Mr.med.sci. dr

Muniba Softić

Odjel za kardiovaskularnu hirurgiju
Služba kontrole kvaliteta

ZAKAŽITE POSJETU

RADNO VRIJEME
KONTAKTIRAJTE DOKTORA

KONTAKT INFO


+387 35 309 137

pregled@bhsrce.ba

PITAJ DOKTORA


Mr.med.sci. dr. Muniba Softić je specijalista opšte hirurgije i subscpecijalista kardiohirurgije, zaposlena na Odjelu za kardiovaskularnu hirurgiju Specijalne klinike “Centra za srce BH” Tuzla. Dr. Muniba je član medicinskog tima koji je uradio prvu operaciju na otvorenom srcu u Bosni i Hercegovini, 1998. godine.

Rođena je 12. juna 1965. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završava u martu 1990, godine, takođe u Tuzli, a nakon položenog stručnog ispita u Sarajevu, jula 1991. godine, zapošljava se kao ljekar-volonter u Internoj klinici UKC Tuzla, na odjeljenju Kardiologije, gdje radi do početka 1992.

Od januara 1992. godine zaposlena u UKC Tuzla, Hirurška klinika-vaskularna hirurgija, a specijalistički ispit iz opšte hirurgije polaže u Hirirškoj klinici UKC Tuzla 26.01.1998. godine

Uposlenik je Klinike za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla od njenog osnivanja, septembra 1998.

Magistarski rad na temu “Operativno liječenje jednosudovne koronarne bolesti bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa” odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, krajem decembra 2006. godine. Subspecijalizaciju iz kardiohirurgije završava u oktobru 2009. godine.

Kao kardiohirurg u “Centru za srce BH” Tuzla radi od avgusta 2008. godine. Trenutno obavlja i posao koordinatora u Službi za kontrolu kvaliteta “Centra za srce BH”.

Mr.med.sci. dr. Muniba Softić dodatno se educirala iz oblasti kardiohirurgije u Buffalo General Hospital, USA, u periodu april-oktobar 1996. godine. U okviru saradnje Univerziteta u Tuzli i Univerziteta Marburg Njemačka, educirala se iz oblasti kardiohirurgije i 1997. godine, a 2003. godine boravi u Oslu, Norveška, gdje se educira iz oblasti dječije kardiohirurgije.

Član je tima koji je uradio prvu operaciju na otvorenom srcu u BiH, 1998, i član tima koji je uradio prvu transplantaciju bubrega u UKC Tuzla u saradnji i pod supervizijom kolega iz Austije, 1999. godine.

Pored standardnih kardiohirurških procedura od 1999. godine bavi se minimalno invazivnim prcedurama u kardiohirurgiji – MIDCAB procedure.

Januara 2002. počinje sa primjenom endovaskularnih metoda tretmana jednosudovne koronarne bolesti u Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Tuzla.

Jun 2004. provodi u Francuskoj,  na edukakaciji “Minimalno invazivna metode preparacije radijalne arterije”. Od juna 2012. godine, nakon završetka tečaja ”Wound Evaluation and Treatment Skills”, pod pokroviteljstvom All Institute of Management in Economy and Health, medical University Magdeburg, Germany bavi se tretmanomom hronične rane.


Pročitajte više

Zvaničan CV

 • Radno iskustvo:
 • Obrazovanje/Specaijalitacija:
 • Edukacija:
 • Video:
 • 1991-1992, ljekar-volonter u Internoj klinici UKC Tuzla
 • 1992-1998, Hirurška klinika-vaskularna hirurgija UKC Tuzla
 • 1998-2008, Klinika za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla
 • 2008-… , “Centar za srce BH” Tuzla
 • Završen Medicinski fakultet, 30.03.1990 godine, Tuzla.
 • Stručni ispit položen jula 1991. godine, Sarajevo.
 • Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položen u hirirškoj klinici UKC Tuzla 26.01.1998. godine.
 • Subspecijalizacija iz kardiohirurgije završena 19.10.2009. godine.
 • Magistarski rad na temu “Operativno liječenje jednosudovne koronarne bolesti bez upotrebe kardiopulmonalnog bajpasa” odbranjen na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 27. 12. 2006. godine.
 • Edukacija iz oblasti kardiohirurgije: U periodu april-oktobar 1996. godine boravila u USA, Buffalo, Buffalo General Hospital.
 • edukacija iz oblasti kardiohirurgije: U okviru saradnje Univerziteta u Tuzli i Univerziteta Marburg Njemačka 1997. godine.
 • Edukacija iz oblasti dječije kardiohirurgije, u Oslu, Norveška, 2003. godine.
 • Član tima koji je uradio prvu operaciju na otvorenom srcu u Bosni i Hercegovini, 1998. godine.
 • Član tima koji je uradio prvu transplantaciju bubrega u UKC Tuzla u saradnji i pod supervizijom kolega iz Austije, 1999. godine.
 • Od 1999. godine, pored standardnih kardiohirurških procedura bavi se minimalno invazivnim prcedurama u kardiohirurgiji-MIDCAB procedure.
 • Januara 2002 počinje sa primjenom endovaskularnih metoda tretmana jednosudovne koronarne bolesti u Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju UKC Tuzla.
 • Juna 2004, Francuska, edukakacija – Minimalno invazivna metode preparacije radijalne arterije.
 • Od juna 2012. godine nakon završetka tečaja ”Wound Evaluation and Treatment Skills”, pod pokroviteljstvom All Institute of Management in Economy and Health, medical University Magdeburg, Germany bavi se tretmanomom hronične rane.

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".