O CENTRU ZA SRCE

NAJSAVREMENIJI CENTAR ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI U REGIJINAJSAVREMENIJI CENTAR ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI

Centar za srce pri Medical Institute Bayer, je najmoderniji zdravstveni Centar ove vrste specijaliziran za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila u ovom dijelu Evrope. U savremenom objektu sa najmodernijom opremom i timom vrhunskih stručnjaka iz oblasti interventne kardiologije, kardiohirurgije i vaskularne hirurgije nudimo kompletan tretman i liječenje svih vrsta kardiovaskularnih oboljenja.

Cilj Centra za srce je moderna, multifunkcionalna bolnica koja će zadovoljiti sve propisane normative i standarde i otkloniti sve limitirajuće faktore u razvoju kardiohirurgije, interventne kardiološke dijagnostike i vaskularne hirurgije. Centar za srce je pri kompleksu Medicinskog Institua Bayer i obuhvata kliničku ustanovu sa parkingom i Hotelom 4* izgrađenim radi komfora i ugodnosti smještaja porodica pacijenata koji su na liječenju u Centru za srce.

Najnaprednija tehnologija i oprema za hirurške i angio sale, intenzivnu njegu, radiološke procedure, bolesničke sobe, kabinete, ambulante i dr. nabavljena je od poznatih svjetskih i evropskih brandova Ustanova je u potpunosti informatizirana namjenskim bolničkim softwareom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenta od prijema do otpusta iz bolnice te kontrolu i brigu za pacijenta i nakon njihovog oporavka.


0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

PREGLEDA

Broj ambulantnih pregleda govori o stručnosti našeg tima, ali i o kapacitetima samog Centra. Mi smo vrhunski zdravstveni servis sa 9 savremeno opremljenih ambulanti, u kojima možete obaviti specijalističke preglede i kompletnu kardiološku dijagnostiku.


0123456789001234567890

DOKTORA

Velika prednost “Centra za srce BH” su naši stručni i iskusni ljekari, koji su se dokazali u praksi i koji se već dugi niz godina uspješno bave tretmanom pacijenata sa kardiovaskularnim problemima.0123456789001234567890012345678900123456789001234567890

INTERVENCIJA NA SRCU

Naš Centar je jezgro iskusnih i visokoeduciranih ljekara, medicinskih sestara i drugog tehničkog osoblja, koji u svakom trenutku mogu da odgovore na najkompleksnije  potrebe pacijenata.


01234567890

GODINA SA VAMA

Kao jedna od najmodernijih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Evrope, specijaliziranih za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila, od 2008. godine uživamo povjerenje pacijenata i brinemo o vašem zdravlju.MEDICINSKI RESURSI CENTRA:


TRI ANGIO SALE

Opremljene su najsavremenijim medicinskim uređajima pomoću kojih preduzimamo najsloženije dijagnostičke i terapijske mjere u liječenju kardiovaskularnih oboljenja.


TRI OPERACIONE SALE

U najmodernije opremljenim operacionim salama, naš tim vrhunskih ljekara vrši tretman i liječenje kardiovaskularnih oboljenja pacijenata hirurškim putem.


DEVET AMBULANTI

Ljekarski pregledi za elektivne i urgentne pacijente, od vitalnog su značaja za određivanje daljeg toka liječenja.


RENDGEN KABINET

Koristimo rendgen aparate nove generacije radi brze i precizne dijagnostike kardiovaskularnih oboljenja.


INTENZIVNA NJEGA

Savremeno opremljene jedinice intezivne njege omogućavaju kontinuirani monitoring i liječenje pacijenata, te otklanjanje potencijalnih komplikacija.


DNEVNA BOLNICA

Omogućava zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna bolnička skrb od jednog dana.


INTERVENCIJA

Interventne kardiološke procedure su nehirurške metode koje se koriste u liječenju izvjesnog broja oboljenja srca i velikih krvnih sudova.


STERILIZACIJA

Sterilizacijom, kao osnovnom metodom asepse, postižemo potpuno uklanjanje svih mikroorganizama sa predmeta u upotrebi i preveniramo mogućnost infekcije.


APOTEKA

Bolnička apoteka omogućava nabavku i snabdijevanje medicinskom opremom i gotovim lijekovima, potrebnim za liječenje pacijenata.


LABORATORIJ

U profesionalno opremljenoj laboratoriji “Centra za srce BH” omogućena Vam je vrhunska stručna usluga brze i precizne laboratorijske obrade i dijagnostike.


TRANSFUZIJA

Odjel za transfuziju sprovodi čitav niz bolničkih i transfuzijskih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, poput seroloških ispitivanja, praćenja antikoagulantne terapije itd.


KONTROLA KVALITETA

Zdravlje pacijenata, kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga koje pružamo, komunikacija i proaktivno upravljanje klinikom naši su osnovni prioriteti.Šta mi radimo?

BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU


Mi smo vrhunska zdravstvena ustanova koja pacijenta stavlja u centar svih zbivanja. Brinemo o bolesnicima sa akutnim i hroničnim kardiovaskularnim oboljenjima, pratimo internacionalne medicinske standarde u svim aspektima medicinske zaštite i pružamo najdjelotvorniju medicinsku skrb svim našim pacijentima.


Šta vam pružamo?

STRUČNE MEDICINSKE SAVJETE


Uzajamno povjerenje i komunikacija su formula uspješnog liječenja. Naši medicinski stručnjaci su tu za vas, spremni da vam odgovore na sva pitanja. Vaše je pravo, a naša dužnost, da u svakom trenutku budete informisani o svom zdravstvenom stanju i upućeni u mogućnosti daljeg liječenja sa naboljim ishodom po vaše zdravlje.


Šta da očekujete od nas?

PROFESIONALNE MEDICINSKE USLUGE


U našem “Centru” se mogu obaviti specijalistički pregledi, dijagnostičke i terapijske procedure, kao i operativni zahvati. Naš tim vrhunskih stručnjaka iz oblasti interventne kardiologije, kardiohirurgije i vaskularne hirurgije, u svakom je trenutku tu za vas, kako bi vam pružio kompletan tretman i mogućnost izlječenja svih vrsta kardiovaskularnih oboljenja.

MEDICINSKI ODJELI


ODJEL ZA KARDIOVASKULARNU HIRURGIJU


U okviru Odjela za kardiovaskularnu hirurgiju “Centra za srce BH”, pružamo mogućnost liječenja kardiovaskularnih oboljenja hirurškim…


Čitajte više!

INTERVENTNI KARDIOLOŠKI ODJEL


Interventni kardiološki odjel “Centra za srce BH” brine o srčanim bolesnicima sa akutnim i hroničnim kardiološkim oboljenjima…


Čitajte više!


ODJEL ANESTEZIJE, REANIMACIJE I INTENZIVNOG LIJEČENJA


Ovaj odjel predstavlja glavnu tačku oslonca našoj klinici, jer omogućava izvođenje složenih operativnih zahvata i pretraga pod anestezijom…


Čitajte više!

SLUŽBA KONTROLE KVALITETA


Služba kontrole kvaliteta “Centra za srce BH” postoji radi komunikacije sa pacijentima, te poboljšnja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga koje pružamo…


Čitajte više!


RUKOVODSTVODoc.dr.med.sc

Elmir Jahić

DirektorProf.dr.med.sci.

Jacob Bergsland

Medicinski direktorPrim.dr. med.sci.

Emir Mujanović

Šef Odjela za kardiovaskularnu hirurgiju

Uvijek tražimo stručne i talentovane ljekare

PRIDRUŽITE SE NAŠEM TIMU

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".