OPŠTE INFORMACIJE

Zdravstvena ustanova specijalna bolnica “Centar za srce BH” Tuzla je jedna od najmodernijih zdravstvenih institucija ove vrste, specijaliziranih za tretman i liječenje bolesti srca i krvnih žila u ovom dijelu Evrope.

Bolesti srca i krvnih žila – kardiovaskularne bolesti – glavni su uzrok smrtnosti u svijetu i kod nas. Kardiovaskularne bolesti imaju veliki uticaj na preranu smrtnost, ali i na kvalitetu samog života.

U kardiovaskularne bolesti ubrajaju se: infarkt miokarda, ishemijske bolesti srca koje su velikim dijelom posljedica suženja krvnih žila, promjene na krvnim žilama nogu, ateroskleroza, arterijska hipertenzija itd.

Zbog toga je vrlo važno pravovremeno djelovati te preventivno izvršiti odgovarajuće pretrage koje mogu otkriti bolest u njenom ranom stadiju, a odgovarajućnom terapijom usporiti i spriječiti njeno širenje.

“Centar za srce BH” u savremenom novoizgrađenom objektu sa najmodernijom opremom i timom vrhunskih stručnjaka iz oblasti interventne kardiologije, kardiohirurgije i vaskularne hirurgije nudi kompletan tretman i liječenje svih vrsta kardiovaskularnih oboljenja.

Specijalna bolnica “Centar za srce BH“ Tuzla u svojoj organizaciji obavlja sadržaje rada sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

U Centru se mogu obaviti specijalistički pregledi, dijagnostičke i terapijske procedure, kao i operativni zahvati. Detaljnije možete pročitati na sljedećem linku (LINK KA SEKCIJI SA LISTOM PROCEDURA I OP.ZAHVATA ILI IMENOVATI SEKCIJU MENIJA)

Centar je sklopio ugovore sa većinom Zavoda zdravstvenog osiguranja na teritoriji Federacije BiH, tako da sva osigurana lica koja žive na teritoriji FBiH imaju besplatno liječenje u jednoj od najmodernijih ustanova ovog tipa u regionu.

“Centar za srce BH“ Tuzla je sklapanjem posebnih ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta omogućio liječenje pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti na „Uputnicu“ sa čitavog teritorija Bosne i Hercegovine.  Više o ostvarivanju ovog prava možete pročitati na sljedećem linku (LINK MOGUĆNOST DOLASKA NA “UPUTNICU)

Svi naši pacijenti, bez obzira na to da li su samofinansirajući ili zdravstveno osigurani, uživaju isti medicinski tretman, profesionalnu i ljubaznu uslugu osoblja našeg Centra.

Mi jesmo privatna zdravstvena ustanova ali nismo bolnica za privilegovane. Postojimo radi vas, da vam pružimo najdjelotvorniju medicinsku skrb, stručno, sigurno i učinkovito, i uz poštovanje vaše ličnosti, dostojanstva i privatnostiMOGUĆNOST DOLASKA NA “UPUTNICU”

“Centar za srce BH” Tuzla nudi mogućnost dolaska na “Uputnicu” pacijentima iz Bosne i Hercegovine, zahvaljujući ugovorima sa Zavodom zdravstvenog osiguranja FBiH te Fonda zdravstvenog osiguranja RS i Zavodom zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta.

Na ovaj način osigurana lica ne snose troškove kardioloških niti kardiohirurških procedura.

Osiguranje ne pokriva usluge ambulantno-dijagnostičkih pregleda kao što su: specijalistički pregledi, ultrazvuk, ergometrija i dr, te iz tog razloga pacijenti lično snose troškove ovih pregleda.

Za više informacija molimo vas da se obratite Zavodu čiji ste osiguranik.

Pacijenti iz FBiH

Zaključivanjem Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine o finansiranju primarnih zdravstvenih usluga “Centra za srce BH” Tuzla iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti, svi osiguranici Federacije BiH dolaze na “Uputnicu” u naš Centar i ne snose troškove interventnih kardioloških niti kardiohirurških procedura.

“Centar za srce BH” Tuzla je sklopio ugovore i sa Kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine o saradnji i finansiranju naših usluga koje ne pokriva Federalni zavod tako da se omogući najkvalitetnije liječenje građana Federacije Bosne i Hercegovine.

Osigurana lica će, u skladu sa medicinskom indikacijom, usluge moći koristiti na osnovu uputnice ordinirajućeg ljekara porodične medicine, a po nalazu specijaliste, koju ovjerava ovlašteno lice Zavoda zdravstvenog osiguranja određenog kantona.

Kontakti kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH:

 • Kanton Sarajevo: Ložionička 2, Sarajevo, Tel. 033 206 587
 • Unsko-sanski kanton: 5. Korpusa 10, Bihać, Tel. 037 311 786
 • Posavska županija: Titova bb, Odžak, Tel. 031 762 787
 • Bosansko-podrinjski kanton: Višegradska 1, Goražde, Tel. 038 228 348
 • Tuzlanski kanton: Franjevačka 36, Tuzla, Tel. 035 300 600
 • Zeničko-dobojski kanton: Dr. Aska Borića 28, Zenica, Tel. 032 401 071
 • Srednjobosanska županija: Kralja Tvrtka 13, Novi Travnik, Tel. 030 792 728
 • Zapadno-hercegovačka županija: H.V. Hrvatinića, Grude, Tel. 039 660 163
 • Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije: Dubrovačka bb, Mostar, Tel. 035 326 825
 • Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije: Kneza Mutimira bb, Livno, Tel. 034 203 482

Pacijenti iz RS

Sklapanjem ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske omogućeno je liječenje pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti na “Uputnicu” iz ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Procedura za upućivanje osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS izvan Republike Srpske je slijedeća:

Konzilijum ljekara referentne zdravstvene ustanove u RS u kojoj je pacijent liječen, daje prijedlog da se liječenje obavi van Republike Srpske, jer ga u RS nije moguće obaviti. Prijedlog, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, zdravstvena ustanova dostavlja Fondu. Prijedlog razmatra nadležna komisija Fonda koja donosi odluku o odobrenju liječenja. Odluka se osiguraniku dostavlja na kućnu adresu ili je podiže lično u nadležnoj kancelariji Fonda.

Prijedlog konzilijuma nije obavezujući za osiguranika, što znači da ukoliko Fond ima potpisan ugovor za istu uslugu sa više bolnica, osiguranik može da traži da mu se odobri liječenje u drugoj bolnici, mimo one koju mu je konzilijum preporučio. Često se dešava da osiguranici traže da idu u tuzlanski “Centar za srce BH”, jer ovde brže dobijaju uslugu, odnosno kraće čekaju na početak liječenja, nego u drugim bolnicama.

Hitne intervencije za građane RS

Ugradnja stenta se, po pravilu, ne obavlja van RS, ali ako se desi da je potrebna hitna intervencija, kao što je slučaj sa akutnim infarktom miokarda, a pacijent se nalazi u mjestu koje je bliže Tuzli nego Banjaluci, lokalne bolnice u tom slučaju pacijenta transportuju u “Centar za srce BH”. U ovakvim situacijama, kada je neophodno pacijenta hitno zbrinuti, komisija Fonda odobrava liječenje, bez obzira što se ta usluga mogla pružiti i u RS.

Šta plaća osiguranik

Osiguranicima kojima je odobreno liječenje u “Centru za srce BH” Tuzla, kao ustanovi koja ima ugovor sa FZO RS, Fond finansira troškove u cijelosti, izuzev participacije koju plaćaju osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze.

Izuzetak je liječenje na lični zahtjev osiguranika, kada Fond RS finansira 30% troškova liječenja, a osiguranik sam snosi 70% troškova, jer je liječenje moglo biti sprovedeno i u RS.

Za više informacija molimo vas da se obratite Zavodu čiji ste osiguranik.

Kontakti poslovnica Fonda zdravstvenog osiguranja RS:

 • Banja Luka Tel. 051 216 586
 • Prijedor Tel. 052 213 255 (lokal 18 i 20)
 • Doboj Tel. 053 227 892
 • Bijeljina Tel. 055 201 285
 • Istočno Sarajevo Tel. 058 415 235
 • Zvornik Tel. 056 210 426
 • Trebinje Tel. 059 224 160 i 224 449
 • Foča Tel. 058 212 880 i 210 756

Pacijenti iz Brčko Distrikta

Sklapanjem ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta omogućeno je liječenje osiguranih pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti na “Uputnicu”.

Kontakti Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH:

Vuka S. Karadžića 4
76100 Brčko distrikt BiH
Centrala: 049/216-344

Komisija za upućivanje na liječenje van ZU Brčko distrikta BiH:  

Tel/Faks: 049 216-310ZAKAZIVANJE PREGLEDA

Ukoliko imate zdravstveni problem i želite zakazati početni kardiološki pregled, utvrditi termin za rutinski godišnji pregled ili obaveznu kontrolu, to možete učiniti telefonskim pozivom, putem faksa ili našeg web sajta. Možete izabrati termin pregleda ili kotrole, izabrati kardiologa, kao vremenski period koji vam odgovara.

Cilj nam je da ponudimo što jednostavniji i fleksibilniji izbor zakazivanja pregleda i to pomoću rezervacija termina putem web sajta “Centra za srce BH”. Za zakazivanje pregleda ovim putem, posjetite sekciju “Naš tim” (LINK), u okviru koje možete da izaberete željenog ljekara i klikom na dugme za zakazivanje pregleda rezervišete termin posjete odabranom doktoru. Pred vama će stajati polja koja treba da popunite, a možete da pošaljete i svoju dosadašnju medicinsku dokumentaciju.

Sve informacije  o potrebnim specijalističkim pregledima, dijagnostičkim i terapijskim procedurama, i naručivanju u “Centru za srce BH” možete dobiti putem našeg Ureda za prijem koji radi svakim radnim danom u terminu od 07-16h na sljedeće brojeve telefona:

 • Tel: 035\309-108 – Medicinska sestra Erna Sejfulović (Kardiološki odjel)
 • Tel: 035\309-123 – Medicinska sestra Leila Ćorhodžić (Kardiovaskularni odjel)
 • Fax :035\309-240.

Na isti način možete potvrditi dolazak, izmijeniti termin ili otkazati pregled.

Vodite računa o tome da li imate zakonsko pravo i mogućnost da dođete na “Uputnicu” u naš Centar, pri čemu nećete snositi troškove interventnih kardioloških i kardiohirurških procedura.

Fondovi zdravstvenog osiguranja u BiH u određenim slučajevima nude mogućnost davanja saglasnosti i uputnice od ljekara opšte prakse, pomoću kojih možete biti oslobođeni plaćanja navedenih medicinskih usluga.

Više informacija možete pročitati na sledećem linku.

Kada je riječ o terminima, izuzetno smo obzirni prema našim pacijentima i nastojimo da ispoštujemo dogovoreno vrijeme ljekarskog pregleda. S obzirom na to da ima mnogo pacijenata, ponekad se može dogoditi da ćete na pregled čekati duže od očekivanog. Osoblje će vas obavijestiti ako postoji razlog za kašnjenje.

Savjetujemo vam da se u Centru prijavite 10 minuta prije zakazanog termina. Pacijenti će biti primljeni kod ljekara prema redoslijedu zakazanih pregleda, a ne po dolasku.

Ukoliko imate problem sa organizovanjem prevoza do specijalne bolnice “Centar za srce BH” Tuzla, naš transportni servis vam je na raspolaganju 24 sata dnevno. U najsavremenijim sanitetskim, kao i luksuznim vozilima pacijenti se prevoze uz pratnju profesionalnog medicinskog osoblja. Više informacija možete dobiti pozivom na navedene brojeve telefona.

LISTE ČEKANJA

Zbog izuzetno velikog broja pacijenata stvorena je Lista čekanja na kojoj se nalaze pacijenti koji su radili koronarografiju i sada čekaju na operaciju. Izgradnjom ovog modernog Centra stvorene su mogućnosti da se skrati vrijeme čekanja na operativni zahvat.

Ukoliko kod pacijenata koji su radili koronarografiju i nalaze se na Listi čekanja za operaciju dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja, molimo ih da nas odmah kontaktiraju preko Ureda za prijem (tel:+ 387 35 309 123) radi što bržeg zakazivanja termina operativnog zahvata!


PRIPREME ZA LJEKARSKI PREGLED

U slučaju da nam proslijedite svoju medicinsku dokumentaciju, znaćemo pojedinosti o vašem zdravstvenom stanju, ali vas molimo da imate u vidu i to da treba da nam ustupite sljedeće podatke:

 • Vaše lične podatke, kao što su adresa stanovanja, poštanski broj i broj telefona
 • Vaša kućna adresa, ako se ona razlikuje od mjesta na kojem trenutno živite
 • Adresa i broj telefona vašeg ljekara opšte prakse (kontakt telefon porodičnog ljekara ili specijaliste)
 • Broj telefona nekog od članova Vaše porodice
 • Pojedinosti o lijekovima koje uzimate i eventualnim hroničnim bolestima od kojih bolujete
 • Dokaz da ne morate platiti troškove prijema, gdje je to primjenjivo
 • Sve druge pojedinosti koje će vam eventualno biti naznačene prilikom zakazivanja termina, uključujući uputnicu i saglasnost ako dolazite putem Fonda zdravstvenog osiguranja, laboratorijske nalaze i Vašu pismenu saglasnost za obavljanje određenih invazivnih medicinskih intervencija.

ŠTA MOŽETE OČEKIVATI NA LJEKARSKOM PREGLEDU

Pregled pacijenta najčešće rezultira razgovorom sa ljekarom, konsultacijama i dogovorom o sljedećim koracima koje treba preduzeti. Ponekad ljekar može predložiti dodatne procedure tokom vaše posjete, što može zahtijevati detaljan pregled. Ako smatrate da u tom trenutku niste spremni da se podvrgnete predloženim postupcima, razgovarajte sa ljekarom kako biste utvrdili prikladniji datum i vrijeme.

Krvne pretrage ili neki drugi postupci takođe bi vam mogli biti predloženi tokom vaše posjete ljekaru. To bi moglo značiti da ćete morati ostati u bolnici duže nego što ste planirali.

Kada napustite ljekarsku ordinaciju, medicinsko osoblje u prijemnoj ambulanti će ažurirati vaš zdravstveni karton, i tada ćete biti u prilici da odaberete odgovarajući datum i vrijeme za vašu sljedeću posjetu, ukoliko je to potrebno.

PRIPREMA ZA SELEKTIVNU KORONAROGRAFIJU

Naručivanje pacijenta za koronarografiju vrši ISKLJUČIVO nadležna zdravstvena ustanova iz koje se pacijent upućuje na koronarografiju.

U sklopu pripreme za koronarografiju pacijent je OBAVEZAN ponijeti:

 • SAGLASNOST Zavoda zdravstvenog osiguranja – Uputnicu za bolnicu od ljekara opšte prakse
 • Nalaz i mišljenje KARDIOLOGA koji indicira koronarografiju
 • Nalaz EHOKARDIOGRAFIJE (ne stariji od tri mjeseca)
 • Laboratorijske nalaze (KKS, SE, ŠUK, koagulacioni status, creatinin, urea, K+, Na+, krvna grupa) ne starije od sedam dana

Pacijenti DIJABETIČARI koji koriste METFORMIN (Gluformin) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje tri dana pred proceduru.

Pacijenti dijabetičari koji koriste insulin NE SMIJU uzimati insulin na dan procedure.

Pacijenti koji koriste ANTIKOAGULANTNU terapiju (MARIVARIN, PELENTAN, MARCOUMAR, ili SINTROM) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje pet dana pred proceduru.

Ostalu terapiju nastaviti uzimati, uključujući i na dan procedure. Ne jesti i ne piti ništa poslije ponoći pred proceduru.

Sa sobom ponijeti pribor za ličnu higijenu, papuče i dva litra soka.

U slučaju nemogućnosti dolaska u zakazanom terminu, blagovremeno javiti na neki od telefona:  035/309-123

Fax : 035/309-240.

PRIPREMA ZA OPERATIVNI ZAHVAT

U sklopu pripreme za operativni zahvat pacijent je OBAVEZAN ponijeti:

 • ORIGINAL SAGLASNOST Zavoda zdravstvenog osiguranja (saglasnost FZO FBiH, rješenje Brčko distrikta ili rješenje RS)
 • ORIGINAL uputnicu od Vašeg doktora
 • Svu do tada prikupljenu medicinsku dokumentaciju vezanu razlog dolaska
 • Laboratorijske nalaze (KKS, SE, ŠUK, Koagulacioni status, Creatinin, Urea, K+, Na+, Ca, Mg, CK, CKMB, Troponin, Urin, RTG-pulmo, Kg i Rh faktor ) ne stariji od sedam dana.Ako pacijent uzima lijekove za štitnu žlijezdu,ponijeti zadnji nalaz hormona i nalaz ljekara,ne stariji od 3 mjeseca.

Pacijenti koji koriste ANTIKOAGULANTNU terapiju (MARIVARIN, PELENTAN, MARCOUMAR, ili SINTROM) moraju obustaviti uzimanje tog lijeka najmanje pet dana pred proceduru.

Deset dana prije planiranog termina (o kome ćete biti obavješteni) prestati piti lijek Plavix ili Zillit.

Obezbjediti 4 (četri) davaoca krvi Vaše krvne grupe.

Sa sobom ponijeti pribor za ličnu higijenu, papuče i dva litra soka.

U slučaju nemogućnosti dolaska u zakazanom terminu, blagovremeno javiti na neki od sljedećih telefona :  035/309-108 ; 035/309-123 fax : 035/309-240.DOLAZAK U BOLNICU

“Centar za srce BH” Tuzla primi oko ………….. pacijenata godišnje, kojima pruža profesionalne, sigurne i efikasne usluge liječenja. Na svakog pacijenta gledamo kao na individuu i naša je dužnost da se prema vama odnosimo sa dostojanstvom i poštovanjem.

Mi razumijemo da dolazak u bolnicu može biti stresan i zabrinjavajući, pa se trudimo da ga olakšamo i boravak u Centru učinimo što komfornijim.

Po dolasku u “Centar za srce BH” dočekaće vas naše iskusno medicinsko osoblje i osoblje recepcije, koje stoji na raspolaganju svim posjetiocima, sa ciljem da zadovolji očekivanja i potrebe onih koji posjete Centar.

Osoblje naše klinike nosi identifikacione pločice sa imenom i oznakom zanimanja, tako da ćete uvijek znati s kim razgovarate. Oni, pored toga, nose uniforme različitih boja, kako bi vam bilo lakše da ih prepoznate.

Sestre koordinatorice provešće vas od recepcije do prijemne ambulante, a zatim dalje u jednu od ordinacija ako imate zakazan pregled kod ljekara specijaliste. Ukoliko ste naručeni na kompleksnije dijagnostičke procedure, bićete smješteni u Dnevnu bolnicu u kojoj boravak traje najduže jedan dan, a ako već imate zakazan operativni zahvat bićete hospitalizovani, odnosno primljeni na bolničko liječenje.

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Prijemna ambulanta počinje sa radom od 08:00 časova, sadrži 8 ordinacija, laboratoriju i RTG kabinet, a u okviru nje se vrše različiti specijalistički pregledi i procedure.

Tu ćete obaviti osnovni kardiološki pregled i konsultacije sa ljekarom.  

Prije nego što pristupite bilo kakvom medicinskom tretmanu, lijekar će vam objasniti sve detalje i odgovoriti na sva vaša pitanja koja vam mogu biti značajna. Niti jedan tretman se ne sprovodi bez pristanka pacijenta, osim ako je situacija hitna i pacijent se nalazi u nesvjesnom stanju.

Želimo biti sigurni da u potpunosti razumijete svoje zdravstveno stanje, sve predočene informacije i dostupne opcije koje se tiču daljih koraka u liječenju.

Prije nego što završite pregled kod vašeg ljekara informišite se:

 • Koji je medicinski tretman najbolji za vas
 • O prednostima i rizicima predloženih tretmana
 • Treba li da obavite dodatne testove
 • Koji su naredni koraci u liječenju i kome se obratiti
 • Pitajte sve što vas dodatno interesuje

DNEVNA BOLNICA

Kada je riječ o pacijentima koji imaju indikacije za dalje kardiološke pretrage, ljekar je taj koji će uputiti pacijenta u dalje medicinske postupke. Moguće je da će vam odmah biti predložen ostanak u Dnevnoj bolnici ili ćete biti naknadno naručeni.

Ako je potrebna dijagnostika invazivnog tipa poput koronarografije, pacijent dobija detaljna uputstva šta treba da uradi, koju dokumentaciju da pripremi i da je pošalje na e-maila ili putem faksa. Zatim se zakazuje novi termin, pacijent ponovo dolazi u dogovoreno vrijeme i ambulantno radi dijagnostičke pretrage, poput laboratorijskih nalaza i EKG-a. Nakon toga, vodi se na odjel i priprema za koronarografiju.

Sa samofinansirajućim pacijentima se dogovara o pojedinostima cijena predviđenih medicinskih tretmana, uključujući istu proceduru prijema pacijenta kao i kada je riječ o onima koji su zdravstveno osigurani.

Svi pacijenti imaju isti tretman, bez ikakve razlike, zbog čega su jako zadovoljni.

Pacijentova porodica i pratioci ostaju u direktnom kontaktu sa našim osobljem, koje ih po završenoj proceduri informiše o rezultatima nalaza i tome kako se pacijent osjeća i kada može da napusti bolnicu.

Dnevna bolnici podrazumijeva maksimalno jedan dan boravka, nakon čega se pacijent otpušta kući ili se prema ishodu prima na bolničko liječenje.

Podaci o vašem zdravstvenom stanju

Da bismo vam pružili najdjelotvorniju medicinsku skrb, svakom pacijentu se otvara zdravstveni karton. Imamo dva protokola, jedan ručni i jedan kompjuterski, tako da će nam vaši medicinski podaci u svakom trenutku biti na raspolaganju. Podaci se unose tačno, sa svom potrebnom medicinskom dokumentacijom i informacijama, na osnovu čega se vadi takozvani matični list i šalje na odjeljenje, ukoliko pacijent ostaje na bolničkom liječenju.

Osoblje “Centra za srce BH” ima zakonsku obavezu da sve informacije o vama tretira kao povjerljive. Vaši se podaci dijele samo sa osobama koje treba da vam pruže medicinsku brigu, osim ako zatražite da to ne učinimo.

Informacije o vama i vašem zdravstvenom stanju neće biti upotrebljavane bez vašeg dopuštenja. Možemo koristiti neke informacije o vašem zdravstvenom stanju za istraživanje ili obrazovanje, ali tek nakon što uklonimo sve detalje koji bi omogućili da se ti podaci identifikuju sa vama.

“Centar za srce BH” pruža mogućnost obuke širokog spektra zdravstvenih radnika. To znači da studenti medicine koji su pod nadzorom kvalifikovanog osoblja mogu biti uključeni u brigu o vama. To ne utiče na kvalitet vašeg liječenja na bilo koji način, ali pruža vrijednu obuku za studente.

Ako ne želite da studenti učestvuju u vašem liječenju, molimo Vas da o tome obavijestite ljekara ili medicinsku sestru – to neće utjecati na vašu skrb na bilo koji način.

Ako niste zadovoljni bilo kojim aspektom naših medicinskih usluga, razgovarajte sa medicinskim sestrama koordinatoricama i one će nastojati da vam pomognu i riješe spornu situaciju.BOLNIČKO LIJEČENJE (Hospitalizacija)

Kada se budete spremali za dolazak u bolnicu, sljedite uputstva koja ste dobili od naših medicinskih sestara prilikom zakazivanja termina hospitalizacije. Tako ćete biti sigurni da ste uključili i sve dodatne stavke koje nisu navedene u nastavku teksta, a za koje vam je naznačeno da ih ponesete. Podsjećamo:

 • Nalaz i mišljenje vašeg kardiologa kao i svu do tada prikupljenu medicinsku dokumentaciju u vezi sa razlogom dolaska, ukoliko nam je već niste proslijedili.
 • Saglasnost Fonda zdravstvenog osiguranja i uputnicu ljekara opšte prakse, ako se liječite na račun FZO.
 • Laboratorijske nalaze ako vam je to prilikom zakazivanja termina naznačeno.
 • Pidžama/spavaćica
 • Papuče
 • Osobni toaletni pribor
 • Knjige, časopisi ili stvari koje će vam pomoći da prekratite vrijeme boravka u Centru za srce BH.
 • Naočale za čitanje ako ih trebate

Ne zaboravite ponijeti sa sobom lijekove ako već koristite medicinsku terapiju i ako je naznačeno da ne treba da je prekidate pred operativni zahvat!

Detaljnije o pripremi pacijenta za selektivnu koronarografiju, lijevu ventrikulografiju i operativni zahvat možete pročitati na sljedećim linkovima. (LINK: PRIPREME ZA OPERATIVNI ZAHVAT I SEL.KOR.)

NA DAN DOLASKA

Na dan kada dolazite u bolnicu, molimo vas da u prijemnom pismu provjerite tačan termin kada treba da se prijavite.

Savjetujemo vam da se u Centru prijavite 10 minuta prije zakazanog termina. Pacijenti će biti primljeni kod ljekara prema redoslijedu zakazanih termina, a ne po dolasku.

Ako imate prehladu ili kašljete i niste sigurni treba li da dođete, molimo vas da za dodatni savjet nazovete naše medicinske sestre koordinatorice sa prijemnih odjela:

 • Tel: 035\309-108 – Medicinska sestra Erna Sejfulović (Kardiološki odjel)
 • Tel: 035\309-123 – Medicinska sestra Leila Ćorhodžić (Kardiovaskularni odjel)

Po dolasku u “Centar za srce BH” dobićete više informacija o medicinskom osoblju i procedurama koje su uključene u vašu njegu i boravak u bolnici. Sestre koordinatorice provešće vas od recepcije do prijemne ambulante.

Rodbina ili prijatelji mogu ostati s vama tokom vašeg prijema u bolnicu. Ako ste pacijent dnevne bolnice i dat vam je bilo koji oblik sedativa, preporučujemo vam da dogovorite vaš siguran prevoz kući ili ugovorite put sa našim transportnim servisom koji vam je na raspolaganju 24 sata dnevno. U našim sanitetskim vozilima i sa profesionalnim osobljem osjećaćete se sigurnije.

Ukoliko ostajete duže u bolnici, medicinska sestra će vašoj pratnji obezbijediti kontakt telefon i telefon odjeljenja na kojem ćete biti smješteni, tako da u svako doba dana mogu dobiti informacije o vašem zdravstvenom stanju.

Naše osoblje je dostupno i putem e-maila mimo radnog vremena, posredstvom kojeg medicinske sestre odgovaraju na postavljena pitanja članova porodice pacijenta koji je hospitalizovan. (E-mail)

Po prijemu ćete biti smješteni u planiranu bolničku sobu, dobićete doručak a potom i terapiju.

Odogovorna sestra će razgovarati sa vama kako bi vas upoznala, opustila i ublažila osjećaj da ste u bolnici. Obavijestite medicinsku sestru ako imate bilo kakve posebne potrebe ili zahtjeve poput otežanog kretanja, oštećenja sluha ili vida, otežanog govora ili specifične kulturne i vjerske potrebe.

Prije nego što započnete sa liječenjem, obići će vas vaš lijekar, kako bi provjerio kako se osjećate i kako biste dobili potrebne detalje o medicinskim tretmanima koji vas očekuju. Ako imate još pitanja ili nedoumica, obratite se svom ljekaru kako bi vam pomogao.

Osoblje naše klinike nosi identifikacione pločice sa imenom i oznakom zanimanja, tako da ćete uvijek znati s kim razgovarate. Oni, pored toga, nose uniforme različitih boja, kako bi vam bilo lakše da ih prepoznate.

Zapamtite da su ljekari i ostalo medicinsko osoblje tu za vas, i da su vam dostupni 24 časa dnevno.

Sobe za pacijente

Svaki pacijent ima pravo da uživa kvalitetan bolnički tretman koji garantuje sigurnost i učinkovitost, te poštuje njihovu privatnost i dostojanstvo.

“Centar za srce BH” posvećen je pružanju visokokvalitetnih usluga svakom pacijentu, što podrazumijeva mir, opremljene i odvojene muške i ženske bolničke sobe, čime se doprinosi očuvanju privatnost i dostojanstva pacijenata u momentima kada su najosjetljiviji.

Smještajne kapacitete smo u potpunosti uskladili sa zahtjevima koji se tiču ovog pitanja.

Ženski i muški pacijenti borave u različitim sobama.

Dijeljenje prostora sa pripadnicima suprotnog spola dešavaće se isključivo u iznimnim situacijama kada je to neizbježno na temelju kliničkih potreba, npr. gdje pacijenti trebaju specijalističku opremu u područjima sa kritičnom skrbi.

No, čak i u takvim okolnostima nastojimo umanjiti bilo kakve neprijatnosti.

Moguće je da će posjetioci suprotnog pola ući u sobu gdje je pacijentov krevet, a to može uključivati ​​i pacijente koji posjećuju jedni druge. Medicinske sestre, ljekari i ostalo osoblje muškog i ženskog pola ulaziće u sobe pacijenata.

Što to znači za pacijente?

Naši pacijenti mogu očekivati ​​sljedeće:

 • Pacijente očekuje miran boravak u bolnici, poštivanje njihovih potreba, privatnosti i dostojanstva
 • Profesionalno i ljubazno osoblje vam je na raspolaganju 24 časa dnevno
 • Svaka soba raspolaže zvonom pomoću kojeg ćete dozvati sestru i ljekara u bilo koje doba dana ili noći
 • Svaka soba ima poseban WC i kupatilo
 • Svaka soba ima TV i internet
 • U sobi u kojoj ćete biti smješteni, boraviće samo pacijenti istog pola kao i vi.
 • Moguće je da će na odjelu biti i muških i ženskih pacijenata, ali neće dijeliti iste spavaće prostorije.

Ako pacijentu zatreba pomoć za korištenje kupatila, član medicinskog osoblja biće s njim, ali drugi pacijenti neće koristiti kupaonicu u isto vrijeme.

Ukoliko osjetite bilo kakav problem poput bolova, gušenja, nesanice, pozvonite i ordinirajući ljekar i dežurne sestre će istog momenta biti uz vas. U “Centru za srce BH” pacijent ni jednog trenutka nije sam, uvijek je u sigurnim rukama našeg medicinskog osoblja i problemi se rješavaju istog momenta.

Ukoliko poželite da razgovarate sa direktorom Centra dr Kabilom, uvijek će vam biti dostupan za razgovor.

Medicinske sestre će vam rado dati odgovore na sva vaša pitanja, od toga kakvu terapiju koristite i zašto do toga čemu služi koji uređaj.

Svi pacijenti vole da budu informisani, to je vaše pravo a naša dužnost.

“Centar za srce BH” kontinuirano prati sva područja od povjerenja kako bi se održao željeni standard boravka svih pacijenata.

Centar se zalaže za dostojanstveno liječenje i nastastaviće da pruža sigurne i efektne usluge i da radi na tome da se svi bolesnici tretiraju jednako, sa dostojanstvom i poštovanjem.

Ukoliko imate bilo kakve primjedbe ili sugestije u vezi sa vašim bolničkim smještajem, slobodno se obratite našem osoblju, i ono će vam vrlo rado pomoći. (FORMULAR LINK WEB)

Ishrana bolničkih pacijenata

Za pacijente koji ostaju preko noći i duže, pružamo široku paletu ugostiteljskih usluga koje odgovaraju vašim potrebama.

Naši su jelovnici osmišljeni tako da nude veliki izbor hranjivih jela koja će zadovoljiti sve prehrambene potrebe vašeg organizma.

Vrijeme obroka se poštuje, što znači da će sve bolničke aktivnosti koje nisu hitne biti obustavljene na određeno vrijeme, tako da pacijenti mogu da jedu svoje obroke u miru, bez prekidanja, i ako je to potrebno – uz podršku medicinskog osoblja.

Hrana će vam biti na raspolaganju 24 časa dnevno, kao i topli i hladni napici ili ohlađeno, aranžirano voće. Ukoliko osjetite glad ili žeđ, ne ustručavajte se da pozovete dežurnu medicinsku sestru.

Upoznajte se sa kućnim redom (BOLNICE/CENTRA ZA SRCE BH)

Kada se otvaraju ambulante? Kada upriličeno vrijeme posjeta? Od kada do kada posjete traju? Da li su dozvoljene posjete na odjelima ili samo u okviru dnevnog boravka? Da li posjetioci mogu da unose hranu pacijentima? Ostalo što je predviđeno kućnim redom, a što nije navedeno.

Kontrola infekcija

Rizik od zaraze infekcijom u bolnici je vrlo nizak, ali oko 8% pacijenata u bilo kojoj bolnici u na svijetu, u bilo kojem trenutku, može imati stafilokoknu infekciju.

Kontrola infekcije je jedan od ključnih prioriteta u Centru za srce BH. Mi smo među najuspješnijim u regiji kada je riječ o kontroli infekcije, naravno uz angažman i saradnju osoblja, pacijenata i posjetilaca.

Jedno od naših najboljih oružja u borbi protiv infekcija je da osiguramo da pacijenti i posjetioci peru ruke prilikom ulaska i napuštanja bolnice i odjeljenja.

Na pranju ruku se insistira zato što su bakterije koje su otporne na antibiotike u porastu. Kako bi  pacijenti u bolnici bili sigurni, svi moramo paziti na higijenu, redovno prati ruke i koristiti antibakterijske sapune.NA DAN OPERACIJE

Pripremanje pacijenata na operativni zahvat i druge invazivne procedure u nekim slučajevima podrazumijeva isključivanje terapijskih lijekova koje oni koriste. Bićete detaljno i blagovremeno informisani o svim koracima koje treba da preduzmete prije samog tretmana. Pojedinosti u vezi sa tim možete da pročitate i na sljedećim linkovima (LINK: PRIPREME ZA OPER.ZAHVAT I SEL. KORONAROGRAFIJU)

Na sam dan operacije, pacijent obavlja ličnu higijenu i čeka na krevetu obloženom sterilnim čaršafima.

Medicinska sestra je sve vrijeme sa pacijentom, srdačno razgovara sa njim kako bi se odagnala svaka sumnja i strah od zahvata, i pacijentu pružile informacije o svim pojedinostima.

Naravno, i ljekari su pacijentima dostupni za razgovor u svakom trenutku i nema razloga da se ustručavate da razgovarate sa njima. Uputiće vas u sve detalje, kako biste bili potpuno informisani.

Operativni zahvati koje izvodimo u “Centru za srce BH” vam se mogu činiti strašnim, ali zapamtite da su to rutinske procedure za naše stručnjake i da sa te tačke nemate razloga za brigu. Pacijenti kod nas dolaze sa problemom a odlaze sa osmijehom.

Od vas će biti zatraženo da potpišete obrazac za pristanak, ako ćete biti podvrgnuti postupku koji zahtijeva upotrebu anestetika ili može imati značajne nuspojave, odnosno komplikacije. Time ćete potvrditi da ste razumjeli pojedinosti koje vam je dao ljekar ili konsultant i da pristajete na opisani medicinski tretman i liječenje.

Medicinske sestre će vašoj porodici obezbijediti kontakt telefon i telefon odjeljenja na kojem ćete biti smješteni, tako da u svako doba dana mogu dobiti informacije o vašem zdravstvenom stanju.

Po završetku operativnog zahvata ili invazivne dijagnostike, pozvaće članove vaše porodice da ih obavijeste o rezultatima medicinskog tretmana, vašem trenutnom zdravstvenom stanju kao i o tome kada mogu da vas posjete i koliko je planiran vaš boravak u bolnici.

Naše osoblje je i mimo radnog vremena dostupno i putem e-maila, posredstvom kojeg medicinske sestre odgovaraju na postavljena pitanja članova porodice pacijenta koji je hospitalizovan. (E-MAIL)ODLAZAK (OTPUŠTANJE PACIJENTA IZ BOLNICE)

U “Centru za srce BH” se brinemo da vaš oporavak teče u najboljem redu i da ste spremni na odlazak kući u najkraćem mogućem roku, pod uslovom da ste se dovoljno oporavili i da imate sve što vam je potrebno da biste se potpuno ozdravili.

Tokom vašeg boravka, ljekarski tim za procjenu radi zajedno kako bi razmotrio vaše medicinske potrebe i vaš napredak u oporavku. To znači da mogu saglasno da procijene da ste u potpunosti ozdravili i da ste spremni za odlazak kući ili da možda trebate dodatnu njegu i skrb izvan bolnice, kao što su:

 • Ambulantne ljekarske kontrole
 • Intermedijarna njega – pomoć medicinske sestre ili profesionalnog terapeuta
 • Oprema za kućno liječenje
 • Porodična pomoć i njega

Na sam dan odlaska kući, pacijent i njegova porodica biće smješteni u ugodnom ambijentu dnevnog boravka našeg Centra, gdje će sa ljubaznim i profesionalnim medicinskim osobljem razgovarati o trenutnom zdravstvenom stanju i pojedinostima o kojima treba povesti računa.

Razgovaraćemo sa vama kako bismo bili sigurni da li imate svu potrebnu pomoć, opremu i lijekove te da vam pružimo priliku da bez ustezanja postavite sva pitanja koja imate.

Uz najmoderniju opremu, Centar se koristi namjenskim bolničkim softwareom koji omogućava kontinuirano praćenje pacijenta od prijema do otpusta iz bolnice, te kontrolu i brigu za pacijenta nakon medicinskog tretmana. Vaš medicinski karton biće kompjuterski ažuriran, a tada ćete sa našom sestrom koordinatoricom dogovoriti i termin prve postoperativne kontrole kod hirurga.

Ako vam je doktor propisao lijekove, od svog porodičnog ljekara dobićete recept sa kojim možete da ih nabavite u apoteci.

Kada budete otpušteni iz bolnice, radi evidencije dostavite svome ljekaru opšte prakse vaše otpusno pismo koje sadrži pojedinosti o prijemu i razlozima zbog kojih ste došli u bolnicu, kakav ste medicinski tretman prošli, te pojedinosti o novim ili promjenama postojećih lijekova.

Ako podnosite zahtjev za bolovanje, nemojte zaboraviti tražiti potvrdu o otpustu kako biste dokazali svoje pravo.

Napomena:

Po otpustu iz našeg Centra pažljivo pročitati Otpusno pismo te se pridržavati uputa navedenih u poglavlju preporuka i terapija.

Obavezno izvršiti kontrolne preglede kod ljekara specijaliste koje su naznačene.

Na kontrolne preglede uvijek donijeti otpusno pismo, nalaze svih prethodnih kontrolnih pregleda te nalaze ljekara drugih specijalnosti ukoliko su oni naznačeni u otpusnom pismu.

Za sve preglede u našem Centru Vam treba uputnica Vašeg nadležnog ljekara.

U SLUČAJU BILO KAKVIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA, PO IZLASKU IZ NAŠEG CENTRA, SLOBODNI STE KONTAKTIRATI NAŠE DEŽURNE LIJENIKE NA SLJEDEĆE BROJEVE TELEFONA:

035/309-141; 035/309-225.

Kod kuće

Ako imate dodatnih pitanja o vašem stanju ili tretmanu nakon što ste napustili bolnicu, uvijek nam se možete obratiti putem raspoloživih brojeva telefona ili e-mail adrese.

Ako po povratku kući osjećate da bi vam mogla koristiti dodatna stručna podrška, obratite se vašem ljekaru opšte prakse koji će vam obezbijediti popis korisnih kontakata profesionalnih njegovatelja koji vam mogu pomoći.

Kako da se ponašate nakon operacije, kako da tretirate ranu, koje su vam aktivnosti dozvoljene, kako da pijete propisane lijekove i koje su nus pojave moguće pročitajte u UPUSTVU ZA OPERISANE PACIJENTE (LINK!)UPUTSTVO ZA OPERISANE PACIJENTE

Svaki bolesnik drugačije reaguje na operaciju. Tako se i oporavak nakon svakog operacijskog zahvata razlikuje, bilo da se radi o aortokoronarnom premoštenju suženih ili začepljenih arterija (CABG-BYPASS) ili popravku/ zamjeni suženog zaliska. Unatoč ovim razlikama, neke stvari se mogu generalizovati.

Nakon operacije srca, a ponekad i prije samog zahvata, bolesnici i njihove obitelji često postavljaju pitanja koja se tiču kasnijeg oporavka. Odgovori na najčešća pitanja slijede u nastavku.

Zapamtite: Ako se upute vašeg ljekara, na bilo koji način, razlikuju od dole navedenih, uvijek slijedite upute vašeg ljekara.

POTPUNO JE NORMALNO:

 • Imati smanjen apetit. Potrebno je nekoliko sedmica da se apetit vrati. Mnogi bolesnici su uočili da im je osjet ukusa smanjen ili da je skoro nestao. Vratiće se. Poneki bolesnici se čak žale na mučninu pri mirisu hrane 1-2 sedmice nakon operacije.
 • Imati otok nogu, posebno ako imate rez na nozi. Ta noga će neko vrijeme imati sklonost oticanju. Podizanje nogu će pomoi. Nosite elastične čarape ako su vam propisane.
 • Imati poteškoće sa spavanjem po noći. Može se desiti da imate poteškoća da zaspite ili da se probudite oko 2:00 ili 3:00 u noći i ne možete ponovno zaspati. To će se popraviti. Ponekad pomaže uzimanje tablete protiv bolova prije spavanja.
 • Imati zatvor. Možete upotrijebiti laksativ po vašem izboru. Svojoj prehrani dodajte više voća, voćnih sokova i vlaknastog povrća.
 • Imati promjene raspoloženja i osjećati se depresivno. Možete imati dobre i loše dane. Nemojte se obeshrabriti. Stanje će se popraviti.
 • Imati zadebljanje na vrhu reza iznad prsne kosti. To će vremenom nestati.
 • Primijetiti povremeno “škljocanje” ili neki drugi osjećaj u prsima u prvim danima nakon operacije. To bi se trebalo dešavati sve rjeđe i potpuno nestati tokom prvih par sedmica. U slučaju pogoršanja, nazovite svog hirurga.
 • Osjećati bol mišića ili napetost u ramenima i gornjem dijelu leđa između lopatica. To će se s vremenom popraviti. Lijekovi protiv bolova olakšaće vam ovu nelagodu.
 • Zapamtite da je potrebno 4 do 6 tjedana da se počnete osjećati bolje.
 • Uzimajte sve lijekove koje vam je liječnik prepisao.
 • Možete osjećati ukočenost u području lijevo od rane, ako je tokom operacije upotrijebljena unutarnja grudna arterija (LIMA, arterija u prsnom košu). To je normalno.

NJEGA RANE

Dok ste u bolnici, slijedite lijekarske upute. Nakon otpusta ranu možete slobodno svakodnevno prati blagim sapunom i toplom vodom.

Izbjegavajte snažno trljanje mjesto reza.

Imajte na umu da rezovi mogu lako izgorjeti na suncu. Zaštite rezove od prekomjernog izlaganja suncu tokom prve godine nakon operacije. Ožiljak će više pigmentirati (biti tamniji) ako se izloži suncu. Nemojte stavljati nikakve losione, kreme, ulja i pudere na rezove, osim ako vam kardiohirurg ne kaže drugačije.

Provjeravajte ranu svakodnevno.

Obavijestite vašeg ljekara ako uočite bilo šta od sljedećeg: 

 • Povećana osjetljivost reza
 • Povećano crvenilo ili otečenost oko rubova reza
 • Bilo kakvo curenje iz rane
 • Povišenu temperaturu dužeg trajanja

NJEGA RANE NA NOZI

Ako je pri aortokoronarnom premoštenju korištena vena s noge, slijedite ove upute:

 • Njegujte ranu na nozi kao što je gore opisano.
 • Izbjegavajte križanje nogu jer to šteti cirkulaciji.
 • Izbjegavajte sjedenje u jednom položaju ili stajanje duže vremena.
 • Podižite noge na stolac i stolicu kad sjedite. isto tako možete leći na kauč i podići noge na naslon kauča
 • Svaki dan provjerite nogu da li je otečena. Oteklina bi trebalo da se smanji kad podignete noge, no može se vratiti kad stojite. Ako vam noga i dalje natiče ili vam se pogorša stanje, obavijestite vašeg ljekara.
 • Ako su vam prepisane elastične čarape ili elastični zavoj, nosite ih najmanje dva tjedna nakon otpusta dok ste na nogama. Čarape smanjuju otekline, pogotovo ako imate rez na nozi. Skinite elastične čarape prije spavanja.

NJEGA RANE NA PODLAKTICI

Ako je pri revaskularizaciji miokarda korištena arterija s lijeve ili desne podlaktice, njegujte ranu kao što je gore navedeno. Kod pojedinih bolesnika mogu se javiti povremeni osjećaji trnjenja ili mravinjanja u području palca ili dlana. Te tegobe nisu zabrinjavajuće i prolaznog su karaktera.

LIJEKOVI

Prije otpusta kući dobićete otpusno pismo s popisom lijekova koje trebate uzimati i lijekove za prvih nekoliko dana. Uzimajte lijekove tačno onako kako je propisano.

Uvijek nosite sa sobom popis lijekova koje trenutno uzimate, doza i vremena kad ih treba uzeti. Ne uzimajte druge lijekove bez znanja ljekara.

Dodatne informacije o lijekovima dobićete od medicinske sestre ili ljekara prije otpusta.

Nuspojave

Važno je razumjeti da lijekovi mogu prouzrokovati nuspojave. Ako imate bilo koju od sljedećih nuspojava lijekova, trebalo bi da se obratite nadležnom ljekaru:

 • Pretjeranu mučninu, proljev, zatvor ili bol u želucu
 • Povraćanje
 • Vrtoglavicu pri stajanju
 • Zbunjenost
 • Trnce u šakama i stopalima
 • Iznimno spor ili brz puls
 • Kožni osip

AKTIVNOSTI

Prestanite odmah sa bilo kojom aktivnošu ako osjetite da vam nedostaje zraka, uočite nepravilne otkucaje srca, osjetite slabost ili vrtoglavicu ili imate bolove u prsima.

Odmorite se dok se simptomi ne povuku.

Ako ne nestanu u roku od 20 minuta, obavijestite svog ljekara.

Tuširanje

Možete se tuširati nakon što su izvađene žice privremenog elektrostimulatora srca. Izbjegavajte namakanje u kadi dok rane ne zacijele. Izbjegavajte jako vruću vodu.

Odmaranje

Za oporavak potrebno je uravnotežiti odmor i vježbanje. Planirajte odmor između aktivnosti i po potrebi malo odspavajte. Odmaranje takođe uključuje mirno sjedenje kroz 20-30 minuta. Odmorite se barem 30 minuta nakon jela, a prije vježbanja.

Posjete

Ograničite posjete prvih par tjedana. Ako se umorite, ispričajte se i prilegnite. Vaši posjetioci će razumjeti.

Hodanje

Ovo je jedan od najboljih načina vježbanja jer poboljšava cirkulaciju cijelog tijela i srčanog mišića. Važno je da postupno povećavate aktivnost. Hodajte brzinom koja vama odgovara. Stanite i odmorite se ako osjetite umor. Svaka osoba se oporavlja drugačijom brzinom nakon operacije srca. Ne pokušavajte previše stvari odjednom. Po hladnom vremenu nosite šal ili masku oko usta i nosa.

Stepenice

Slobodno se možete uspinjati stepenicama, ako vam lijenik ne kaže drugačije. Savladavajte ih laganim korakom. Stanite i odmorite ako osjetite umor. Ako koristite rukohvat, nemojte se povlačiti rukama. Koristite noge.

Vožnja

Kao suvozač u automobilu možete se voziti u bilo koje vrijeme. Izbjegavajte voziti automobil, bicikl ili motor 6 tjedana nakon operacije. Ovaj vremenski period je preporučljiv kako bi prsna kost zacijelila. Kada putujete, izađite svaka 2 sata iz automobila i šetajte par minuta oko njega.

Dizanje

Ne biste smjeli previše naprezati prsnu kost dok zacjeljuje. Izbjegavajte dizati, gurati ili vući bilo šta teže od 5 kilograma tokom 6 tjedana nakon operacije. Ovo uključuje nošenje djece, namirnica, kovčega, košenje trave, usisavanje i pomicanje namještaja. Nemojte zadržavati dah tokom aktivnosti, pogotovo kada nešto dižete.

Dnevno vaganje:

Vagajte se svako jutro u isto vrijeme nakon mokrenja, ali prije doručka. Koristite istu vagu svaki dan.

Vodite zapisnik o dnevnoj težini.

Obavijestite ljekara u slučaju dobitka 1 kilograma ili više preko noći.

Kada ponovo započeti s uobičajenim aktivnostima?

1-6 tjedan:

 • Lakši kućanski poslovi: brisanje prašine, postavljanje stola, pranje suđa, slaganje odjeće.
 • Lagano vrtlarstvo: sadnja bilja obrezivanje cvijeća
 • Ručni rad, kuhanje, uspinjanje stepenicama, kupovina, restorani, suputnik u automobilu, hodanje

Nakon 6 tjedana:

 • Povratak na posao pola radnog vremena (ako posao ne zahtijeva dizanje tereta i ako je povratak odobrio hirurg)
 • Teži kućanski poslovi: usisavanje, metenje, pranje rublja, peglanje
 • Teže vrtlarstvo: košenje trave, grabljenje lišća
 • Službeno ili rekreativno putovanje, ribolov, lagani aerobik (bez utega), šetanje psa, vožnja automobila

Nakon 3 mjeseca:

 • Sve prethodne aktivnosti (ali i većeg dopuštenog intenziteta)
 • Teški kućanski poslovi: ribanje podova, pranje prozora
 • Teško vrtlarstvo: lopatanje snijega, kopanje
 • Nogomet, tenis, kuglanje, lov, jogging, vožnja bicikla, dizanje ut4ega, vožnja na motociklu, sklekovi


PREGLED U HITNIM SLUČAJEVIMA

Naš “Centar za srce BH” na raspolaganju ima hitnu službu medicinske pomoći sa 24-časovnom pomoći životno ugroženim ljudima sa kardiovaskularnim problemima, bez obzira na mjesto njihovog boravka.

Naš odjel za hitne slučajeve dnevno posjeti XXX do XXX ljudi. Dvije godine zaredom smo liječili i otpustili više od 98% pacijenata u roku od četiri sata ili manje (PROVJERITI PODATKE ILI DODATI NEKI RELEVANTAN zbog ->), čime je Centar za srce BH postao jedna od najuspješnijih bolnica u regiji za pomoć ljudima u stanju hitne zdravstvene potrebe.

Transportni servis Centra vam je na raspolaganju 24 sata. U najsavremenijim sanitetskim, kao i luksuznim vozilima pacijenti se prevoze uz pratnju profesionalnog medicinskog osoblja.

U hitnim situacijama, kada životno ugroženi pacijent ne može da dobije adekvatan medicinski tretman u svome gradu, dovozi se sanitetskim vozilom ili helikopterom u “Centar za srce BH”.

Naše medicinsko osoblje u tom slučaju hitno preuzima brigu o pacijentu kako bi se stavio van životne opasnosti, te kontaktira komisiju kliničkog centra u gradu iz kojeg pacijent dolazi, radi obrazloženja i pripremanja dokumentaciju.

U bližoj perspektivi distribuiraćemo svoje kapacitete na područje cijele zemlje u vidu “satelitskih centara” koji će imati zadatak brzog prihvatanja urgentnih slučajeva bolesti srca, brze dijagnostike i brzog transporta do Centra.

Ova izvrsna performansa može se održavati samo ako ljudi koriste hitnu službu iz pravih razloga, a ne kao alternativu njihovom liječenju uobičajenim putem. Odjeli za hitne slučajeve su strogo i isključivo za hitne slučajeve.KADA DA SE HITNO OBRATITE LJEKARU?

U tabeli ispod pročitaćete u kojim situacijama nakon operacije vam je potrebna trenutna medicinska pomoć, koje se situacije smatraju hitnim, koje informacije možete, između ostalog, dobiti od ljekara kao i to koje informacije ljekar ili medicinska sestra mogu zatražiti od vas:


Šta učiniti ako?

Potrebna trenutna medicinska pomoć Hitni problemi Pitanja
Otiđite u najbližu hitnu ambulantu ili pozovite Hitnu pomoć Obratite se nadležnom liječniku Obratite se specijalisti hirurgu
Snažna bol u prsima slična boli prije operacije Dobitak težine više od 0.5-1 kg dnevno tijekom 2 dana Upute kod otpusta
Otkucaji srca brži od 150 otkucaja u minuti s nedostatkom zraka ili novi nepravilni otkucaji Pogoršanje osjećaja nedostatka zraka Pitanja vezana uz operaciju
Osjećaji nedostatka zraka koji se ne smanjuju prilikom odmora Oštra bol pri dubokom disanju Njega rane
Zimice s tresavicama Temperatura viša od 38°C dva puta u roku od 24 sata Oporavak nakon operacije
Iskašljavanje bistre crvene krvi Trajno krvarenje iz reza Što Vas može pitati liječnik ili sestra ako nazovete?
Iznenadna obamrlost ili slabost ruku i nogu Crvenilo rane, toplina na dodir, oteklina ili iscjedak iz rane Koliko dugo imate ove simptome?
Iznenadna snažna glavobolja Kožni osip Koje lijekove trenutno uzimate
Nesvjestica Iznimno umaranje Kada ste otpušteni iz bolnice?
Jaka bol u području trbuha Učestalo mokrenje, pečenje pri mokrenju, učestali snažni nagon na mokrenje, krvar urin Vezano za iscjedak iz rane: izgled iscjetka, koliko dugo curi, da li se iscjedak poboljšava ili pogoršava ima li kakav miris?
Novi napad mučnine, povraćanje ili proljeva Akutna kostobolja Dolazi li Vam patronažna sestra?
Jasno krvava stolica Pojačano oticanje gležnja ili pojačana bol u nozi

Šta je inače hitno?

Sve što ćemo nabrojati treba tretirati kao hitan slučaj. Ako se neko vama blizak ili vi sami nalazite u nekoj od tih situacija, prije svega treba da nazovete službu Hitne pomoći u vašem gradu ili da dovedete zdravstveno ugroženu osobu u prostorije Hitne pomoći:

 • Osoba je prestala disati ili je srce prestalo da kuca
 • Osoba pati od teških bolova u prsima ili ima poteškoće sa disanjem
 • Postoji ozbiljno krvarenje iz bilo kojeg dijela tijela
 • Osoba je bila u nesvjesnom stanju ili je još uvijek u nesvijesti
 • Osoba osjeća obamrlost ili slabost na jednoj strani tijela i/ili ima problem sa razumijevanjem onoga što govorite
 • U drugim situacijama kada osoba pati od naglih i neizdrživih bolova, u slučaju ozljede glave, teških alergijskih rekacija, povrede kostiju ili kada se na bilo koji način osjeća onesposobljeno.

Još uvijek niste sigurni?

Ako još uvijek niste sigurni da li je situacija hitna, trebate pomoć za nešto manje ozbiljno ili samo želite neki savjet, možete nas kontaktirati putem navedenih telefona, e-maila, postaviti pitanje našim ljekarima na web stranici u okviru odjeljka “Naš tim” ili nazvati vašeg porodičnog ljekara.


Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".