ODJEL ZA ANESTEZIJU, REANIMACIJU I INTENZIVNO LIJEČENJE

Savremene metode opšte i regionalne anestezije omogućavaju kvalitetno izvođenje kardiohirurških i vaskularnih procedura, kao i ostalih hirurških disciplina koje se razvijaju u Medical Institute Bayer, te endoskopskih dijagnostičkih procedura u cilju što kvalitetnijeg tretmana naših pacijenata.

Opremljenost naših operacionih sala najsavremenijom anesteziološkom opremom ispunjava sve uslove za vođenje i održavanje opšte anestezije i monitoring vitalnih funkcija tokom operativnih zahvata.

Naša Jedinica intenzivne njege i terapije omogućava postoperativni tretman bolesnika, a 24 sata dnevno brigu o bolesniku vodi visoko educirano medicinsko osoblje, koje na raspolaganju ima najsavremeniju opremu i uslove za intenzivno praćenje i tretiranje najtežih bolesnika.


Šef odjela

Prim.doc.dr.med.sci
Suad Keranović


  • Izjava
  • Video

“Svaki naš krevet u na odjelu intenzivne njege i terapije je u stvari jedna zasebna jedinica opremljena najsavremenijim aparatima, koja funkcioniše kao bolesnička soba. Na taj način u svakom trenutku možemo pratiti stanje u kom se pacijent nalazi, što je uslov svih uslova da bismo uopšte mogli zbrinjavati takve bolesnike. Naš Centar je jezgro iskusnih ljekara i medicinskih sestara, koji idu u korak s vremenom u edukaciji i tehnološkom napretku i koji u svakom trenutku mogu odgovoriti zahtejvima koji se postavljaju pred njih.”


Pitajte doktora!Prim.doc.dr.med.sci.

Suad Keranovic


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Aleksandra Cvetković


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Azra Pirić


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!Dr.

Maja Prelić


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Edis Salihović


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Dženana Zrnanović


Odjel za anesteziju, realnimaciju i intenzivno liječenje.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Marina Ahmetbegović

glavna sestra

“Svaki pacijent zaslužuje najbolje: dobro edukovanu sestru i profesionalan odnos, sa dozom empatije, odnosno suosjećanja”.KONTAKT+ 387 35 309 100

info@bhsrce.ba

ZAKAŽITE PREGLED


RADNO VRIJEME


CENTAR ZA SRCE BH
07:00 – 18:00
AMBULANTE PON-PET
08:00 – 18:00
BOLNIČKI PRIJEM PON-PET
07:00 – 10:00
POSJETE PON-NED
15:00 – 17:00
ZAKAZIVANJE PREGLEDA PON-PET
07:00 – 15:00
HITNA POMOĆ
24/7

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".