ANEURIZMATSKA BOLEST AORTE


Aneurizma aorte je lokalno proširenje zida aorte i najčešće obuhvata njen trubšni dio. Uz abdominalnu aneurizmu kod polovine bolesnika javlja se i torakalna ili aneurizma luka aorte.

Uzroci:

  • Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak) jer je aorta je podložna dilataciji (proširenju) kod izraženog pritiska krvi na njen zid
  • Ateroskleroza

Simptomi:

Aneurizma abodminalne aorte:

  • Najčešće asimptomatski, mogu se javiti nelagodnost, pulsiranje ili bol u stomaku, bol u listovima u naporu. Najveća opasnost prijeti od pucanja aneurizme, što često ima fatalni ishod.

Aneurizma torakalne aorte:

  • Najčešće asimptomatski, a može uzrokovati dugotrajan tup bol, pritisak na okolne organe ili erozije mišićno – skeletnog sistema,
  • Usljed oštećenja disajnih puteva mogu nastati: otežano disanje, kašalj, iskašljavanje krvi, sviranje u grudima, devijacija traheje i pulsiranje larinksa, pritiskom na jednjak nastaje otežano gutanje. a kompresija gornje šuplje vene uzrokuje otok i modrilo glave i vrata.

Dijagnoza:

  • Ultrazvučni pregled, MSCT angiografija, invazivna angiografija(rjeđe)

Liječenje:

Hirurški ili endovaskularno.


Copyright by Medical Institute Bayer, 2020. All rights reserved.

Poštovani posjetioci, ovom prilikom Vas želimo obavijestiti da od januara 2020. godine "Centar  za srce BH" Tuzla nastavlja da posluje u sklopu zdravstvene
ustanove Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer".