Doc.dr.med.sci

Aleksandar Vujadinović


RADNO VRIJEME
KONTAKT INFORMACIJEinfo@mib.instituteDr. Aleksandar Vujadinović unazad 9 godina šef vertebrologije-spinalne hirurgije (odjeljenje ya oboljenja kičme), na Klinici za Ortopediju i traumatologiju.

OBRAZOVANJE

 • 1971-1979 – Osnovna škola “Braća Ribar” u Tuzli
 • 1979-1983 – Gimnazija u Tuzli
 • 1984-1992 – Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 • 1994 –  položio stručni ispit i time stekao zvanje doktora medicine
 • 2000 (13 Januar) – položio specijalistički ispit iz Ortopedije i time stekao zvanje specijaliste Ortopedije
 • 2004 – završio postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • 2007 –  stekao naučno zvanje Magistra medicinskih nauka
 • 2014 – stekao naučno zvanje Doktora medicinskih nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
 • Kao autor i koautor ima 9 objavljenih radova
 • Učesnik je više svjetskih kongresa iz oblasti spinalne hirurgije
 • Završio 2 subspecijalizacije iz spinalne hirurgije u Švajcarskoj i Francuskoj
 • Aktivno govori engleski i francuski jezik

RADNO  ISKUSTVO

 • Odg. zaposlen u UKC Tuzla na Klinici za Ortopediju i traumatologiju (23 godine radnog staža)
 • Unazad 9 godina šef vertebrologije-spinalne hirurgije (odjeljenje za oboljenja kičme), na Klinici za Ortopediju i traumatologiju

EDUKACIJA IZ OBLASTI ORTOPEDIJE I SPINALNE HIRURGIJE

1997 4 mjeseca boravio na prestižnom University of California Los Angeles (UCLA/Harbor Medical Centre), USA (tokom boravka bio uključen u rad sa pacijentima i kao asistent na operacijama), a održao je i predavanje na temu “Tretman defekta dugih kostiju uzrokovanih ratnom povredom”  

2000 Trening iz spinalne hirurgije u bolnici Dubrava, Zagreb, Hrvatska

2001  1 mjesec na odjeljenju spinalne hirurgije Univerzitetske bolnice u Linčepingu (Linkoping, Švedska), program podržan od strane vlade Kraljevine Švedske

UČEŠĆE NA SIMPOZIJIMA I KURSEVIMA

1996  Učesnik Prvog kongresa hirurga Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo Bosna i Hercegovina

2001 učesnik Workshopa o naučnoj komunikaciji u biomedicini (Scientific Communication in Biomedicine), Rijeka, Hrvatska (organizovan od strane Hrvatske akademije medicinske znanosti i časopisa The Lancet)

2001 završio 15-sedmični program Engleskog jezika u organizaciji Kliničkog Centra u Tuzli i Engleskog jezičnog državnog instituta iz Bafala, Sjedinjene Američke Države (English Language Institute of the State University of New York at Buffalo)

2004  učesnik 10-tog međunarodnog “Targon Interlocking Nailing Course” u Tuttlingenu, SR Njemačka

2007 učesnik naprednog evropskog kursa o deformitetima (Advanced Eurospine Course: Deformities) održanog u Barceloni, Španija 

2008  EuroSpine Course: Cervical Spine (vratna kičma), Barcelona, Spain, Septembar, 17-20 

2008  Prvi Međunarodni simpozij i hands-on kurs o instrumentaciji slabinske kičme, Maribor, Slovenija, October, 26-28 2008 

2008 Prvi Trauma Targon Simpozij u Sarajevu, Sarajevo. Bosna i Hercegovina, 30-31 Oktobar

2008  Učesnik drugog svjetskog kongresa iz endoskopske i minimalno invazivne spinalne hirurgije (2nd Annual World Society for Endoscopic, Navigated and Minimal Invasive Spine Surgery (WENMISS) Congress), London, UK, Jan., 12-14

2008 Spineweek Congress, Ženeva, Švajcarska, Maj, 26-31, 2008

2008 15-ti međunarodni Briselski Simpozij (Brussels International Spine Symposium), Brisel, Belgija, Novembar 20-21

2010  “Synthes” bazični trauma kurs, Balaton, Mađarska, Juni

2010   Minimalno invazivni kurs iz spinalne hirurgije (Minimal Invasive Spine Surgery Course )(Synthes), Zagreb, Hrvatska, 12-14 Oktobar

2011 “Signus” trening kurs iz oblasti slabinske kičme (Training course about lumbar spine) (Signus), Lorsch, SR Njemačka, 7-9 Februar

2011 AO Global Spine Congress, Barcelona, Spain, 23-26 Mart 

2011 Napredni kurs iz spinalne hirurgije (AO Spine Advanced Course – Trauma and Tumor Spine), Portomaso, Malta, 14-16 Maj                             

2012 Salzburg Weill Cornell Seminar in SPINAL SURGERY, Salzburg, Austria 22-28 Januar 

2012 Spineweek, Amsterdam, Netherland, Maj 28 – Juni 1

2013 14 th EFFORT Congress, Istanbul, Turkey, 5-8 June

2015 Proceduralne solucije u korekciji deformiteta kičmenog stuba kod djece i odraslih (Procedural Solutions for Correcting Spinal Deformities in Adult and Pediatric Patients), Medtronic Academia, Salzburg, Austrija, 12-13 Mart

2016 Međunarodni simpozij o deformitetima kičmenog stuba (International Medtronic Symposium. Spinal Deformity Treatment : A time to reflec) Rim, Italija, Januar 21-22

2016 Eurospine Congress in Berlin, October 2016.


VIŠE INFORMACIJA

 • AKADEMSKA ZVANJA
 • ČLANSTVO
 • RADOVI
 • PREZENTACIJE NA KONGRESIMA

2007  Magistar medicinskih nauka – “Operativni tretman spondilolisteze lumbalne kičme istmičnog tipa” (The operative treatment of isthmic spondylolisthesis of lumbar spine)

2014  Doktor medicinskih nauka – “Uticaj lumbalne disk proteze na biomehaničke parametre kičmenog stuba i zdjelice” (The influence of lumbar disc prosthesis on biomechanical parameters of lumbar spine and pelvis)

Od 2008 Jedini ortoped iz Bosne i Hercegovine u članstvu Evropskog Spinalnog Udruženja (Spine Society of Europe – Eurospine)
Od 2008  Najbolje rangirani član iz Bosne i Hercegovine  u najvećem svjetskom udruženju spinalnih hirurga (AO Spine International) (Gold membership)

 1. Treatment of Long Bone Defects caused by war injuries using Ilizarov method. Acta Medica Saliniana. 1998.
 2. Treatment of Open Spine Fractures. Acta Medica Saliniana. 2006.
 3. Surgical Treatment of Isthmic Spondylolisthesis in Adults-Functional Outcome. European Spine Journal. Vol 16 Supplement 1, 2007.
 4. The surgical treatment of scoliosis: Our experience in Clinic for Orthopedic and Traumatology in Tuzla. Pediatrics today. Vol 8, Supplement 2, 2012.
 5. Legg – Calve – Perthes disease: What do we know after 100 years. Pediatrics today. Vol 8, Supplement 2, 2012.
 6. The predictive value of congenital foot deformities for the developmental displacement of the hip (DDH). Acta Medica Saliniana. 2013.
 7. Gender characteristics of spino-pelvic parameters in individuals with a degenerative disc disease of lumbar spine. Acta Medica Saliniana. 2013
 8. Proximal femoral nail antirotation in treatment of fractures of proximal femur. Medicinski Arhiv, 68(3):173-7, 2014.
 9. Complications and functional recovery in treatment of femoral shaft fractures with unreamed intramedullary nailing. Medicinski Arhiv, 68(1):30-3, 2014.
 10. Improvement in disc height after lumbar arthroplasty with Mobi disc and minimum 3 years of follow-up. Global Spine J. May 2015. Abstract
 11. Cranckshaft phenomenon in patient operated for adolescent idiopathic scoliosis. Global Spine J, May 2015.Abstract
 12. Cranckshaft phenomenon in adolescent idiopathic scoliosis. Acta Medica Saliniana. 2016.
 13. The predictive value of the clinical sign of limited hip abduction for developmental dysplasia of the hip (DDH). Med Glas (Zenica), 15(2): 174-178, 2018.

1988   Kongres studenata medicine i stomatologije u Sarajevu –  oralna prezentacija rada “Proliferativne promjene u larinxu”

2007 Eurospine Congress, Brusseles, Belgija, Oktobar 6-8 (Međunarodni kongres spinalnih hirurga u organizaciji Eurospine)
Poster presentacija – Hirurški tretman istmične spondilolisteze u odraslih-funkcionalni rezultati (Surgical treatment of isthmic spondylolisthesis in adults – functional outcome)

2007. Godišnji skup spinalnih hirurga jugoistočne Evrope (Annual Spine Experts Group Meeting), Beograd, Republika Srbija, 6-8 Decembar
Oralna prezentacija – “Hirurški tretman istmične spondilolisteze”(Surgical treatment of isthmic spondylolysthesis)

2009 Global Spine Congress, San Francisco, USA, Juni 23-26
Oralna prezentacija – “Operativni tretman istmične spondilolisteze u odraslih sa instumentiranom redukcijom i posterolateralnom fuzijom” (Operative treatment for isthmic spondylolysthesis in adults with instrumented slip reduction and posterolateral fusion)

2010 Spinalni simpozij u organizaciji Bosansko –Američke akademije umjetnosti i nauke (Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences), Spine Symposium, Tuzla, Bosna i Hercegovina, 20-22 Oktobar
Oralna prezentacija – “Operativne tehnike kod spondilolisteze” (Operative techniques in spondylolysthesis)

2011  Godišnji skup spinalnih hirurga jugoistočne Evrope (Annual Spine Experts Group Meeting), Skoplje, Makedonija, 6-8 Decembar
Oralna prezentacija – “Kratkoročni rezultati operativnog tretmana suženja spinalnog kanala lumbalne kičme” (Short term outcome of operative treatment for lumbar spinal stenosis)

2012 Godišnji skup spinalnih hirurga jugoistočne Evrope (Annual Spine Experts Group Meeting), Ljubljana, Slovenija, 29-30, Novembar
Oralna prezentacija – “Uticaj totalne Mobidisc  proteze na slabinsku kičmu i pelvične parametre”(The influence of total disc arthroplasty with Mobidisc prosthesis on lumbar spine and pelvic parameters)

2012 Pedijatrijski dani (16. Pediatric Scientific Meeting of Bosnia and Herzegovina, Tuzla), Bosna i Hercegovina, 10 Novembar
Oralna prezentacija – “Hirurški tretman skolioza; iskustva Klinike za ortopediju i traumatologiju u Tuzli” (The surgical treatment of scoliosis: Our experience in Clinic for Orthopedic and Traumatology in Tuzla)

2013 Global Spine Congress, Hong Kong. China, 4-6 April
Oralna prezentacija – “Uticaj totalne Mobidisc  proteze na slabinsku kičmu i pelvične parametre”(The influence of total disc arthroplasty with Mobidisc prosthesis on lumbar spine and pelvic parameters)

2014 Prvi kongres ortopeda Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (The First Congress of Bosnian and Herzegovinian orthopaedic and traumatologist with international participation), Jahorina, Bosna i Hercegovina, 18-21 Septembar
Oralna prezentacija
a) “Tretman preloma vratne kičme kod pacijenata sa ankilozirajućim spondilitisom”
(The treatment of cervical spine fractures in patients with ankylozing spondylitis)
b) “Korekcija sagitalnog disbalansa sa transpedikularnom osteotomijom” (Correction of sagittal imbalance with a transpedicular osteotomy)

2015 Spinalni simpozij u organizaciji Bosansko –Američke akademije umjetnosti i nauke (Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences, Spine Symposium), Brčko, Bosna i Hercegovina, 22-26 April
Oralna  prezentacija – “Operativni tretman pacijenta sa ogromnim tumorom sakruma” (Operative treatment of patient with a huge sacral tumor)

2015 Global Spine Congress, Buenos Aires, Argentina, 20-23 May
Oralna prezentacija –
a) “Crankshaft fenomen kod pacijenata operisanih zbog idiopatske adolescentne skolioze” (Crankshaft phenomenon in patients operated for adolescent idiopathic scoliosis)
b) “Poboljšanje visine intervertebralnog diska nakon disk artroplastike pomoću Mobidisc proteze i minimumom praćenja od 3 godine” (Improvement in disc height after lumbar arthroplasty with Mobidisc and minimum 3 years of follow-up)

logo-footer

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica "Medical Institute Bayer" Tuzla već godinama zauzima lidersku poziciju u dijagnostici i tretmanu kardiovaskularnih bolesti u BiH i regionu.

Sva prava zadržava MIB