INTERVENTNI KARDIOLOŠKI ODJEL

Interventna kardiologija je jedan od temelja naše kuće u dijagnostici i tretmanu koronarne bolesti srca kroz koronarografije i perkutane koronarne intervencije tj. stentiranje koronarnih arterija. Izvodimo najsloženije interventne procedure kao što je tretman bifurkacionih lezija, hroničnih totalnih okluzija te difuzne koronarne bolesti. Jedan smo od prvih centara koji je uveo u rutinsku praksu tretman akutnog infarkta srca po sistemu 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici.

Elektofiziološka ispitivanja i radiofrekventna ablacija su osnove savremene dijagnostike i tretmana poremećaja srčanog ritma. Uz najsavremeniju opremu i vrhunski educiran medicinski kadar pružamo najsofisticiranije usluge iz ove oblasti. Ovaj segment kardiološkog odjela obuhvata  i implantaciju pacemakera, defibrilatora, kao i implantaciju aparata za resinhroniziranje srčanog rada.

Naš fokus je i na minimalno invazivnim metodama kao što je perkutana transluminalna angioplasitika kojom se endovaskularni tj. nehirurškim putem tretiraju stenoze i okluzije perifernih arterija od kojih su najčešće arterije donjih ekstremiteta, bubrežne arterije, arterije vrata i gornjih ekstremiteta.


Šef odjela za kardiologiju

Mr. Med. Sci. Dr. Samed Djedović


 • Izjava
 • Video

“Invazivna kardiologija je kardiološka disciplina koja se bavi dijagnostikom i tretmanom karidovaskularnih bolesti. Poznato je da karidovaskularne bolesti predstavljaju osnovni uzrok oboljevanja, morbiditeta i mortaliteta. Veliki procenat ljudi oboljeva od ovih bolesti. Iz tog razloga je veoma bitno imati adekvatno razvijenu kardiološku službu. Mi smo u našem centru uhvatili trend sa aktuelnim svjetskim zbivanjima, kada je u pitanju neinvazivna i invazivna dijagnostika”.

Pitajte doktora!


NAJČEŠĆI PREGLEDI / OPERATIVNI ZAHVATI

na Interventnom kardiološkom odjelu
 • KARDILOŠKI PREGLED
KARDILOŠKI PREGLED

OPIS USLUGE: Neinvazivni pregled koji može da obuhvata: UZ srca, TTE, ergometrija, EKG.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: Nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju

 • TRANSEZOFAGIJALNI ULTRAZVUK SRCA -TEE
TRANSEZOFAGIJALNI ULTRAZVUK SRCA -TEE

OPIS USLUGE: Transezofagijalna ehokardiografija TEE minimalno je invazivna dijagnostička metoda u kardiologiji kojom se postavljanjem ehokardiografske sonde u jednjak omogućuje preciznija vizuelizacija srčanih struktura i detalja. Ona je vrsta ehokardiografije srca koja za plasiranje ultrazvučne sonde u grudnu šupljinu kroz jednjak (ezofagus), koristi endoskop

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: Nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Prim.dr.med.sci. Sevleta Avdić

 • KORONAROGRAFIJA
KORONAROGRAFIJA

OPIS USLUGE: Koronarografija je invazivna pretraga koja se izvodi postavljanjem dugačkih tankih šupljih katetera kroz arteriju u ušće lijeve i desne koronarne arterije. Vizualizacija koronarnih arterija primjenom kontrasta dovodi do konačne dijagnoze koronarne bolesti i odlučujuća je za daljnje liječenje.

VRSTA USLUGE: Procedura

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje

HOSPITALIZACIJA: 1 dan

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: tel: 035\309-108 • fax :035\309-240.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju

 • HITNA KORONAROGRAFIJA SA UGRADNJOM JEDNOG STENTA
HITNA KORONAROGRAFIJA SA UGRADNJOM JEDNOG STENTA

OPIS USLUGE: Koronarografija je invazivna pretraga koja se izvodi postavljanjem dugačkih tankih šupljih katetera kroz arteriju u ušće lijeve i desne koronarne arterije. Vizualizacija koronarnih arterija primjenom kontrasta dovodi do konačne dijagnoze koronarne bolesti i ugradnja 1 stenta u stenozirani krvni sud.

VRSTA USLUGE: Procedura

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje

HOSPITALIZACIJA: 1 dan

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: tel: 035\309-108 • fax :035\309-240.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju.

 • UGRADNJA 1 DRUG ELUTED STENTA
UGRADNJA 1 DRUG ELUTED STENTA

OPIS USLUGE: Koronarografija je invazivna pretraga koja se izvodi postavljanjem dugačkih tankih šupljih katetera kroz arteriju u ušće lijeve i desne koronarne arterije. Vizualizacija koronarnih arterija primjenom kontrasta dovodi do konačne dijagnoze koronarne bolesti i ugradnja 1 drag eluted stenta u stenozirani krvni sud.

VRSTA USLUGE: Procedura

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje

HOSPITALIZACIJA: 1 dan

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON: tel: 035\309-108 • fax :035\309-240.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju.

 • ULTRAZVUK SRCA
ULTRAZVUK SRCA

OPIS USLUGE: Omogućava uvid u stanje srčanog mišića, srčanih šupljina i funkciju zalistaka.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju

 • ERGOMETRIJSKI TEST-KOMPJUT. APARATU
ERGOMETRIJSKI TEST-KOMPJUT. APARATU

OPIS USLUGE: Pretraga kojom se utvđuje funkcionalni kapacitet srca i kardiorespiratorna sposobnost ispitanika prema utvrđenom protokolu po Bruce-u koji je predvidio napore prema dobi i spolu. Praćenje dinamike EKG-skih promjena, tlaka i srčane frekvencije procjenjujemo suficijentnost koronarnog protoka.

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju

 • KORONAROGRAFIJA SA UGRADNJOM 1 STENTA
KORONAROGRAFIJA SA UGRADNJOM 1 STENTA

OPIS USLUGE: Koronarografija je invazivna pretraga koja se izvodi postavljanjem dugačkih tankih šupljih katetera kroz arteriju u ušće lijeve i desne koronarne arterije. Vizualizacija koronarnih arterija primjenom kontrasta dovodi do konačne dijagnoze koronarne bolesti i implantacije 1 stenta u stenozirani krvni sud.

VRSTA USLUGE: Procedura

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje

HOSPITALIZACIJA: 1 dan

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035\309-108 fax :035\309-240.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju

 • UGRADNJA 1 STENTA
UGRADNJA 1 STENTA

OPIS USLUGE: Koronarografija je invazivna pretraga koja se izvodi postavljanjem dugačkih tankih šupljih katetera kroz arteriju u ušće lijeve i desne koronarne arterije. Vizualizacija koronarnih arterija primjenom kontrasta dovodi do konačne dijagnoze koronarne bolesti i ugradnja 1 stenta u stenozirani krvni sud.

VRSTA USLUGE: Procedura

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Bolničko liječenje

HOSPITALIZACIJA: 1 dan

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije cijele FBiH uz SAGLASNOST ZZO ne plaćaju usluge bolničkog liječenja u Centru za srce BH Tuzla.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035\309-108 • fax :035\309-240.

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju

 • HOLTER PRITISKA
HOLTER PRITISKA

OPIS USLUGE: Holter krvnog pritiska je postupak kojim se krvni pritisak meri u određenim intervalima tokom 24 časa. Ovo je odlična metoda za: procenu dnevnog i noćnog ciklusa promene pritiska otkrivanje perioda naglih hipotenzija kontrolu efekata antihipertenzivne terapije korekciju vrste i vremena u toku dana kada se uzimaju antihipertenzivi izbegavanje fenomena “belog mantila” (porast krvnog pritiska uzrokovan strahom od doktora, a ne oboljen jem).

VRSTA USLUGE: Pregled

HOSPITALIZACIJA/DNEVNA AMBULANTA/SPECIJALISTIČKI PREGLED:
Dnevna ambulanta

HOSPITALIZACIJA: nema noćenja

UPUTNICA: Usluga je moguća na uputnicu tj. pokriva je FZO.

IZNOS PARTICIPACIJE:
Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona USK, ZE-DO, SBK uz odgovarajuću Odluku kantonalnog ZZO za ambulantne usluge u Centru za srce BH Tuzla plaćaju participaciju a razlika se fakturiše ZZO.

Pacijenti sa teritorije FBiH iz Kantona BPK, Posavskog i Kantona 10 uz odgovarajuću odluku kantonalnog ZZO ne plaćaju ambulantne usluge već cijeli iznos plaća ZZO.

Pacijenti iz ostalih kantona FBiH u cjelosti plaćaju ambulante usluge po važećem cjenovniku.

Pacijenti sa teritorije RS uz RJEŠENJE FZO RS-a NE plaćaju, plaćaju 10% ili 20% usluge ovisno o Rješenju koje dobiju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

Pacijenti sa teritorije Brčko distrikta uz odgovarajuće RJEŠENJE ne plaćaju naše usluge već se cijeli iznos fakturiše FZO BD-a.

Svi pacijenti koji dolaze u naš Centar bez odgovarajuće Odluke/Rješenja od svog matičnog zdravstvenog osiguranja plaćaju usluge po vežećem cjenovniku Centra za srce BH Tuzla.

KONTAKT TELEFON:
tel: 035/309-137

DOKTORI KOJI VRŠE USLUGU: Svi doktori sa odjeljenja za kardiologiju
Prim.dr.med.sci.

Sevleta Avdić


Interventni kardiološki odjel.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Mr.med.sci.dr.

Enes Osmanović


Interventni kardiološki odjel.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!
Dr.

Azra
Avdić Salihović

Interventni kardiološki odjel.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Dr.

Amar Terzić


Interventni kardiološki odjel.


PITAJTE DOKTORA!ZAKAŽITE PREGLED!


Azra Hadžić

odgovorna sestra Odjela

Ono što je pacijentima posebno važno je činjenica da nikada nisu sami, osoblje je stalno uz njih, spremno da odgovori na sva pitanja. Komunikaciju sa pacijentima po potrebi ostvarujemo i nakon njihovog izlaska iz bolnice”.KONTAKT+ 387 35 309 100

info@bhsrce.ba

ZAKAŽITE PREGLED


RADNO VRIJEME


CENTAR ZA SRCE BH
07:00 – 18:00
AMBULANTE PON-PET
08:00 – 18:00
BOLNIČKI PRIJEM PON-PET
07:00 – 10:00
POSJETE PON-NED
15:00 – 17:00
ZAKAZIVANJE PREGLEDA PON-PET
07:00 – 15:00
HITNA POMOĆ
24/7

Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".