usluge, jednake za sve po svom standardu i kvalitetu, Služba će informisati pacijente, anketirati pacijente o iskustvu i zadovoljstvu zdravstvenim uslugama, uvažavati sugestije i žalbe korisnika medicinskih usluga, proaktivno upravljati poslovima klinike, voditi diskrecionu politiku po pitanju vođenja i zaštite dokumentacije pacijenata i poštivati prava pacijenata.


ČITAJ VIŠE

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".